Jiří HRDLIČKA

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585631831

Centrum výpočetní techniky

Univerzitní zařízení

Biskupské nám. 1 (ICUP)

3.57

Technik ICT

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.