Ing. Alena OPLETALOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635179, 605418824

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.16

odborný asistent

Výuka ekonomických předmětů na ÚPSS.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 09:30–11:00 1.16
Nepravidelné
1.16 Konzultační hodiny pro KS individuálně po dohodě viz e-mail: alena.opletalova@upol.cz.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Odborná komise

  • Ekonomická komise PdF UP (člen, 2018–)
  • Disciplinární komise PdF UP (předseda, 2017–)
  • Ekonomická komise AS UP (člen, 2014–)

Státnicová komise

  • Pedagogika - veřejná správa (člen, 2011–2011)
  • Pedagogika - veřejná správa (člen, 2010–2010)
  • Pedagogika - veřejná správa (člen, 2009–2009)

Jiné komise a orgány

  • Akademický senát PdF UP (místopředseda, 2020–)
  • Akademický senát PdF UP (člen, 2014–)
  • Komise přijímacího řízení (člen, 2011–2011)
  • Asociace vysokoškolských poradců (člen, 2011–2011)
ČLÁNEK
Opletalová A., Nováková Z. Vzdělávání a podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2021.
Nováková Z., Opletalová A., Pitnerová D. Adaptace a integrace klientů azylových domů do běžného života ve vztahu k základním vědomostem vyplývajících z RVP ZŠ. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2020.
Opletalová A. Evaluation of Teacher Education With a Focus on its Effectiveness. Journal of Education and Training Studies. 2018.
Opletalová A. Role výukových metod ve finančním vzdělávání. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2016.
Opletalová A. Implementace finanční gramotnosti do školních vzdělávacích programů základního vzdělávání. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2012.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Opletalová A. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho efektivita. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho efektivita. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Opletalová A., Nováková Z., Mičková H., Hýblová S. Current State of Supply and Demand of Leisure Activities. GATR Journals. 2023.
Opletalová A., Nováková Z. Education of Leading Pedagogical Staff in Partial Leadership Competencies. INTED2021 Proceedings. 2021.
Opletalová A., Suchánek J., Lípová T. Evaluation of the Educational Programme "Competencies for Leading a Successful School". ICERI2021 Proceedings. 2021.
Opletalová A., Nováková Z. A Perspective on Adult Financial Literacy. ICERI2020 Proceedings. 2020.
Opletalová A., Nováková Z. Education of Leading Pedagogical Staff with a Focus on Their Educational Needs. In Titrek O., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 20 Conference Book. 2020.
Opletalová A. Use and Contribution of Fundraising in Pre-Primary Education. ICERI2019 Proceedings. 2019.
Opletalová A., Nováková Z., Balaban V. Financing of Regional Education from the Perspective of Secondary Schools. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2018.
Chudý Š., Opletalová A., Vicherková D., Harits I. Aktivizační metoda a klima výuky. Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. 2015.
Opletalová A. Financial Education and Financial Literacy in the Czech Education System. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Chudý Š., Opletalová A., Vicherková D., Harits I. Financial Literacy at Primary Schools in the Czech Republic. Proceedings/Research Track of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference. 2015.
Vicherková D., Kaduchová P., Harits I., Opletalová A., Chudý Š. Inter-Generational Learning and Inter-Generational Reading. In . (Eds.) Proseedings/Research Track of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference. 2015.
Opletalová A., Buiová A. Finanční gramotnost na základních školách z pohledu výukových metod. Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. 2014.
Opletalová A. Aktuální pojetí problematiky ekonomické a finanční gramotnosti u dětí. Proměny rodiny; multidisciplinární péče o dítě a rodinu. 2012.
OPLETALOVÁ A., Svoboda I. Harmonizace daňového systému ČR s EU. In . (Eds.) Medzinárodné vzťahy 2008: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. 2008.
