Normy a vnitřní předpisy

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
R-B-23/11 Statut Správní rady Univerzity Palackého v Olomouci 3.11.2023
R-B-19/05-ÚZ02 Řád o nakládání s majetkem UP - úplné znění 02 21.9.2023
B1-17/2-HN-ÚZ01 Řád přijímacího řízení UP - úplné znění 01 2.11.2021
R-B-21/10 Vyřizování žádostí o informace na UP 18.6.2021
B1-17/4-HN-ÚZ01 Řád rigorózního řízení UP (úplné znění č.01) 10.4.2018
B1-17/1-HN Nostrifikacni rad Univerzity Palackého v Olomouci 30.3.2017

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
R-A-18/02-N04 Vnitřní mzdový předpis UP - novela č. 4 13.5.2024
R-A-18/02-ÚZ04 Vnitřní mzdový předpis UP - úplné znění 04 13.5.2024
A-1/2017-N11 Statut Univerzity Palackého v Olomouci - novela č. 11 27.3.2024
A-1/2017-ÚZ11 Statut Univerzity Palackého v Olomouci - úplné znění 11 27.3.2024
A-14/2013-N03 Jednací řád Vědecké rady UP - novela č. 3 26.9.2023
A-14/2013-ÚZ03 Jednací řád Vědecké rady UP - úplné znění 03 26.9.2023
R-A-23/01 Jednací řád Akademického senátu UP 1.7.2023
A-1/2015-N02 Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP - novela č. 2 9.6.2023
A-1/2015-ÚZ02 Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP (2. úplné znění ze dne 31. května 2023) 9.6.2023
A-4/2017-N02 Volební řád Akademického senátu UP - novela č. 2 13.12.2022
A-4/2017-ÚZ02 Volební řád Akademického senátu UP (2. úplné znění ze dne 12. prosince 2022) 13.12.2022
R-A-22/02 Řád celoživotního vzdělávání na UP 20.9.2022
R-A-20/03-N01 Řád normotvorby na UP - novela č. 1 24.5.2022
R-A-20/03-ÚZ01 Řád normotvorby na UP (1. úplné znění ze dne 17. května 2022) 24.5.2022
R-A-22/01 Postavení hostujícího profesora UP 1.5.2022
R-A-21/01 Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP 13.8.2021
R-A-20/01 Garant studijního programu na UP 1.9.2020
R-A-18/01-ÚZ01 Stipendijní řád UP (I. úplné znění ze dne 31. srpna 2020) 1.9.2020
A-3/2017-ÚZ01 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UP (I. úplné znění ze dne 31. července 2020) 1.8.2020
A-10/2011-UZ05 Studijní a zkušební řád UP (V. úplné znění ze dne 2. července 2019) 1.9.2019
R-A-17/03 Řád přezkumné komise UP 9.11.2017
A-12/2012-UZ Disciplinární řád pro studenty UP (I. úplné znění ze dne 16.05.2017) 1.9.2017
A-2/2017 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP 8.3.2017
A-11/2011 Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů UP do právnických osob 3.8.2011

Další normy

Metodické pokyny, příkazy, směrnice a rozhodnutí rektora, kvestora a děkanů najdete po přihlášení na files.upol.cz.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)