RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635804

Katedra technické a informační výchovy

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.77

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Odborná komise

  • Komise pro obhajování grantů FRVŠ při PdFUP Olomouc (člen, 2007–)

Státnicová komise

  • Univerzita Palackého Pedagogická fakulta, Komise pro Bc. státní závěrečné zkoušky (tajemník, 2008–)

Jiné komise a orgány

  • Školská rada Střední elektrotechnická škola (předseda, 2009–)
ČLÁNEK
Částková P., Dostál J., Kropáč J., Janu M. Tvůrčí technické činnosti a tvořivost žáků ZŠ z pohledu genderu. In Částková P. (Eds.) Journal of Technology and Information Education (online). 2019.
Janu M., Podlahová L., Vitásek P. K pojetí obsahu technického vzdělávání na základní škole se zaměřením na výuku o dřevě. Journal of Technology and Information Education. 2016.
Janu M., Podlahová L., Vitásek P. Případová studie realizace dílen pracovního vyučování. Trendy ve vzdělávání. 2016.
Provázková Stolinská D., Janu M. Klady a zápory strategie partnerství mateřských a základních škol. Trendy ve vzdělávání. 2015.
Janu M. Hračky v technické oblasti vzdělávání pro mateřské školy. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Janu M., Procházková I. Uživatelské pojetí techniky v inovačních prvcích pregraduální přípravy učitelů technické a informační výchovy. In Havelka M., Chráska M., Klement M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
Janu M. Význam a kategorizace tradičních hraček pro rozvoj dítěte. Journal of Technology and Information Education. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Janu M. Dřevěná hračka a její význam při výchově handicapovaných dětí. Dřevěná hračka a její význam při výchově handicapovaných dětí. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
JANU M., PROCHÁZKOVÁ I. Uživatelské pojetí techniky v inovačních prvcích pregraduální přípravy učitelů technické a informační výchovy. In . (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2011. Informační technologie a technické vzdělávání. 2011.
Kvapil L., Janu M. KRITÉRIA KONSTRUKCE INOVAČNÍHO OPATŘENÍ TECHNICKÉ VÝCHOVY NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE. KRITÉRIA ZAMĚŘENÁ NA UČITELE A JEHO ČINNOST. In . (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2010. Informační technologie a technické vzdělávání. Díl I. 2010.
Janu M., Kvapil L. LESNÍ PEDAGOGIKA A JEJÍ ZAČLENĚNÍ DO OBECNĚ TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ NA PDF UP V OLOMOUCI. In . (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2010. Informační technologie a technické vzdělávání. Díl I. 2010.
Janu M., Kvapil L. Hravé technické činnosti v přípravě učitelů mateřských škol. Trendy ve vzdělávání 2009. Informační technologie a technické vzdělávání. 2. díl. 2009.
Kvapil L., Janu M. Technická výchova a její místo v současném systému základního vzdělávání. Trendy ve vzdělávání 2009. Informační technologie a technické vzdělávání. 1. díl. 2009.
Klement M., Janu M., Kvapil L. OPTIMALIZACE SOFTWAROVÉ INFRASTRUKTURY. Trendy ve vzdělávání 2008. Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. 2008.
Kropáč J., Janu M. Konstruktivistické pojetí přípravy učitelů obecně technických předmětů. Technické vzdelávanie v procese zmien. 2007.
Janu M., Kropáč J. VYTVÁŘENÍ KOMPETENCÍ V OBECNĚ TECHNICKÝCH PŘEDMĚTECH A SOUDOBÉ TRENDY JEJICH VÝUKY. Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference. 2006.
Janu M., Podlahová L. Lidové hry a hračky. Trendy technického vzdělávání 2005. Technická a informační výchova. 2005.
Podlahová L., Janu M. Lidové hry a hračky. Sborník z konference Trendy technického vzdělávání. 2005.
Podlahová L., Janu M. Význam hry pro psychický vývoj dítěte. Trendy technického vzdělávání 2004. 2004.
Janu M., Podlahová L. VÝZNAM HRY PRO PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE. Trendy technického vzdělávání 2004. 2004.
Janu M., Podlahová L. Význam Fridricha Fröbela pro vznik mateřských škol v českých zemích. Německá škola v českých zemích I. 2002.
Janu M. Význam hry pro psychický vývoj dítěte. Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. 2002.
Janu M., Podlahová L. Hendicapované dítě a hračka. Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference 2001. 2001.
Kvapil L., Janu M. Innovative elements in teacher's education for solving problem tasks of pupil on primary school in technology oriented subjects. Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference 2001. 2001.
Janu M., Kvapil L. Současná dopravní výchova na I.stupni ZŠ. Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference 2001. 2001.
Janu M. Konstrukční stavebnice - nejen k rozvoji technického myšlení. Trendy technického vzdělávání 2000. 2000.
Janu M., Klement M. Problematika propojení interdisciplinárních vztahů předmětu grafické podpory CAD a technické praktikum. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2000.
KNIHA - CELEK
Klement M., Dostál J. e-Learning možnosti a jeho aplikace prostřednictvím aktivizace studujících. In Loutocký O., Chudý Š., Bártek K., Janu M. (Eds.) 2018.
Klement M., Dostál J. Teorie, východiska, principy a rozvoj distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu. In Loutocký O., Chudý Š., Bártek K., Janu M. (Eds.) 2018.
Havelka M., Kropáč J. Nedávná technika. In Neumann K., Janu M. (Eds.) 2017.
Havelka M., Stoffová V. Robotika - stavba a programování robotů (LEGO Mindstorms EV3 a NXT). In Neumann K., Janu M. (Eds.) 2017.
Havelka M., Kropáč J. Technologie, myšlení o technologii. In Neumann K., Janu M. (Eds.) 2017.
Havelka M., Kropáč J. Vybrané kapitoly didaktiky technické a informační výchovy II. Postupy výuky. In Neumann K., Janu M. (Eds.) 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Janu M., Kubrický J. Environmentální výchova v předškolním vzdělávání. XX. DIDMATTECH 2007. 2007.
Klement M., Janu M., Kvapil L. Optimalizace softwarové struktury sítě. XX. DIDMATTECH 2007. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Serafín Č., Chráska M., Klement M., Havelka M., Kropáč J., Janu M., Dostál J., Kubrický J., Blažková H., Procházková I., Kvapil L. Trendy ve vzdělávání. 2010.
RECENZE
Janu M. Příručka pro truhláře. Trendy technického vzdělávání 2000. 2000.
VEDENÍ PRÁCE
Janu M. Dřevěná hračka jako rehabilitační pomůcka pro děti s mentálním postižením a její využití v praxi (diplomová práce). Dřevěná hračka jako rehabilitační pomůcka pro děti s mentálním postižením a její využití v praxi (diplomová práce). 2009.
Janu M. Dřevo a jeho využití pří výrobě hudebních nástrojů (bakalářská práce). Dřevo a jeho využití pří výrobě hudebních nástrojů (bakalářská práce). 2009.
Janu M. Náměty didaktických pomůcek ze dřeva a kartonu pro výuku matematiky (diplomová práce). Náměty didaktických pomůcek ze dřeva a kartonu pro výuku matematiky (diplomová práce). 2009.
Janu M. Návrhy dětských hřišť z dřevěných konstrukčních prvků (diplomová práce). Návrhy dětských hřišť z dřevěných konstrukčních prvků (diplomová práce). 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.