PhDr. Jana VÍTKOVÁ

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635146, 585635146

Centrum celoživotního vzdělávání

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.34

sekretářka katedry, sekretářka

Assenza D., Vítková J. Perspektivy nepřímých daní v EU a jejich optimalizace. Optimalizace daňového systému České republiky. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.