Studentský život

Události/Akce

AFO

Academia Film Olomouc – Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů je v této oblasti jedním z nejvýznamnějších v Evropě. Jedná se o populární a hojně navštěvovaný festival, který hostil vědkyně a vědce jako je evoluční biolog Richard Dawkins, vizionář robotiky Hiroshi Ishiguro, nebo filozofku AI Susan Schneider.  Cílem festivalu je pomocí filmů mapujících přírodní, humanitní i sociálně-vědní obory představovat vědu jako atraktivní, dynamickou a rozmanitou sféru. Do festivalových soutěžních sekcí se každoročně přihlašují stovky dokumentárních filmů a televizních pořadů, své snímky tradičně přihlašují i renomované stanice jako jsou BBC, Discovery Channel nebo National Geographic. Do chodu Academia Film Olomouc se každoročně zapojují studentky, studenti, absolventky i absolventi univerzity, kteří si zde testují a zlepšují schopnosti a dovednosti v rámci produkčně náročné akce.

Majáles

Nabušený hudební program, skvělé filmové projekce, originální stand-upy nebo řádění při sportovních aktivitách nabízí populární olomoucký Majáles. Neodmyslitelnou součástí každoroční květnové slavnosti je populární alegorický průvod spojený s korunovací krále či královny. V minulosti už olomouckému Majálesu vládli například Marek Eben nebo David Koller. Během předešlých ročníků přilákala řadu fanoušků našlapaná hudební scéna čítající taková esa jako Vypsaná fiXa, Thom Artway, Tata Bojs, P.S.H. či Zrní. V nabitém programu se ale také najde vždy čas na odpočinkovější aktivity jako je prezentace studentských spolků a neziskových organizací, divadelní představení nebo návštěva gastrozóny.

Meet UP

Meet UP představuje unikátní příležitost, jak poznat Olomouc. Během pěti dnů plných koncertů, divadel, workshopů a prezentací, SWAP koutků a blešáků, filmových projekcí, přednášek i výstav, dobrého jídla a pití, ale také informací o tom, jak to na univerzitě chodí a co byste neměli v Olomouci minout. Meet UP, kterým univerzita zahajuje akademický rok, je také příležitostí pro prezentaci studentských organizací a univerzitních pracovišť, stejně jako místem pro glorifikaci vědy v rámci populární akce Noc vědců.

Daruj krev s UP

Každoročně motivuje univerzita nejen studenty, aby se zapojili do akce Souboj fakult v bezplatném dárcovství krve aneb Vyhrň rukáv!  Studenti a zaměstnanci jednotlivých fakult mohou nově navštívit kterékoliv odběrové místo v České republice a podpořit dobrou věc i mezifakultního soutěžního ducha. V souboji se soutěží zejména v celkovém objemu krve darovaném studenty a zaměstnanci fakult a procentuálním zastoupení dárců mezi studenty. Souboj fakult trvá po dobu celého zimního semestru a vrcholí tradiční a oblíbenou akcí Daruj krev s rektorem.

Spolky

Studentské organizace

Na půdě Univerzity Palackého působí aktuálně více než tři desítky studentských organizací a spolků sdružujících studentky a studenty s nejrůznějšími zájmy a zálibami. Z pestré škály spolků si vyberou nejen studující bakalářských či magisterských programů, ale také studující doktorských studijních programů, kteří kromě studia startují i svoji vědeckou kariéru. V únoru 2018 byl pro účely pořádání setkání, školení, workshopů či tematických přednášek otevřen Studentský klub UP v prostorách budovy Ústřední knihovny UP (Zbrojnice).

Sport

Akademik sport centrum

Pestrou škálu sportovního vyžití nabízí univerzitní zařízení Akademik sport centrum. Sportovní průkaz platný na celý semestr opravňuje navštěvovat kteroukoli z více než 40 sportovních aktivit vypisovaných dle zájmu studentů i několikrát v týdnu. Akademik sport centrum ve svém balíčku nabízí aerobní skupinové lekce, sportovní hry, bojová umění, posilování, jógu, tance a outdoorové aktivity.

Lukostřelba Olomouc

Lukostřelba Olomouc je oddíl, který se snaží zaujmout kohokoliv, kdo by si chtěl vyzkoušet střelbu z luku. Kromě aktivit pro registrované členy nabízí oddíl prostor i pro studentky, studenty a zaměstnankyně a zaměstnance Univerzity Palackého a také pro širokou veřejnost. Zájemkyně a zájemci o lukostřelbu mohou využít rady zkušených instruktorek a instruktorů, případně klub nabízí i zapůjčení potřebného vybavení. Lukostřelba Olomouc disponuje vnitřní a venkovní střelnicí a také dvěma mobilními střelnicemi.

