Mgr. Jiří TESAŘÍK, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631865, 736257710

Centrum výpočetní techniky

Univerzitní zařízení

Ústav lékařské biofyziky

Lékařská fakulta

Biskupské nám. 1 (ICUP)

3.60A

  • Vedoucí oddělení vývoje aplikací (Centrum výpočetní techniky)
  • odborný asistent (Ústav lékařské biofyziky)

Lékařská informatika, vývoj software, webové technologie, počítačová grafika, objektově orientované technologie. TDD

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Tesařík J., Doležal L., Mazura J. . Mezinárodní odborný veletrh VIENNA-TEC. 2006.
Doležal L., Mazura J., Tesařík J. Možnosti měření kvality dvourozměrně B-zobrazujících sonografů. Praktická sonografie X. 2006.
Doležal L., Kollmann C., Mazura J., Tesařík J., Hálek J. . 2006.
Mazura J., Doležal L., Tesařík J. . .
DISERTAČNÍ PRÁCE
Tesařík J. Vytvoření systému pro srovnání 3D kvalitativních parametrů sonografu. Vytvoření systému pro srovnání 3D kvalitativních parametrů sonografu. 2009.
ČLÁNEK
Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Kolářová H., Korpas D., Binder S., Hálek J. Derivation of Sonograph Quality Parameters by the Use of Point Spread Function Analysis. Physiological Research (print). 2007.
SOFTWARE
Seitl M., Ketner D., Dostál D., Tesařík J., Charvát M., Babůrek T., Dolejš M., Skoupil D. MindMap Diagnostic Methods. Software for development, administration, and evaluation of psychological tests. 2021.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tesařík J., Doležal L., Kollmann C. User interface disign practices in simple single page web applications. The First International Conference on the Applications of Digital. 2008.
Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Kolářová H., Hálek J. FWHM analysis of sonographs PSF - significant quality parameter. Proceedings of the International Congress on Ultrasonics. 2008.
ABSTRAKT
Mazura J., Doležal L., Tesařík J. Point Spread Function in sonographed area. Bratislavské lekárske listy. 2006.
Doležal L., Kollmann C., Mazura J., Tesařík J., Kolářová H., Hálek J. FWHM analysis of sonograph PSF - significant quality parameter. International Congress on Ultrasonics. 2007.
Tesařík J., Doležal L., Mazura J., Hálek J. Vyhodnocování 3D kvalitativních vlastností sonografů. XXXII. Dni lekárskej biofyziky. 2009.
Tesařík J., Mazura J., Doležal L. Vyhodnocování výsledků měření kvality ultrasonografů. Konference vědeckých prací studentů DSP. 2007.
Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Binder S., Hálek J., Kolářová H., Korpas D. Studie distribuce hodnot FWHM v sonografickém obraze a její význam pro hodnocení kvality sonografu. XXX.Dny lékařské biofyziky. 2007.
Tesařík J., Doležal L., Hálek J., Mazura J. Webová aplikace SonoTesty. XXX.Dny lékařské biofyziky. 2007.
Tesařík J., Doležal L., Hálek J., Mazura J. Webové aplikace, jejich použitelnost, současné technologie a trendy. XXX.Dny lékařské biofyziky. 2007.
Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Hálek J., Kolářová H. A new approach to an ultrasound imaging system evaluation using the point spread function. IFMBE Proceedings. 2005.
Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Hálek J. Jsou vadné krystaly závažný problém kvality zobrazení elektronickými ultrazvukovými sondami? XXXII. Dni lekárskej biofyziky. 2009.
Mazura J., Tesařík J., Doležal L. Analýza funkce rozptylu bodu v sonografu. Konference vědeckých prací studentů DSP. 2007.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Aplikační software pro lékařskou praxi LBF/VCB41 ZS Cv 26
Aplikační software pro lékařskou praxi LBF/VCB41 LS Cv 16
Výpočetní tech. a lék. informatika LBF/VC051 ZS Se 2
Výpočetní tech. a lék. informatika LBF/VC051 LS Se 2

Studium mimo UP

Od Do Jméno Typ
6.8.2020 28.10.2020 Cimrman Ph.D. mimo UP