Součásti

Rektorát

Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci je hospodářsko-správním střediskem univerzity. Zahrnuje sekretariáty rektora a kvestora, úseky prorektorů a pracoviště pro oblasti administrativy a řízení.

Samostatné stránky útvarů rektorátu

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami je účelové zařízení, které je prostřednictvím svých pracovníků odborně i personálně způsobilé poskytovat konkrétní služby speciálně pedagogického zaměření všem studentům se specifickými potřebami a různými typy postižení. Centrum slouží potřebám studentů, uchazečů o studium, pedagogům i rodičům studentů. Centrum poskytuje zázemí a odobrné poradenské a terapeutické služby.

Adresa:
Centrum podpory studentů se specifickými potřebami UP
Žižkovo náměstí 5
779 00 Olomouc
tel.: (+420) 585 635 323
mobil: (+420) 775 124 696, 739 245 678
e-mail: lucia.pastierikova@upol.cz
web: www.cps.upol.cz 

Centrum výpočetní techniky

Hlavní úlohou tohoto pracoviště je správa univerzitní počítačové sítě a jejích informačně-správních systémů. Zaměstnanci CVT se starají po technické stránce např. o univerzitní e-mail či o aplikace jako je Portál UP, STAG, atd. CVT UP se stará také o výrobu Vaší ISIC karty. O tom, kdy a kde si ji můžete vyzvednout se dočtete v Aktualitách na webu univerzity.

Adresa:
Centrum výpočetní techniky UP
Biskupské náměstí 1
779 00 Olomouc
web: cvt.upol.cz

Knihovna

Knihovna je tu pro univerzitu. Pro její studenty, pedagogy, vědce, zaměstnance. Vítá i návštěvníky z řad veřejnosti. Zbrojnice spolu s osmi fakultními knihovnami střeží více jak půlmiliónový fond a svými službami vybízí ke studiu, k debatám, k cestě za poznáním. Knihovna 21. století je místem informací a poznání. Knihovna 21. století je místem setkávání a potkávání. Vítejte v knihovně 21. století.

Adresa:
Knihovna UP
Biskupské náměstí 1
779 00 Olomouc
web: www.knihovna.upol.cz

Projektový servis

Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci je informačně poradenské centrum poskytující konzultace a asistenční služby zájemcům o podávání grantů a vyhledávání dotačních možností.

Mezi hlavní činnosti tohoto pracoviště patří:

  • komplexní služby pro předkladatele projektů;
  • projektové poradenství;
  • administrativní a finanční vedení projektů;
  • vzdělávání, lektorování.

Adresa:
Projektový servis
Křížkovského 8
779 00 Olomouc
web: www.psup.upol.cz

Vědeckotechnický park

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci pomáhá měnit dobré nápady na skvělé firmy, tvoří ideální místo pro podnikání v Olomouci. Buduje komunitu podnikavých lidí, které sdružuje do UP Business Clubu. Poskytuje pronájem prostor-kanceláří, laboratoří, poloprovozů, coworkingu, či virtuálního sídla. Prostřednictvím oddělení transferu technologií spravuje duševní vlastnictví Univerzity. Spojuje firmy s Univerzitou Palackého, zajišťuje komerční spolupráci s firmami v oblastech smluvního výzkumu, výzkumu na zakázku a licenčních smluv. Přenáší znalosti a vynálezy z výzkumu do praxe. V neposlední řadě otevřel Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci 2 komerční centra. Pracoviště UPrint 3D, což je největší průmyslové 3D tiskové centrum na Moravě. Nabízí 3D tisk z plastu, polymerů, kovových prášků a papíru, včetně skenování v 3D. Pracoviště numerického modelování zajišťující numerické simulace v programu ANSYS Multiphysics na stroji SGI UV2000.

