Ing. Radmila Herzánová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635196

Děkanát PdF

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

Referent pro oblast ekonomiky

ČLÁNEK
Dohnal T., Skoumal J., Herzánová R., Hobza V., Kotíková H. Environment analysis in the domain of communal sport activities. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Herzánová R. Problematika podnikání občanských sdružení na příkladu sportovního klubu. Ekonomické a adaptační procesy 2002, Podnik a podnikání - současnost a perspektivy: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2002.
Herzánová R. Globalizace a její vliv na rozvoj nestátních neziskových organizací v České republice. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenciea. 2001.
Herzánová R. Systém výuky ekonomických předmětů na oborech neekonomického zaměření na příklady specializace marketing a management sportu a rekreace na oboru rekreologie FTK UP Olomouc. Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. Díl 2. 2001.
Herzánová R. Systém výuky ekonomických předmětů na oborech neekonomického zaměření na příkladu specializace Marketing a management sportu a rekreaace na oboru Rekreologie FTK UP Olomouc. Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na technických vysokých školách:sborník z mezinárodní pedagogické konference. 2000.
KNIHA - CELEK
Kotíková H., Dohnal T., Herzánová R., Skoumal J. Současné trendy a regionální aspekty rozvoje cestovního ruchu a rekreace. Současné trendy a regionální aspekty rozvoje cestovního ruchu a rekreace. 2001.
ABSTRAKT
Herzánová R., Hoffmannová J. Economic and legal aspects of sports and other outdoor activities in organizations. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Herzánová R. Problematika podnikání občanských sdružení na příkladu sportovního klubu. Ekonomické a adaptační procesy 2002, Podnik a podnikání - současnost a perspektivy: mezinárodní vědecká konference. 2002.
Herzánová R. Globalizace a její vliv na rozvoj nestátních neziskových organizací v České republice. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky: medzinárodna vedecka konferencia. 2001.
Herzánová R. Systém výuky ekonomických předmětů na oborech neekonomického zaměření na příkladu specializace Marketing a management sportu a rekreaace na oboru Rekreologie FTK UP Olomouc. Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na technických vysokých školách: mezinárodní pedagogická konference. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dohnal T., Hobza V., Kotíková H., Herzánová R., Skoumal J. Sport management: 2. mezinárodní workshop. . 2002.
PROJEKT
Dohnal T., Skoumal J., Hobza V., Čihovský J., Herzánová R., Kotíková H., Vaďurová R., Šumbera P., Štefl K., Richtr J. Koncepce tělovýchovy a sportu v Jihomoravském kraji. Výzkumný projekt v rámci Jihomoravského kraje. 2003.
Dohnal T., Čihovský J., Kotíková H., Herzánová R., Skoumal J., Hobza V. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji: Krajský úřad Libereckého kraje. 2002.
Dohnal T., Kotíková H., Skoumal J., Herzánová R., Čihovský J., Hobza V., řešitelský tým studentů .. Krnov: Projekt komunální rekreace a cestovního ruchu regionu Krnova. . 2000.
Dohnal T., Kotíková H., Skoumal J., Herzánová R., Čihovský J., Hobza V., Paulíček M., řešitelský tým studentů .. Praha Újezd nad Lesy: Vypracování projektové studie k vyřešení problematiky vhodných sportovišť v MČ Praha Újezd nad Lesy. . 2000.
Dohnal T., Kotíková H., Skoumal J., Herzánová R., Čihovský J., Hobza V., Paulíček M., řešitelský tým studentů .. Šternberk: Vypracování studie využití hřišť, sportovišť a sportovních areálů ve Šternberku. . 2000.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
ZPRÁVA
Dohnal T., Skoumal J., Hobza V., Čihovský J., Herzánová R., Kotíková H., Vaďurová R., Šumbera P., Štefl K., Richtr J. Analýza a návrh koncepce tělovýchovy a sportu v Jihomoravském kraji. Brno - projekt v rámci Jihomoravského kraje. 2003.
Dohnal T., Čihovský J., Hobza V., Skoumal J., Herzánová R., Kotíková H. Výzkumná zpráva o empirickém šetření hodnotové orientace občanů a o podnikatelských aktivitách ve sportu a tělovýchově Libereckého kraje. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji. 2002.
Kotíková H., Herzánová R., Dohnal T. Případné studie ve výuce specializace Management rekreace a sportu. Grant FRVŠ 1541. 2001.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.