Doctoral SPace

Univerzitní značka Doctoral SPace sdružuje aktivity určené studujícím v doktorských studijních programech. Podle slov prof. Dušana Lužného, prorektora pro doktorské studijní programy a projekty, jde o symbolický prostor, jenž by měl zajistit celou škálu činností od poradenství, přes komunitní setkávání až po poskytování exkluzivního know-how prostřednictvím nadstavbových vzdělávacích aktivit a konferencí: „Rádi bychom pod novým logem prezentovali zásadní zájem univerzity zkvalitňovat doktorské programy, ale i prostředí a podmínky, které ovlivňují studium, práci i životní pohodu frekventantů nejvyššího studijního stupně na univerzitě.“ 

V rámci Doctoral SPace vzniklo i Grémium doktorandek a doktorandů. Hlavním posláním tohoto apolitického orgánu složeného vždy z jedné zástupkyně a jednoho zástupce doktorandů jednotlivých fakult, by měla být kritická reflexe doktorského studia, která bude vycházet přímo z řad studentů. Grémium má možnost předávat své podněty a nápady při setkáních s prorektorem. 

Aktuální členky a členové Grémia: Mgr. Daniel Pospíšil (PF), Mgr. Bc. Denisa Coufalová (PF), Mgr. Jan Vindiš (FTK), Mgr. Marek Maráček (FTK), Mgr. Markéta Dančová (FF), Mgr. Jakub Martinec (FF), Mgr. Kamil Kotrle (PřF), Mgr. Ivana Pavlů (PřF), Mgr. Renáta Vavérková (FZV), Mgr. Eva Prušová (FZV), Mgr. Jiří Kameník (PdF), Mgr. Lenka Nosková (PdF), Mgr. Michal Štverák (CMTF), Mgr. Radka Žídková (CMTF).

Připravujeme

Workshop: Pravidla a plánování vědecké kariéry – co je dobré vědět hned od začátku pro dokorand(k)y, případně i postdoktorand(k)y, 27. 9. 2022, 14:00 - 17:00, Studentský klub, Zbrojnice

Workshop pro dokorand(k)y, případně i postdoktorand(k)y, kterým Vás provedou Kateřina Cidlinská a Kateřina Machovcová, bude kombinací interaktivních a přednáškových bloků. Sestává z tří hlavních částí. Úvodní část bude věnována reflexi formálních a neformálních nároků spojených s akademickou dráhou. Druhá část bude věnována problémům, které mohou v akademické kariéře nastat. Workshop bude zakončen moderovanou diskusí o kritériích hodnocení akademických pracovníků a postupu akademickým kariérním žebříčkem. Registrace na workshop bude aktivní od 1. září 2022. Kapacita je 35 osob, registrace bude probíhat do 22.9.2022. V případě zájmu se můžete registrovat zde: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2543/detail/terms

Akademické konference a kde je najít?

Workshop „Akademické konference a kde je najít?“ Proběhne dne 4. října od 15:00 do 16:30 v českém jazyce a od 17:00 do 18:30 v jazyce anglickém. Kurzem Vás provede Mgr. Patrik Paštrnák M.A., D.Phil., který je mimo jiné absolventem Univesity of Oxford. Na workshopu se dozvíte, jak najít a vybrat tu správnou konferenci, která bude odpovídat vašemu odbornému zaměření nebo jak nejlépe využít Vaši účast pro další profesní růst. Workshop bude rozdělen do dvou částí. V první části se podíváme, jaké existují typy konferencí, jaké jsou možnosti při jejich efektivním vyhledání a jak postupovat při samotné účasti na konferenci. Ve druhé, praktické části, se zaměříme na psaní přihlášky na konferenci a její náležitosti (název, abstrakt, životopis). Účastníci a účastnice budou mít příležitost prezentovat své abstrakty a dostat zpětnou vazbu. Podělíme se o praktické rady z aktivních účastí na konferencích. Akce je vhodná zejména pro studující magisterských a doktorandských humanitních a sociálně-vědních oborů. V případě zájmu o účast na workshopu v českém jazyce se prosím registrujte zde. V případě zájmu o kurz v anglickém jazyce se můžete registrovat zde nejpozději do 3. října 2022 do 12:00.

