Aleš POP

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637300, 736545689

Centrum výpočetní techniky

Univerzitní zařízení

Biskupské nám. 1 (ICUP)

3.05

Správce lokální počítačové sítě /LF

ABSTRAKT
KRAJČÍ D., POSPÍŠILOVÁ E., ČERNOCHOVÁ D., KOPEČNÝ T., POP A. Praktikum histologie v elektronickém formátu s použitím virtuálních preparátů. 4.konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
KRAJČÍ D., POSPÍŠILOVÁ E., ČERNOCHOVÁ D., KOPEČNÝ T., POP A. Praktikum histologie v elektronickém formátu s použitím virtualních preparátů. In . (Eds.) Efficient multimedia teaching tools in medical education. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.