Mgr. Jan Kubrický, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635806

Katedra technické a informační výchovy

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.76

Odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Journal of Technology and Information Education (člen, 2009–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Částková P., Kubrický J., Kropáč J. Possibilities of Technical Creativity Development of a Primary School Teacher through ICT Tools. In L. Gómez Ch., A. López M., I. Candel T. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Kubrický J., Částková P. Teacher's Competences for the Use of Web Pages in Teaching as a Part of Technical Education Teacher's ICT Competences. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Kubrický J., Částková P. Teachers ICT competence and their structure as a means of developing inquiry-based education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Částková P., Kropáč J., Kubrický J. Technical games of pre-school children as a preparation for the instruction about technology. In Chova GL., Martínez, LA., Torres CI. (Eds.) EDULEARN15 Proceedings. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Kubrický J., Částková P., Provázková Stolinská D., Janská L. The aspects of use of mobile touch devices in the instruction at basic school (ISCED 1, ISCED 2). In Kubrický J. (Eds.) ICERI2015 Proceedings. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Kubrický J., Částková P., Provázková Stolinská D., Janská L. The aspects of use of mobile touch devices in the instruction at basic school (ISCED 1, ISCED 2). In Kubrický J. (Eds.) ICERI2015 Proceedings. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Klement M., Dostál J., Kubrický J., Bártek K. ICT nástroje a učitelé: adorace či rezistence? In Hašková A., Chudý Š. (Eds.) 2017. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Kubrický J. Příprava výzkumu ICT v kontextu kompetencí učitele. Trendy ve vzdělávání. 2016.
Kubrický J., Částková P. Approaches to Teaching Information and Communication Technologies in Pre Graduate Teacher Training. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Částková P., Kubrický J., Provázková Stolinská D. Mobilní dotyková zařízení a jejich implementace do výuky na základní škole. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2015.
Klement M., Kubrický J. Možnosti výuky systému AutoCAD 2013 na víceletých gymnáziích. Trendy ve vzdělávání. 2014.
Serafín Č., Dostál J., Havelka M., Kubrický J. Nástroje metodické podpory učitelů technických předmětů. Media4u Magazine. 2013.
Kubrický J. Reflexe konektivismu v ICT kompetencích učitele. Trendy ve vzdělávání. 2013.
Serafín Č., Dostál J., Havelka M., Kubrický J., Bánesz G., Lukáčová D., Hašková A., Sitáš J. Spoločná podpora technického vzdelávania na základných školách na Slovensku a v Čechách. Technológia vzdelávania. 2013.
Serafín Č., Dostál J., Havelka M., Kubrický J., Bánesz G., Lukáčová D., Hašková A., Sitáš J. Diseminace nástrojů metodické podpory učitelů technických předmětů. Inovační podnikání & transfer technologií. 2012.
Kubrický J. Jak na výukový materiál na webu. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Serafín Č., Havelka M., Dostál J., Kubrický J. Metodická podpora učitelů technických předmětů v konstruktivistickém pojetí. Technika a vzdelávanie. 2012.
Serafín Č., Havelka M., Dostál J., Kubrický J. Nástroj metodické podpory učitelů obecně technických předmětů. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Kubrický J. ICT ve vzdělávání – www stránky současnosti. Journal of Technology and Information Education. 2011.
Kubrický J. Jedno z řešení elektronické Q-metodologie. Trendy ve vzdělávání. 2011.
Kubrický J. Systém a struktura kompetencí učitele. Trendy ve vzdělávání. 2010.
Kubrický J. Vybrané aspekty vzdělávání v oblasti programování. Trendy ve vzdělávání. 2010.
Kubrický J. Jazyk PHP ve vzdělávání studentů učitelství informační výchovy. Journal of Technology and Information Education. 2009.
Kubrický J., Neumann K. Motivačně-stimulační funkce výukových www stránek. Journal of Technology and Information Education. 2009.
