Mgr. et Mgr. Terezie Řezníčková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633476

Institut celoživotního vzdělávání

Filozofická fakulta

Křížkovského 8

Ředitelka ICV

ČLÁNEK
Pilarová T. Vznik florentských renesančních památek z pohledu práva. Právněhistorické studie. 2021.
Pilarová T. Návrat římského práva do středověké soudní praxe. Placitum z Marturi. The Lawyer - Scientific Review for Problems of State and Law. 2019.
Pilarová T. Otázka kontinuity mezi římskými collegii a středověkými arti. Historica Olomucensia, Sborník prací historických. 2018.
Pilarová T., Marjaková M. Vzpomínka, která nevyhasla...Adventus toskánského velkovévody Františka Štěpána Lotrinského a Marie Terezie do Florencie. Cornova - časopis České společnosti pro výzkum 18. století a FFUK. 2018.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pilarová T., Talanda A. Úvahy nad dopisem Petra Damianiho o stupních příbuzenství "ius romanum servus iuris canonici". In . (Eds.) ACTA HISTORICO-IURIDICA PILSNENSIA 2017/2. 2018.
Pilarová T., Talanda A. Význam rukopisů Digest ve sporu o kontinuitu římského práva. In Mach P., Vladár V. (Eds.) Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum. 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Pilarová T., Talanda A. Darování. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. 2016.
Pilarová T., Talanda A. Darování pro případ smrti. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Lužný D., Bilíková D., Řezníčková T. Academic Institutions in a Changing World. 2024.
Lužný D., Bilíková D., Zouhar V., Pilarová T., Fousková V., Blatecká A. Interdisciplinární doktorandská konference na Univerzitě Palackého v Olomouci. 2022.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)