Mgr. Petra JURKOVIČOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635332

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.46

odborný asistent

ČLÁNEK
Jurkovičová P., Špinarová G., Vachalová V., Růžičková V., Sedláčková D. Promoting Independence for People with Disabilities. Journal of Exceptional People. 2023.
Jurkovičová P., Čekanová T. Relationship network as a basis for efficient problem solving in clients with specific requirements. Journal of Exceptional People. 2016.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Jurkovičová P. Reflexia potrieb rodičov detí s viacnásobným postihnutím v ranom veku v špeciálnopedagogickej praxi. Reflexia potrieb rodičov detí s viacnásobným postihnutím v ranom veku v špeciálnopedagogickej praxi. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Haiclová Z., Jurkovičová P., Michalík J., Hrubešová I., Vachalová V. Diagnostic tool for the diagnosis of communication competencies in children with intellectual disabilities. ICERI2020 Proceedings. 2020.
Michalík J., Baslerová P., Hrubešová I., Haiclová Z., Jurkovičová P. School environment diagnostics as a part of special pedagogical diagnostics. ICERI2020 Proceedings. 2020.
Flekačová L., Hrubešová I., Jurkovičová P., Pazourková L., Michalík J. Quality of Life in Relation to Persons of Senior Age with Visual Impairment: Survey Study. SGEM 2019 Conference Proceedings. 2019.
Pazourková L., Jurkovičová P., Flekačová L., Silberová A., Hrubešová I., Michalík J. Quality of Life of University Students with Visual Impairment: a Review Study. SGEM 2019 Conference Proceedings. 2019.
Jurkovičová P., Michalík J., Hrubešová I., Silberová A., Pazourková L. Self-Perceived Well-Being and Quality of Life of Adults with Hearing, Visual and Physical Impairment – a Systematic Review. SGEM 2019 Conference Proceedings. 2019.
Michalík J., Hrubešová I., Jurkovičová P., Silberová A. The Position of Persons Caring for a Family Member with Disabilities as a Prerequisite for Successful Support of Education. EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Jurkovičová P. Systém vzdelávania vo vybraných štátoch Európskej únie s akcentom na reflexiu špeciálnej pedagogiky. Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii. 2008.
Jurkovičová P. Vzdelávanie a služby zvyšujúce kompetencie a konkurencieschopnosť dospelých ľudí so špecifickými potrebami na trhu práce v podmienkach Slovenskej republiky. Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých. 2008.
KNIHA - CELEK
Kantor J., Marečková J., Červenková B., Hájková P., Smrčková A., Hlaváčková L., Lingerová A., Du J., Li J., Dvořák R., Svobodová Z., Sedláčková D., Častulíková N., Fajkusová E., Veselá K., Gerlichová M., Kameník J., Grohmann I., Jurkovičová P., Pryč Krahulcová K., Klugar M., Růžička M., Kantorová L., Nilius P., Krivošíková M., Sládková P., Majerová R., Hrubý P., Lipský M. Speciální pedagogika osob s omezením pohyblivosti a koncept praxe založené na důkazech. 2023.
Valenta M., Müller O., Kozáková Z., Michalík J., Jurkovičová P., Ješina O. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. In Konečný J., Švarcová I. (Eds.) 2021.
Vrbická N., Řehořová D., Flekačová L., Vachalová V., Haiclová Z., Hrubešová I., Jurkovičová P., Barvíková J., Dvořáčková H., Janková J., Vrbová R., Žampachová Z., Michalík J., Baslerová P. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb u dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření ze zdravotních důvodů. 2020.
Silberová A., Flekačová L., Pazourková L., Hrubešová I., Jurkovičová P., Haiclová Z., Michalík J. Kvalita života osob se zdravotním postižením (osob pečujících) – 2019: specifika vybraných skupin. 2019.
Kantor J., Francová M., Jurkovičová P., Prager M., Šándorová Z., Šupčíková E., Veselá G. Edukace osob s omezením hybnosti. 2013.
Kantor J., Jurkovičová P., Ludíková B., Hanáková A. Medicínské aspekty omezení hybnosti. 2013.
Valenta M., Müller O., Vítková M., Michalík J., Kozáková Z., Jurkovičová P., Dosedlová J., Strnadová I., Mužáková M. Psychopedie. 2013.
