Doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635819

Katedra technické a informační výchovy

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.53

docent

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.