Mgr. Jaromír SYNEK, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635269, 585635251

Katedra hudební výchovy

Pedagogická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.64

odborný asistent

Hudebně pedagogická a sbormistrovská činnost

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (12. 5. 2009 – )

  • UP, PdF, Katedra hudební výchovy (tajemník, 2009–2009)
ČLÁNEK
Arkhipova A., Hok P., Valošek J., Trnečková M., Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V., Hluštík P. Changes in Brain Responses to Music and Non-music Sounds Following Creativity Training Within the "Different Hearing" Program. Frontiers in Neuroscience. 2021.
Synek J. Anders hören – elementares Komponieren in der Schule. Oficiální webová strana Goethe-Institut Praha. 2013.
Synek J. Jak vyrobit vodní flétnu. FORTe: populárně vědecký časopis. 2013.
Synek J. Slyšet jinak – elementární komponování ve škole. Oficiální webová strana Goethe-Institut Praha. 2013.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Synek J. Elementární komponování a jeho význam v edukaci. Dětská hudební tvořivost. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zouhar V., Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak – projekt elementárneho komponovania. Zborník príspevkov z projektu O hudbe chcem vedieť viac! 2023.
Coufalová G., Synek J. Slyšet jinak - elementární komponování ve škole. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Společný prostor/ Common Space 2015. Sborník příspěvků/proceedings. 2015.
Synek J., Coufalová G. Výroba hudebních nástrojů ve škole. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Společný prostor/Common space 2014. 2014.
Synek J. Inovace předmětu Didaktika hudební výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci. In Prídavková A. (Eds.) Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. 2012.
SYNEK J. Composing in the classroom - cíle programu Slyšet jinak. In Medňanská I. (Eds.) De musica II. 2011.
Synek J. Výroba dětských hudebních nástrojů ve škole. In . (Eds.) Aktuální otázky současné hudebně výchovné praxe III. 2008.
Synek J. Boomwhackers a jejich praktické využití. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Musica. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Zouhar V., Synek J., Coufalová G. Elementární komponování Slyšet jinak jako komplexní hudebně výchovná metoda. Kapitoly z kreativní hudební výchovy. 2023.
Zouhar V., Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak – projekt elementárního komponování. Kapitoly z kreativní hudební výchovy. 2023.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Synek J., Coufalová G. Hudební (ó)slavohrátky 1-3. 2023.
Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – workshop elementárneho komponovania. 2023.
Synek J., Coufalová G. Tajuplná čaringa. 2023.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Kurz Slyšet jinak pro Orchestr Berg. 2020.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Chcete slyšet jinak I.? 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Chcete slyšet jinak II.? 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak v rámci projektu České filharmonie Hudba do škol. 2018.
Zouhar V., Všetičková G., Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak s Českou filharmonií. 2017.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak v Bratislavě. 2017.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Elementární komponování Slyšet jinak (workshop). 2016.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Workshop elementárního komponování Slyšet jinak pro Českou filharmonii. 2016.
Coufalová G., Synek J. Výroba hudebních nástrojů ve škole. 2014.
Zouhar V., Synek J., Coufalová G., Všetičková G. Seminář elementárního komponování - Slyšet jinak. 2012.
Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak na Knižním malotrhu 2012. 2012.
Coufalová G., Zouhar V., Všetičková G., Synek J. Slyšet jinak. Seminář pro učitele MŠ, ZŠ A SŠ z Olomouce a okolí. 2012.
SYNEK J., COUFALOVÁ G. Komponujeme spolu! 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 19. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 20. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 21. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 22. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 23. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 24. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 12. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 13. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 14. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 15. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 10. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 11. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 12. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 13. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 14. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 15. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 16. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 17. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 18. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 4. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 5. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 6. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 7. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 8. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 9. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 10. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 11. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 6. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 7. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 8. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 9. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 1. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 2. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 3. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 1. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 2. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 3. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 4. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 5. 2017.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Workshop „Opera povera“. 2015.
Coufalová G., Synek J. Čínské lidové tance I. 2014.
Coufalová G., Synek J. Čínské lidové tance II. 2014.
Synek J., Coufalová G. Komunikační hudební hry. 2014.
Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak 1. 2014.
Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak 3. 2014.
Synek J., Coufalová G. Výroba hudebních nástrojů ve škole. 2014.
Synek J., Coufalová G. Výroba hudebních nástrojů ve škole. 2014.
Synek J., Coufalová G. Výroba plastových koncovek. 2014.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak - komponování ve třídách 1. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 2. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 3. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 4. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 5. 2013.
Synek J., Coufalová G., Zouhar V. Slyšet jinak – komponování ve třídách 6. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 7. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 8. 2013.
Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak – Veletrh vědy 2013. 2013.
Coufalová G., Synek J. Vyrábíme hudební nástroje ze zeleniny. 2013.
Všetičková G., Zouhar V., Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak s Filharmonií Hradec Králové. 2012.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak s Filharmonií Hradec Králové. Animační program pro školy I. 2012.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak s Filharmonií Hradec Králové. Animační program pro školy II. 2012.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak s Filharmonií Hradec Králové. Animační program pro školy III. 2012.
Synek J. Tance dob minulých. 2012.
Synek J. Tance dob minulých. 2012.
SYNEK J. Beatbox a looping. 2011.
Synek J. Ono to hraje! 2009.
Zouhar V., Coufalová G., Synek J. Slyšet jinak - komponování ve skupinách. 2009.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Kurz hudební kreativity - Slyšet jinak - Soundscapes. 2008.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Kurz hudební kreativity - Slyšet jinak. 2007.
Schneider HS., Gründler J., Bösze C., Synek J., Zouhar V., Medek I. Slyšet jinak - možnosti rozvíjení kreativity v hudební výchově. Projekty Response a Klangnetze. 2005.
SBORNÍK - CELEK
Zouhar V., Synek J., Medek IM. Slyšet jinak '03: tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách. Slyšet jinak '03: tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách. 2004.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Synek J. Hurá, hraje to! Netradiční hudební nástroje a jejich výroba. Kafemlýnek: Hurá, hraje to! Netradiční hudební nástroje a jejich výroba. 2009.
VÝSTAVA
Zouhar V., Synek J., Coufalová G., Šobáňová P. Slyšet jinak. Hudební festival a výstava. 2006.
UMĚLECKÉ DÍLO
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak. Koncert na festivalu Janáček Brno 2012. Festival Janáček. 2012.
SYNEK J., COUFALOVÁ G. Pavilon podle Čechova. Pavilon podle Čechova. 2011.
VEDENÍ PRÁCE
Synek J. Chorály na stadionech – motivační prvek pro hudební výchovu. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Synek J. Současná populární hudba pro děti. Magisterská diplomová práce. 2012.
Synek J. Vracovské hody s věncem a káčerem – tradice a současnost. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Synek J. Hudebně pohybové činnosti v mladším školním věku. Hudebně pohybové činnosti v mladším školním věku. 2009.
Synek J. Dětské hudební nástroje. Dětské hudební nástroje. 2008.
Synek J. Netradiční hudební nástroje a jejich výroba na 1.stupni ZŠ. Netradiční hudební nástroje a jejich výroba na 1.stupni ZŠ. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)