Akademik fitness

Fitness centrum disponuje velkým množstvím moderních posilovacích zařízení. Studujícím, zaměstnankyním a zaměstnancům Univerzity Palackého jsou mimo jiné k dispozici stroje sloužící k redukci hmotnosti a ke zvýšení fyzické kondice. Součástí fitness centra je také sauna či relaxační místnost a odpočívárna. Fitcentrum nabízí během semestru řadu programů, a to od základních až po zaměstnanecké.

Aplikační centrum BALUO

Aplikační centrum BALUO je vědeckotechnický park zaměřený na vědu, technologie, inovační podnikání a odborné vzdělávání v oblasti pohybové aktivity, prevence civilizačních onemocnění a podpory zdravého životního stylu. Na základě výsledků, testů a analýz doporučuje klientele pohybový program včetně optimalizace stravovacích návyků, které vedou k vylepšení jejich kondice a celkového zdravotního stavu. Centrum je pracovištěm Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Centrum APA

Hlavní úkolem Centra aplikovaných pohybových aktivit je podpora osob se specifickými potřebami v jejich snaze o zapojení do aktivního životního stylu s cílem zlepšení kvality jejich života. Mezi aktivity centra patří půjčování kompenzačních pomůcek, poskytování poradenství v oblasti sportu a rekreace, či pořádání letních a zimních kurzů se sportovním zaměřením. Od svého vzniku je centrum součástí Katedry aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého.

HC Univerzita Palackého

Hokejový klub Univerzity Palackého je od roku 2019 součástí historicky první Univerzitní ligy ledního hokeje v České republice a podílel se na také jejím založení. Klub vznikl už v roce 2016 pod názvem University Shields Olomouc a sbíral zkušenosti během působení v zahraniční lize, kde změřil síly v soubojích s týmy z Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky. Domácím prostředím klubu je zimní stadion v Uničově, univerzitní celek se ale nevyhýbá ani zápasům pod širým nebem v rámci utkání Winter Classic.

VK UP Olomouc

Volejbalový klub Univerzity Palackého Olomouc patří mezi současné nejúspěšnější ženské volejbalové týmy v České republice. Historie klubu sahá až do roku 1953, kdy vznikl ženský volejbalový oddíl Slávia VŠ Olomouc, pod současným názvem pak funguje od roku 2015. Olomoucké volejbalistky se několikrát v historii samostatné České republiky staly mistryněmi extraligy a vítězkami Českého poháru a mají řadu zkušeností ze zápasů z prestižních evropských soutěží.

Místa

Pevnost poznání

Bývalé skladiště dělostřelecké minuce slouží od roku 2015 jako progresivní muzeum vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Nejen vysokoškolským studentkám a studentům, ale také široké veřejnosti poskytuje Pevnost poznání inspirativní prostředí díky ojedinělému prostoru a aktuálnímu zaměření na neformální vzdělávání. Na návštěvnice a návštěvníky muzea čeká stovka exponátů z dílny přírodovědecké fakulty, řada akčních animátorů a animátorek a čtyři bohaté expozice mapující oblasti techniky, přírody a historie. Netradičním zážitkem je i návštěva zdejšího digitálního planetária s filmovou projekcí a statickou expozicí astronomie a kosmonautiky. Pevnost poznání také nabízí aktivity k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovnic a pracovníků či interaktivní akce zaměřené na teambuilding.

Umělecké centrum

Jádro kulturního dění v Olomouci v podobě Uměleckého centra tvoří základna výuky dějin umění, filmové a divadelní vědy, televizních studií, hudební výchovy, muzikologie a výtvarné výchovy. Jedná se o rozsáhlý komplex s fascinující historickou stopou, v němž se vedle poslucháren, ateliérů či filmových a divadelních sálů nachází také jedna z nejzachovalejších celorepublikových památek – atmosférická Kaple Božího Těla. Mimo jiné je to také domovské sídlo kreativních studentských organizací Pastiche Filmz a StuArt, sboru ATENEO, projektu Reactor či studentského rádia UP AIR. Barokní budovu bývalého jezuitského konviktu lze označit také za klíčové centrum dění filmového festivalu Academia Film Olomouc (AFO) a Přehlídky filmové animace a současného umění (PAF), stejně tak renomované Divadelní Flory, Olomouckých barokních slavností či festivalu MusicOlomouc.