OPLETALOVÁ A. Pojetí a realizace Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky na PdF UP v Olomouci. In . (Eds.) Specializační vzdělávání ve školství - pojetí a rozvoj profesního zdokonalování vedoucích pracovníků, výchovných poradců a preventistů sociálně patologických jevů. 2008.
OPLETALOVÁ A., Svoboda I. Realizace Pedagogického studia učitelů distanční formou. In . (Eds.) International Colloquium on the Management of Educational Process. 2008.
OPLETALOVÁ A., SVOBODA I. Sjednocování daňového systému v EU a harmonizace daňového systému ČR s EU. In . (Eds.) Právní a ekonomické problémy současnosti IV. 2008.
Opletalová A., Klement M. ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA. Distanční vzdělávaní v České republice - současnost a budoucnost. 2006.
Klement M., Zabloudilová A. POJETÍ A USPOŘÁDÁNÍ VÝUKY ICT V RÁMCI. eLearning ve vysokoškolském vzdělávání. 2003.
KNIHA - CELEK
Grecmanová H., Dopita M., Nováková Z., Opletalová A., Chromý J., Ryashko L., Cabanová V., Zacharová J., Talašová J., Stoklasa J., Holeček P., Vašutová J., Gavora P., Dömischová I. Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult. 2013.
Opletalová A., Hanáková S. Didaktika ekonomických předmětů. 2013.
Kopeček P., Krákora P., Medveďová G., Zima P., Vaněk M., Mücke P., Böhmová L., Valeš L., Opletalová A., Labischová D., Charvát J. Společenskovědní aspekty fenoménu vyrovnání s minulostí v kontextu výchovy k občanství. 2013.
Opletalová A., Svoboda I. Veřejná správa a finance. 2011.
Opletalová A. Základy účetnictví. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Opletalová A. Fundraising pro sociální pracovníky. Problematika finančních a jiných zdrojů nejen v sociální sféře. 2008.
ABSTRAKT
Opletalová A. Financial Education and Financial Literacy in the Czech Education System. 5th International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2014). Abstract book. 2014.
Opletalová A., Buiová A. Finanční gramotnost na základních školách z pohledu výukových metod. Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Nocar D., Molnár J., Vaněk V., Opletalová A., Raušerová D. 28. ročník konference s mezinárodní účastí MAKOS 2020. 2020.
Nocar D., Molnár J., Vaněk V., Opletalová A., Raušerová D. 28. ročník konference s mezinárodní účastí MAKOS 2020. 2020.
Hřivnová M., Rašková M., Opletalová A., Kvintová J., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2019.
Hřivnová M., Rašková M., Opletalová A., Kvintová J., Cichá M., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Vánoce a zdraví 2019. 2019.
Hřivnová M., Rašková M., Opletalová A., Plevová I., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2018.
Hřivnová M., Rašková M., Plevová I., Opletalová A., Růžička M., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Vánoce a zdraví 2018. 2018.
Poláchová Vašťatková J., Dvořáková Kaněčková E., Opletalová A., Kocourková V. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X. 2013.
PROJEKT
Opletalová A. Kompetence leadera úspěšné školy. OP VVV. 2021.
Opletalová A. Kompetence leadera úspěšné školy. OP VVV. 2020.
Opletalová A. Kurzy adaptace pro začínající učitele. MŠMT ČR. 2020.
Opletalová A. Občanské kompetence občanům (OKO). Evropská unie a MŠMT ČR. 2014.
Opletalová A. Výuka finanční gramotnosti na základních školách. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Opletalová A. Finanční gramotnost pro učitele ZŠ. MŠMT ČR. 2013.
Opletalová A. Finanční gramotnost ve vzdělávání učitelů. Grantová agentura ČR. 2013.
Opletalová A. Rozvíjení finanční gramotnosti ve vzdělávání učitelů. Grantová agentura ČR. 2012.
Opletalová A. Výuka finanční gramotnosti prostřednictvím interaktivní tabule. Fond rozvoje vysokých škol. 2012.
OPLETALOVÁ A. Finanční gramotnost učitelů základních škol. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2011.
OPLETALOVÁ A. Projekt studijního předmětu Finanční gramotnost. Fond rozvoje vysokých škol, Agentura rozvoje vysokých škol. 2011.
Serafín Č., Pitnerová D., Konečný J., Nováková Z., Smečková G., Opletalová A. Poradenský informační systém Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Fond rozvoje vysokých škol. 2009.
