16. 9. 2019

V těchto dnech může docházet ke krátkodobému zpomalení až výpadku jednotlivých stránek webu UP. Příčinou je přesun technologie na nový server. Ukončení tohoto procesu a návrat k normálnímu fungování předpokládáme v průběhu tohoto...

12. 9. 2019

Vážení studenti a zaměstnanci UP, Akademik sport centrum UP vám tradičně nabízí širokou nabídku pravidelných sportovních aktivit na zimní semestr.

10. 9. 2019

Děkan PřF se zavázal, že fakulta zajistí podmínky pro zdárné řešení grantů OP VVV a ponese plnou odpovědnost za případné sankce. Rektor UP se na základě toho rozhodl neiniciovat odvolání doc. Kubaly z pozice děkana.

4. 9. 2019

Již několik měsíců jsme na UP svědky neutuchajících sporů v rámci přírodovědecké fakulty a výzkumných center. Tuto situaci vyhodnocujeme jako kritickou, zejména s ohledem na plnění vybraných projektů OP VVV. Po proběhlé diskuzi se...

4. 9. 2019

Zaměstnanci UP mají stále možnost se přihlásit na zajímavé kurzy, které jsme pro Vás připravili ve spolupráci s jednotlivými fakultami. Oproti předchozím letům jsou vzdělávací kurzy zaměřené na podporu excelence ve vzdělávání, a...

2. 9. 2019

Autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců se letos opět mohou ucházet o Čestné uznání rektora Univerzity Palackého. Návrhy na ocenění přijímají oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách. Uzávěrka je 30. září...

29. 8. 2019

Na základě dohody se ZONER software, a. s., jsme pro Vás připravili jako milou pozornost na začátek akademického roku licence tohoto (foto)grafického programu, který pokrývá tyto funkčnosti : správce fotografické dokumentace;beze...

15. 8. 2019
různé

Vedení Univerzity Palackého v Olomouci po rešerši dostupných materiálů a vyjádření zainteresovaných aktérů konstatuje, že případ obou obhajob RNDr. Čeňka Gregora z 18. května 2012 a 10. června 2013 je považován za uzavřený. Po...

30. 7. 2019

Moravská filharmonie Olomouc poskytuje od nové sezóny 2019/2020 všem zaměstnancům a absolventům UP slevy na všechny koncerty a abonentní cykly ve výši až 20% ze základní ceny vstupenky. Kompletní program 74. koncertní sezona...