UP LIFT

Jazyková škola UPLIFT je účelové zařízení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které vzniklo, aby nabídlo státní správě, firmám, neziskovému sektoru, studujícím středních škol a celé široké veřejnosti kvalitní jazykové vzdělávání, kterým Filozofická fakulta díky svým zaměstnankyním a zaměstnancům disponuje. Kromě běžně nabízených jazyků, jako jsou angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština a ruština, Vám může nabídnout i jazyky, jako je například portugalština, švédština, ukrajinština, nizozemština, chorvatština, japonština, čínština, řečtina, ale i vietnamština, indonéština, hebrejština a další. Dále poskytuje odborný konzultační servis, překladatelské a tlumočnické služby a v neposlední řadě také průvodcovské služby. Zaměstnankyně a zaměstnanci, studující a absolventky a absolventi Univerzity Palackého mohou využít slevy na všechny skupinové jazykové služby.

UPoint

Informační centrum a obchod UPoint poskytuje zájemkyním a zájemcům informace nebo tipy na zajímavá místa či kulturní a vzdělávací akce. Nedílnou součástí UPointu je obchod, který nabízí řadu praktických předmětů od propisek a sešitů přes hrnky, batůžky nebo stylovou autorskou UniWearCity módní kolekci až po piknikové deky, ke kterým si můžete dokoupit univerzitní pivo UP Ale nebo univerzitní víno. Milovnice a milovníci literatury zase ocení knihkupectví nabízející tituly našich studujících, zaměstnankyň, zaměstnanců a absolventek a absolventů od poezie, přes prózu až po populárně-naučné publikace. Za pohodou a odpočinkem můžete vyrazit do prostoru klidné čítárny, rovněž v prostorách UPointu.

Geopark

Pro potřeby výuky geologie na Přírodovědecké fakultě UP i pro osvětu a popularizaci vznikl v roce 2015 geopark umístěný v parčíku u nové budovy na Envelopě a čítající 45 exponátů pocházejících z 31 lokalit. Celkem ve čtyřech sekcích najdete exponáty o celkové hmotnosti sto tun, k jejichž nashromáždění bylo potřeba podniknout deset dvoudenních výprav. Ve výběru jsou zastoupeny rozličné horninové typy z různých geologických jednotek Českého masivu a Západních Karpat tvořících geologické podloží Moravy a Slezska.

Průvodce po zajímavých místech na UP

Chcete vyplnit volný čas nebo objevovat zajímavá místa hanácké metropole? Průvodce po zajímavostech Univerzity Palackého poskytuje řadu neocenitelný tipů, kam vyrazit za poznáním, zábavou či odpočinkem. 

Další vzdělávání a seberozvoj

Celou řadu kvalifikačních kurzů (rozšiřující a doplňující vzdělání), specializačních vzdělávacích kurzů, rekvalifikačních kurzů, školení v oblasti didaktiky či pouze tematických přednášek v rámci všech fakult můžete najít na Portálu celoživotního vzdělávání UP, který spravuje oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce, jež se věnuje oblasti dalšího vzdělávání, mezinárodně uznávaným kurzům a celoživotnímu vzdělávání.

Letní školy

Letní škola slovanských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (LŠSS FF UP) nabízí zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, které jsou určeny vysokoškolským vyučujícím, lektorům a lektorkám, studujícím českého jazyka a literatury, obecněji zaměřeným slavistkám a slavistům, překladatelkám a překladatelům, novinářkám a novinářům, obchodnicím a obchodníkům, ale i všem ostatním zájemcům a zájemkyním o český jazyk, literaturu a kulturu. Absolventky a absolventi obdrží na základě výsledků finálních testů osvědčení (certifikát) s dosaženou jazykovou úrovní. Studující, kteří u závěrečné zkoušky neuspějí nebo neabsolvují kurz celý, obdrží potvrzení o absolvování kurzu LŠSS FF UP. Kurz letní školy je od roku 2018 akreditovaný, tzn. studenti, kteří splní dané podmínky, mohou na své domovské univerzitě získat 8 ECTS.

Letní škola bohemistiky aktualizuje, rozšiřuje a zkvalitňuje zkvalitnit lingvistické a literárněvědné poznatky účastnic a účastníků v oboru česká filologie, a to s přihlédnutím k nezbytné orientaci v mezinárodním i mezioborovém kontextu. Důraz bude kladen na praktickou aplikovatelnost získaných vědomostí a dovedností při profesním působení frekventantů. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)