Proběhlé akce

Setkání předsedajících oborových rad, 7. 6. 2022

V červnu se v Malé aule Pedagogické fakulty sešli předsedové a předsedkyně oborových rad, aby sdíleli zkušenosti s doktorskými studijními programy na svých pracovištích. Setkání zahájil prorektor pro doktorské studijní programy a projekty Dušan Lužný, který hovořil o svých zkušenostech z Národního akreditačního úřadu. Proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia Stanislav Štěpaník představil Doktorskou školu na Pedagogické fakultě, o specificích klinických oborů na Lékařské fakultě mluvil Petr Hluštík. Doktorské studium na Filozofické fakultě představil Jiří Špička, za Přírodovědeckou fakultu promluvil proděkan pro doktorské studium Ondřej Bábek.

Promoce, 6. 6. 2022

V aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého byly dne 6. 6. 2022 během promočního ceremoniálupředány diplomy třiceti dvěma novým doktorkám a doktorům, pěti docentům a přiznána práva emeritnímu profesorovi Janu Naušovi z Přírodovědecké fakulty. Promoce byly výjimečné svým rozsahem, neboť se týkaly pěti fakult – lékařské, filozofické, přírodovědecké, pedagogické a fakulty tělesné kultury. Nejpočetněji byla zastoupena lékařská fakulta, jejíž doktory a doktorky přestavil proděkan profesor Modrianský. Součástí ceremonie byl také proslov MUDr. Renáty Aiglové, Ph.D., která jménem všech čerstvých absolventů a absolventek doktorských studijních programů poděkovala školitelům, studijním referentkám UP, ale také rodinným příslušníkům a kamarádům, kteří na ceremonii dorazili v hojném počtu. Poděkování za jmenované docenty proslovil docent Pavel Pavlíček, který ve svém proslovu zdůraznil význam výuky akademických pracovníků na vysokých školách. Pan děkan docent Kubala v poslední části ceremonie představil profesora Jana Nauše, který se významně zasloužil o založení samostatné katedry Biofyziky na Přírodovědecké fakultě UP.

Akademické konference a kde je najít, 31. 5. 2022

Součástí profesního života každého akademického pracovníka včetně doktorandek a doktorandů je mimo jiné účast na konferencích, sympoziích či vědeckých setkáních. Jak najít/ vybrat tu správnou konferenci, která bude odpovídat vašemu odbornému zaměření? A jak nejlépe využít svou účast pro další profesní růst?

Na tyto otázky odpověděl Mgr. Patrik Paštrnák M.A., D.Phil. na workshopu Akademické konference a kde je najít. Workshop byl rozdělen do dvou částí. V první části se se probíraly typy konferencí, jaké jsou možnosti při jejich efektivním vyhledání a jak postupovat při samotné účasti na konferenci. Druhá, praktická část, byla zaměřenávna psaní přihlášky na konferenci a její náležitosti (název, abstrakt, životopis). Účastníci a účastnice měli příležitost prezentovat své abstrakty a dostat zpětnou vazbu.

Beseda z cyklu "I já jsem byla doktorandkou..." s profesorkou Jitkou Ulrichovou, 10. 5. 2022

Hostem šestého setkání byla prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., která je absolventkou biochemie na Přírodovědecké fakultě University Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykovy univerzity v Brně). V roce 1997 obhájila titul docent v oboru biochemie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v roce 2003 titul profesor v témže oboru na domácí lékařské fakultě v Olomouci. Hlavní součástí jejích výzkumných aktivit je studium biologických aktivit přírodních látek. Tomuto tématu se věnovala i v rámci své disertační práce.

Genderová dimenze ve vědě a výzkumu, 4. 5. 2022 online

O tom, k jakým zkreslením může docházet při nezohlednění perspektivy genderu a pohlaví, pojednává přednáška Genderová dimenze ve vědě a výzkumu. Téma začleňování genderové perspektivy do oblasti VaVaI bylo představeno za současného vymezení této problematiky v souladu s požadavky programu Horizont Evropa. Součástí výkladu byly i konkrétní příklady užití genderové dimenze a také přínosy začlenění perspektivy genderu a pohlaví do výzkumu a vývoje. Prezentace z akce je ke stažení zde.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)