Kantor J., Jurkovičová P., Horáčková J., Reichlová V., Šmahlík J. Psychosociání aspekty omezení hybnosti. 2013.
Kantor J., Gerlichová M., Horáčková J., Jurkovičová P., Palečková B., Pospíšilová L., Spurná M., Šmahlík J. Terapeutické přístupy u osob s omezením hybnosti. 2013.
Jeřábková K., Michalík J., Müller O., Valenta M., Hanáková A., Jurkovičová P., Kučerová A. Úvod do speciální pedagogiky. 2013.
Jurkovičová P. Analýza dovedností vybraných studentů doktorských studijních programů a mladých vědeckých pracovníků na univerzitách v ČR a EU s ohledem na kompetence při práci s osobami se zdravotním postižením. Analýza dovedností vybraných studentů doktorských studijních programů a mladých vědeckých pracovníků na univerzitách v ČR a EU s ohledem na kompetence při práci s osobami se zdravotním postižením. 2010.
KVINTOVÁ J., Hornová L., VODIČKOVÁ M., ZOUHAR V., JURKOVIČOVÁ P. Czech study abroad program- handout. The Czech Study Abroad Program- Handout. 2006.
SBORNÍK - CELEK
Růžičková V., Bendová P., Jurkovičová P., Jeřábková K. Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků. Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků. 2007.
OPONENTSKÝ POSUDEK
VEDENÍ PRÁCE
Jurkovičová P. Alternativní školství ve vzdělávání lidí s postižením. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Jurkovičová P. Člověk s mentálním postižením a rodičovství. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Jurkovičová P. Dítě s letálním onemocněním v komunikaci se spolužáky. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Jurkovičová P. Nabídka volnočasových aktivit pro dospělé osoby s mentálním postižením. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Jurkovičová P. Osobní asistence u žáků se zdravotním postižením ve škole. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Jurkovičová P. Postoje rodičů dětí předškolního věku k integraci. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Jurkovičová P. Dítě s poruchou autistického spektra a jeho kresebný projev. Dítě s poruchou autistického spektra a jeho kresebný projev. 2010.
Jurkovičová P. Individuální výchovně vzdělávací plán a jeho důležitost pro podporu žáka s kombinovaným postižením. Individuální výchovně vzdělávací plán a jeho důležitost pro podporu žáka s kombinovaným postižením. 2010.
Jurkovičová P. Metody řešení poruch chování u dětí s mentálním postižením ve speciální škole při psychiatrické léčebně. Metody řešení poruch chování u dětí s mentálním postižením ve speciální škole při psychiatrické léčebně. 2010.
Jurkovičová P. Možnosti zaměstnávání osob s mentálním postižením v Olomouckém kraji. Možnosti zaměstnávání osob s mentálním postižením v Olomouckém kraji. 2010.
Jurkovičová P. Problematika vzdělávání romských žáků na základní škole praktické ve Vsetíně. Problematika vzdělávání romských žáků na základní škole praktické ve Vsetíně. 2010.
Jurkovičová P. Spolupráce rodiny a školy při implementaci TEACCH programu u dětí s poruchami autistického spektra. Spolupráce rodiny a školy při implementaci TEACCH programu u dětí s poruchami autistického spektra. 2010.
Jurkovičová P. Vliv médií na prožívání a chování člověka s mentálním postižením. Vliv médií na prožívání a chování člověka s mentálním postižením. 2010.
Jurkovičová P. Metody AAK ve vzdělávání dětí s kombinovanými vadami. Bakalářská práce. 2009.
Jurkovičová P. Reflektování potřeb dospělého člověka s mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji. Reflektování potřeb dospělého člověka s mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji. 2009.
Jurkovičová P. Specifika rehabilitace u dětí s kombinovaným postižením. Bakalářská práce. 2009.
Jurkovičová P. Školská integrace handicapovaných žáků na ZŠ v Libině. Školská integrace handicapovaných žáků na ZŠ v Libině. 2009.
Jurkovičová P. Terapeutické techniky u dětí s dětskou mozkovou obrnou. Bakalářská práce. 2009.
Jurkovičová P. Vliv neziskových organizací na kvalitu života osob s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin. Vliv neziskových organizací na kvalitu života osob s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)