Doktorandská konference

Interdisciplinární doktorandská konference Univerzity Palackého v Olomouci

Termín konání: 24. a 25. 11. 2022

Místo konání: Prostory Uměleckého centra UP (Konviktu)

Využíváš interdisciplinární metody ve svém výzkumu? Vnímáš u svého disertačního tématu interdisciplinární potenciál, který zatím nebyl rozvinut, nebo jsi naopak přesvědčen/a o neprospěšnosti interdisciplinárního přístupu v rámci svého vědeckého/badatelského zájmu? Jestli ano, neváhej přihlásit svůj příspěvek na doktorandskou konferenci.  Další tematické vymezení je v rámci výše zmíněných informací volné, hlavním záměrem konference je umožnit všem doktorandkám a doktorandům prezentovat svou odbornou činnost. V rámci konference vystoupí také odborníci a odbornice z řad seniorských akademiků a akademiček: historik a bývalý rektor UP Jaroslav Miller, chemik, publicista a filozof Boris Cvek, bioložka Marie Šabacká či sociolog a spoluzakladatel Občanské fóra Ivan Gabal. Dále se na konferenci se budete moci dozvědět o stipendijních možnostech, které nabízí Dům zahraniční spolupráce či více o aktivitách České asociace doktorandů, Kariérního centra UP či Oddělení dalšího vzdělávání. Připraveny budou také workshopy jako například Jak na rigorózní práci a mnohé další. 

Konference je určena studujícím doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci. V případě zájmu o aktivní účast na konferenci se můžete hlásit pomocí online formuláře zde.

Jednacím jazykem konference bude čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu).

Call for Papers

 

Na koho se můžete těšit:

Boris Cvek

Odborné zaměření Borise Cveka rozhodně splňuje kritéria interdisciplinarity. V roce 2005 až 2008 přednášel lékařskou chemii na Lékařské fakultě UP. V následujících letech (2009 – 2014) buněčnou biologii a filozofii přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UP, kde původně vystudoval anorganickou chemii (Ph.D. 2006, dizertace u Richarda Pastorka: Reakční možnosti symetrických dithiokarbamátů niklu). V roce 2015 úspěšně dizertoval na Univerzitě Karlově z filozofie a dějin přírodních věd u Jaroslava Peregrina s prací Vědění jako nástroj: instrumentalismus ve filozofii přírodních věd. Boris Cvek aktuálně působí na Institutu sociálního zdraví UP, kde se věnuje prosazování disulfiramu (antabusu) jako neziskového léku v onkologii a zároveň přednáší na Přírodovědecké fakultě UP. V roce 2017 v časopise Nature byla publikována studie, kterou deset led předtím inicioval a jejímž je jedním ze tří korespondenčních autorů. Publikoval také v odborných časopisech Drug Discovery Today nebo Journal of Medicinal Chemistry. Absolvoval krátké stáže na Caltechu a Harvard Medical School zaměřené na jeho výzkumné priority. Boris Cvek je rovněž aktivní ve sféře publicistiky, dlouhodobě a pravidelně publikuje v nezávislém internetovém periodiku Britské listy. 
 


Ivan Gabal

Vystudoval sociologii a teorii kultury na FF UK v roce 1975. Do roku 1989 pracoval v základním výzkumu v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, kde se specializoval na kvantitativní a datovou statistickou analýzu vzdělanostní mobility, životního stylu, regionálního rozvoje, urbánního rozvoje Prahy a mezinárodní komparace. Počátkem 90. let se věnoval Občanskému fóru,  práci v Kanceláři Prezidenta Republiky. Poté se věnoval analytické, výzkumné a datové práci. Významný byl koncem devadesátých let Gabalův podíl na přípravě a strategii ČR do NATO spolupráce na přípracě ČR na členství do EU. V letech 2013-17 byl poslancem Parlamentu ČR za KDU ČSL jako nestraník. V poslanecké sněmovně se věnoval legislativní a exekutivní specializaci na agendy bezpečnosti, obrany, zahraniční a bezpečnostní politiky, tajných služeb, kybernetické a IT bezpečnosti, ale také postavení veřejnoprávních medií, vyšetřovací komisi pro opencard, legislativě korespondenčních voleb a dalším tématům. Ivan Gabal se systematicky věnuje spolupráci s českými univerzitami na projektech aplikovaného výzkumu a rozvojových programech. Jako editor Ivan Gabal publikoval studii „Etnické menšiny, konflikt nebo integrace“, je členem Správní rady Výboru dobré vůle Olgy Havlové, Sdružení Lípa. V 90. letech působil jako místopředseda Českého helsinského výboru. 2001-2012 člen správní rady a předseda SR organizace Nová škola a v dalších neziskových organizacích a pozicích. 


Marie Šabacká

Marie Šabacká je česká bioložka se specializací na polární oblasti, ve veřejném prostoru se často vyjadřuje ke klimatickým změnám. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, poté absolvovala doktorát na Montana State University v USA, kde se v rámci výzkumu zabývala životem ve studených pouštích v Antarktidě. Po doktorátu absolvovala postdoktorandské stáže ve Velké Británii. Nyní pracuje v Centru polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a věnuje se výzkumu života na ledovcích. 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)