Mgr. PETR ŠUTA

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637553

Centrum výpočetní techniky

Univerzitní zařízení

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

Správce lokální počítačové sítě

Šuta P. Komparace metod komunikace. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.