Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení ze dne 17.10.2018 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení HEJDUK MICHAL, osobní číslo T17679, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. T17679/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17.10.2018, oznámení bude sňato dne 1.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Bc. PALKOVIČOVÁ JANA, osobní číslo D150268, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D150268/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17.10.2018, oznámení bude sňato dne 1.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení KAROLÍNA SABOVÁ, osobní číslo F14363, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F14363/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17.10.2018, oznámení bude sňato dne 1.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Bc. BĚLOHLÁVEK JAROSLAV, osobní číslo T16691, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. T16691/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17.10.2018, oznámení bude sňato dne 1.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Bc. KRATOCHOVÁ LUCIE, osobní číslo C15387, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. C15387/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17.10.2018, oznámení bude sňato dne 1.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení MICHÁLEK MARTIN, osobní číslo F17929, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F17929/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17.10.2018, oznámení bude sňato dne 1.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení PETRUŠKOVÁ ŽANETA, osobní číslo F12409, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F12409/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17.10.2018, oznámení bude sňato dne 1.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Bc. STARÁ JANA, osobní číslo F150210, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F150210/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17.10.2018, oznámení bude sňato dne 1.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení MOTLOVÁ PETRA, osobní číslo T16420, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. T16420/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17.10.2018, oznámení bude sňato dne 1.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení KOČVARA MAREK, osobní číslo F16453, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F16453/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17.10.2018, oznámení bude sňato dne 1.11.2018

Oznámení ze dne 22.10.2018 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení ŽHMOLÍK OLEG, osobní číslo T15576, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. T15576/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 22.10.2018, oznámení bude sňato dne 6.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení ŽABKOVÁ KATEŘINA, osobní číslo F13157, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F13157/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 22.10.2018, oznámení bude sňato dne 6.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení VALÁŠEK STANISLAV Bc., osobní číslo R150126, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. R150126/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 22.10.2018, oznámení bude sňato dne 6.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení DOKOUPILOVÁ TEREZA, osobní číslo F16401, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F16401/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 22.10.2018, oznámení bude sňato dne 6.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení ONDRÁČKOVÁ JANA, osobní číslo P15411, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. P15411/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 22.10.2018, oznámení bude sňato dne 6.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení HOLOMKOVÁ PAVLA Bc., osobní číslo F150128, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F150128/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 22.10.2018, oznámení bude sňato dne 6.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení ČERNÁ SIMONA, osobní číslo P12347, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. P12347/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 22.10.2018, oznámení bude sňato dne 6.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení BAŽANT MICHAL, osobní číslo F15766, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F15766/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 22.10.2018, oznámení bude sňato dne 6.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení SROVNALOVÁ KRISTÝNA Bc., osobní číslo D16227, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D16227/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 22.10.2018, oznámení bude sňato dne 6.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení PIŇOSOVÁ KRISTÝNA., osobní číslo D17871, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D17871/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 22.10.2018, oznámení bude sňato dne 6.11.2018
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení KOUBKOVÁ MARKÉTA, osobní číslo T15258, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. T15258/30-11-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 22.10.2018, oznámení bude sňato dne 6.11.2018

Archiv oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Archiv oznámení