Kubrický J., Klement M. Objektově orientované programování ve výuce. Journal of Technology and Information Education. 2009.
Klement M., Kubrický J. Softwarová infrastruktura jako obsah vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Klement M. Projekt „CAD“ jde do finále. In Kubrický J. (Eds.) PROTECH 2014 Konference interaktivní výuky. 2014.
Minarčík J., KUBRICKÝ J. Alternativy programovacích prostředí pro konstrukční stavebnici LEGO EDUCATION. In . (Eds.) Nové technologie ve vzdělávání - Vzdělávací software a interaktivní tabule. 2011.
KUBRICKÝ J. JEDNO Z ŘEŠENÍ ELEKTRONICKÉ Q METODOLOGIE. In . (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2011. 2011.
KUBRICKÝ J. K možnostem rozšíření obsahu výuky tvorby www stránek u studijních oborů se zaměřením na vzdělávání. In KUBRICKÝ J. (Eds.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2011.
Kubrický J. METODIKA TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ NA WEBU. In . (Eds.) Nové technologie ve vzdělávání : Vzdělávací SW a Interaktivní tabule. 2011.
Kubrický J. ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ WI-FI. Nové technologie ve vzdělávání: Vzdělávací SW a Interaktivní tabule. 2011.
KUBRICKÝ J. Zařazení programu Photoshop CS5 do výuky počítačové grafiky na pedagogické fakultě. Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. 2011.
Kubrický J. Aktuální trendy vzdělávání v oblasti programování a tvorby webových aplikací. In . (Eds.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2010.
Kubrický J. Systém a struktura kompetencí učitele. In . (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2010. Informační technologie a technické vzdělávání. 2010.
Kubrický J. VYBRANÉ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PROGRAMOVÁNÍ. In . (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2010. Informační technologie a technické vzdělávání. 2010.
Kubrický J. ICT kompetence učitele - digitální technika ve výuce. Nové technologie ve výuce 3. mezinárodní konference. 2009.
Kubrický J. Interaktivita webových aplikací prostřednictvím technologie AJAXa. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2009.
Kubrický J. Struktura kompetence učitele pro tvorbu výukových www stránek. Trendy ve vzdělávání 2009. Informační technologie a technické vzdělávání. 2. díl. 2009.
Kubrický J. Základní didaktické aspekty tvorby výukových www stránek. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. 2009.
Kubrický J. XHTML nástupcem jazyka HTML. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2008.
Kubrický J. PŘÍPRAVA UČITELŮ INFORMAČNÍ VÝCHOVY NA VYTVÁŘENÍ INTERNETOVÝCH PREZENTACÍ. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Serafín Č., Chráska M., Klement M., Havelka M., Kropáč J., Janu M., Dostál J., Kubrický J., Blažková H., Procházková I., Kvapil L. Trendy ve vzdělávání. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Klement M. PROTECH 2014 - Konference interaktivní výuky. In Klement M., Kubrický J. (Eds.) 2014.
RECENZE
Kubrický J., Minarčík J. Kompetence ve vzdělávání dospělých. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Kubrický J. Kompetence ve vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2010.
Neumann K., Kubrický J. Elektronika 1 (recenze). Trendy ve vzdělávání 2009. Informační technologie a technické vzdělávání. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Kubrický J. METODIKA TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ NA WEBU. Nové technologie ve vzdělávání : Vzdělávací SW a Interaktivní tabule. 2010.
Kubrický J. Systém a struktura kompetencí učitele. Trendy ve vzdělávání 2010. 2010.
Kubrický J. VYBRANÉ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PROGRAMOVÁNÍ. Trendy ve vzdělávání 2010. 2010.
Kubrický J. ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ WI-FI. Nové technologie ve vzdělávání : Vzdělávací SW a Interaktivní tabule. 2010.
PROJEKT
Serafín Č., Havelka M., Dostál J., Kubrický J. Diseminace nástrojů metodické podpory učitelů technických předmětů. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. 2012.
VEDENÍ PRÁCE
Kubrický J. Tvorba www katalogu pro evidenci knih. Bakalářská diplomová práce. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.