Den zdraví na UP

čtvrtek 24. 9. 2020
10:00–14:00

Kde nás najdete: Nádvoří Zbrojnice, prostory Vydavatelství UP, UPoint (Horní náměstí)

Akce je určena pro všechny zaměstnance UP.

Co vás čeká:

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsou kladeny vyšší nároky na hygienu. Prosím dbejte v této souvislosti pokynů organizátorů. Upozorňujeme, že do prostor VUP a na samotné vyšetření budete vpuštěni jen s vlastní rouškou a po dezinfekci rukou.

Pravidla rezervace termínu vyšetření
Pro rezervaci (i případnou změnu vašeho termínu) použijte přímo odkaz u jednotlivých vyšetření
. Dovolujeme si Vás požádat, abyste si vybrali maximálně 3 vyšetření a ponechali tak možnost účastnit se Dne zdraví co nejvíce kolegyním a kolegům. V případě, že si zvolíte více vyšetření, dávejte pozor, aby Vám časy vzájemně nekolidovaly. Prosím dbejte brzkého příchodu na vyšetření. V případě, že se na termín nedostavíte včas, bude uvolněn pro případné zájemce na místě.

Spolupracující subjekty: Spolek mediků LF UP, AC Baluo při FTK, Akademik sport centrum, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.

Kontakty:
Dana Hellová, Oddělení řízení lidských zdrojů, dana.hellova@upol.cz
Markéta Šupplerová, Oddělení řízení lidských zdrojů, marketa.supplerova@upol.cz