RNDr. ALEŠ ŘÍKOVSKÝ

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631826, 585631842

Centrum výpočetní techniky

Univerzitní zařízení

Biskupské nám. 1 (ICUP)

3.80

Systémový administrátor

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.