VEDENÍ PRÁCE
Kaňovská G. Analýza dopadu zdanění prostřednictvím daně z příjmů fyzických osob. In OPLETALOVÁ A. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2011.
Unzeitigová K. Analýza využití dotací územně samosprávnými celky v roce 2009. In Opletalová A. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2011.
Ottová V. Analýza využití strukturálních fondů z Evropské unie na území Mikroregionu Uničovsko. In Opletalová A. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2011.
Kulesová E. Mateřská centra - Moravskoslezský kraj. In OPLETALOVÁ A. (Eds.) magisterská diplomová práce. 2011.
Lindnerová M. Problematika čerpání a použití finančních prostředků z Evropské Unie. In OPLETALOVÁ A. (Eds.) magisterská diplomová práce. 2011.
Kosub P. Proces daňové kontroly z pohledu správce daně. In OPLETALOVÁ A. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2011.
Pernicová L. Sportovní občanská sdružení v Olomouckém kraji a jejich financování. In OPLETALOVÁ A. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2011.
Vašková V. Srovnávací studie daňových systémů České republiky a Velké Británie. In Opletalová A. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2011.
Metelková O. Účetnictví a daňové povinnosti příspěvkové organizace. In Opletalová A. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2011.
Zdráhalová P. Úspěšnost obchodních zástupců na finančním trhu. In OPLETALOVÁ A. (Eds.) magisterská diplomová práce. 2011.
OVsíková H. Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti. In OPLETALOVÁ A. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2011.
Eliáš P. Získávání finančních prostředků v ČR a z EU pro činnost a projekty neziskové organizace Junák. In Opletalová A. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Dějiny ekonomických teorií KVS/WDEKT LS Se 0
Dějiny ekonomických teorií KVS/WDEKT LS 4
Finanční gramotnost KPG/FIR@ LS Se 1
Finanční gramotnost KPG/FNG@ LS 0
Finanční gramotnost KPG/FNG@ LS Cv 1
Finance nez. org. a jejich právní rámec KPG/FNO@ ZS 2
Finanční gramotnost KPG/GRF@ ZS Se 2
Veřejné finance KPG/KVFIF ZS 13
Projektová činnost a fundraising KPG/PČF@ LS 1
Projektová činnost a fundraising KPG/PČF@ LS Cv 1
Projektová činnosta fundraising KPG/KPČF@ LS 7
Projektové řízení a fundraising KPG/KAFU@ ZS Cv 0
Projektové řízení a fundraising KPG/KAFU@ ZS 7
Základy ekonomie KPG/KZEK@ LS 8
Projektové řízení a fundraising KPG/PŘF@ LS Se 2
Člověk a hospodářství KPG/KČHO@ LS 8
Právo pro učitele KPG/KPRU@ LS 4
Projektové řízení a fundraising KPG/KPŘF@ LS 10
Diverzita pojetí a řízení školy KPG/KDIŠ@ ZS 12
Market. řízení vých. a vzděl. institucí KPG/MAR@ LS Se 2
Diverzita pojetí školy KPG/KDPZQ ZS Se 5
Diverzita pojetí školy KPG/KDPZQ ZS 7
Ekomika a finan. vých. a vzděl. instituc KPG/KEFV@ ZS 10
Finanční gramotnost KPG/KFGR@ LS Se 4
Finanční gramotnost KPG/KFGU@ LS 4
Finanční gramotnost KPG/KFIV@ LS 8
Řízení vých. a vzděl. institucí 1 KPG/ŘI1@ LS Se 2
Řízení vých. a vzděl. institucí 2 KPG/ŘI2@ ZS Se 1
Řízení vých. a vzděl. institucí 2 KPG/ŘI2@ ZS 1
Člověk a hospodářství KPG/ČHO@ LS Se 1
Člověk a hospodářství KPG/ČHO@ LS 1
Finanční gramotnost KPG/KFNG@ ZS 4
Finance nez. org. a jejich právní rámec KPG/KFNO@ ZS 10
Finanční gramotnost KPG/KGRF@ ZS 8
Diverzita pojetí a řízení školy KPG/DIŠ@ ZS 2
Ekonomika a finan. vých. a vzděl. inst. KPG/EFV@ ZS Se 2
Finanční gramotnost KPG/FGR@ LS Se 1
Učitel a management školy KPG/WUMŠ@ LS 7
Učitel a management školy KPG/WUMŠ@ LS Cv 0
Economics and accounting KPG/AEKUQ LS Se 0
Projektové řízení a fundraising KPG/AFU@ ZS Cv 1
Projektové řízení a fundraising KPG/AFU@ ZS 1
Základy ekonomie KPG/ZEK@ LS 1
Základy ekonomie KPG/ZEK@ LS Cv 1
Základy řízení škol. zařízení KPG/ZŠZ@ LS Se 1
Základy řízení škol. zařízení KPG/ZŠZ@ LS 1
Základy fin. gram.pro žáky prim. školy KPG/1FG@ ZS Se 1
Základy fin. gram.pro žáky prim. školy KPG/1KFG@ ZS 3
Základy ekonomiky a managementu - RV20 KSA/KZEM ZS Se 6
Diverzita pojetí a řízení školy KPP/DIV ZS 1
Enterpreneurial Education KPG/YEED@ ZS Cv 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)