Den zdraví na UP

čtvrtek 16. září 2021
10:00–14:00

Kde nás najdete: Nádvoří Zbrojnice, Biskupské náměstí 1, prostory Vydavatelství UP

Akce je určena pro všechny zaměstnance UP.

Vyšetření a aktivity s nutností registrace:

Pro rezervaci (i případnou změnu Vašeho termínu) použijte přímo odkaz u jednotlivých vyšetření. Dovolujeme si vás požádat, abyste si vybrali maximálně 2 vyšetření a ponechali tak možnost účastnit se Dne zdraví co nejvíce kolegyním a kolegům. V případě, že si zvolíte více vyšetření, dávejte pozor, aby vám časy vzájemně nekolidovaly. Prosím dbejte brzkého příchodu na vyšetření. V případě, že se na termín nedostavíte včas, bude uvolněn pro případné zájemce na místě.

Vyšetření a aktivity bez nutnosti registrace:

  • Dechová rehabilitace po COVID-19 (FNOL)
  • Správná technika chůze Nordic Walking (FNOL)
  • Zdravá jízda na koloběžce – správná technika jízdy (FNOL)
  • Prevence bolesti pohybového aparátu při sedavém zaměstnání (FZV UP, RUP)
  • Praktické ukázky první pomoci (kardiopulmonální resuscitace) (Spolek mediků LF UP)
  • Měření krevního tlaku (ZP 211)
  • Udržitelná univerzita – prezentace (RUP)

Spolupracující subjekty: AC Baluo při FTK, Katedra optiky PřF UP, Akademik sport centrum UP, Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FNOL, Spolek mediků LF UP, a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZP 211), Ústav klinické rehabilitace FZV UP.

Organizuje: Oddělení řízení lidských zdrojů RUP

Kontakt: Dana Hellová, dana.hellova@upol.cz

Upozornění: Prosíme zaměstnance, aby během akce dbali zvýšených hygienických opatření. Při vstupu do prostor VUP máte povinnost nasadit si respirátor a dezinfikovat si ruce. Dále doporučujeme mít nasazený respirátor i během návštěvy venkovních stanovišť, kde vám bude rovněž k dispozici dezinfekce. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů.