Mgr. Petr Šuta

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637553

Centrum výpočetní techniky

Univerzitní zařízení

Děkanát PF

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

  • Správce lokální počítačové sítě (Centrum výpočetní techniky)
  • inženýr výpočetní techniky (Děkanát PF)

Šuta P. Komparace metod komunikace. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.