Adresa:
Vědeckotechnický park UP
Šlechtitelů 21
783 71 Olomouc
web: www.vtpup.cz

Vydavatelství a prodejna odborné literatury

Vydavatelství Univerzity Palackého publikuje široké spektrum titulů v tištěné i digitální podobě. Do jeho produkce patří monografie, učební texty, sborníky a odborné časopisy. Redakce vydavatelství provází knihu od předání rukopisu přes sazbu a jazykovou korekturu až po tisk a uvedení na trh. Součástí vydavatelství je také tiskárna, která je zaměřená na malonákladový barevný i černobílý tisk a související knihařské zpracování. V prodejně vydavatelství si mohou studenti i veřejnost vybrat z odborné literatury naší i cizojazyčné. Vydané publikace je možno zakoupit také prostřednictvím elektronického obchodu.

Adresa:
Vydavatelství UP
Biskupské náměstí 1
779 00 Olomouc
web: www.vydavatelstvi.upol.cz
e-shop: www.vupshop.cz

Akademik sport centrum

Akademik sport centrum UP má za svůj hlavní cíl, zajistit studentům a zaměstnancům univerzity širokou nabídku lákavých sportovních a rekreačních aktivit za bezkonkurenčně nízké ceny. Akademik sport centrum UP provádí veškeré své činnosti v souladu s dlouhodobým záměrem UP. Nabídku okolo 40 různých druhů pravidelných sportovních aktivit, několika letních a zimních sportovních kurzů a vzdělávacích seminářů pro lektory zajišťuje 5 kmenových zaměstnanci UP a asi 70 externích lektorů. Podmínkou k využívání nabídky sportovních programů ASC UP je nutná registrace.

Adresa:
Akademik sport centrum UP
U Sportovní haly 2a
779 00 Olomouc
web: ascup.upol.cz

Sportovní hala

Sportovní hala UP spolu s celým komplexem venkovních hřišť a loděnicí slouží především pro odbornou výuku studentů Fakulty tělesné kultury UP, zájmovou tělesnou výuku studentů všech fakult UP a pro tréninky a mistrovská utkání oddílů Volejbalového a Sportovního klubu UP. Ve volné kapacitě, je k dispozici pro případné zájemce o pronájem hrací plochy k pořádání sportovních případně kulturních akcí. Sportovní hala svým vybavením splňuje veškeré parametry pro vrcholový sport na mezinárodní úrovni. Hrací plocha splňuje podle certifikátu DIN požadavky mezinárodních federací volejbalu, basketbalu a házené na olympijské úrovni. Ve Sportovní hale jsou k dispozici dvě samostatné hrací plochy umožňující organizaci turnajů, soustředění, organizaci mezinárodních utkání a pořádání sportovních akcí na Evropské i světové úrovni.

Adresa:
U Sportovní haly 2
772 00 Olomouc
tel.: +420 585 631 312 (vrátnice)
e-mail: aneta.komarkova@upol.cz
web: sportovnihala.upol.cz

Správa kolejí a menz

Ubytování na moderních olomouckých kolejích je určeno především studentům denního studia. Zažádat si o něj mohou i ostatní zájemci – o jejich bydlení na kolejích rozhodne počet volných lůžek. Koleje a menzy Univerzity Palackého nabízejí výhodné ubytování pro veřejnost. Ubytování je možné po celý rok a snažíme se vyhovět všem vašim požadavkům. Studentům, zaměstnancům Univerzity Palackého, ale také externím strávníkům nabízíme stravování v několika moderních zařízeních. Výdejny a menzy nabízí široký výběr z celé řady druhů hotových ale i minutkových jídel.

Adresa:
Správa kolejí a menz UP
Šmeralova 12
779 00 Olomouc
web: www.skm.upol.cz

Archiv

Archiv Univerzity Palackého v Olomouci je specializovaným akreditovaných pracovištěm. Badatelna nabízí akademické obci i veřejnosti možnost studovat písemné a obrazové materiály. Archivní přírůstky jsou každoročně evidovány v elektronické databázi PEVA.

Provozní doba badatelny
Badatelna je pro veřejnost otevřena ve dnech:
Pondělí 12:30–15:30
Středa 8:00–11:30
Jiné termíny je možné domluvit písemně nebo telefonicky.

Poštovní adresa
Archiv Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 779 00, Olomouc

Jak nás najdete?
Vchod do Archivu UP je z nádvoří tereziánské zbrojnice
https://archiv.upol.cz

Organizační struktura UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)