TAH - Technology, Art and Humanities Creative and Innovation Centre

Platforma TAH (Technology, Art and Humanities Creative and Innovation Centre) je založena na spolupráci mezi výzkumnými a vzdělávacími institucemi uměleckého, společensko-humanitního a technologického charakteru a jejich partnery za účelem společného řešení současných i budoucích celospolečenských výzev.

TAH bude vytvářet nové příležitosti pro mezioborovou a mezisektorovou spolupráci, vyhledávat aplikační a inovační potenciál svých stávajících a budoucích výzkumných aktivit, vytvářet nabídku znalostních řešení pro veřejnou, soukromou i neziskovou sféru, spolupracovat s obdobnými iniciativami ze zahraničí a komunikovat témata budoucnosti s odbornou i širokou veřejností.

Motivace

Spojením oboru z oblastí umění, technologií a společensko-humanitních věd chceme reagovat na výzvy a příležitosti současnosti pro odolnější, připravenější a semknutější společnost. Spojením institucí chceme získat silnější hlas ve výzkumně-inovačním ekosystému za účelem posílení vlastního příspěvku k cílům veřejných politik. Spojením sektorů akademického, veřejného, soukromého a neziskového chceme nabízet řešení pro rozvoj znalostní, digitální a kreativní ekonomiky a kvality života společnosti.

Cíle

Hodláme přispět ke vzdělanější společnosti skrze propojení technologických a kreativních kompetencí s ohledem na etiku a společenské dopady, k využití dalších ekonomických příležitostí, komunikovat vztah mezi technologiemi, uměním a společností s odbornou i širokou veřejností a v neposlední řadě přispet k efektivnější státní správě na základě využívání forecastu a principu evidence-based policy. K tomu chceme etablovat naši uměleckou tvorbu a výzkum v oblasti interdisciplinárního aplikovaného společensko-humanitního výzkumu, uměleckého výzkumu a progresivního designu produktu a služeb.

Mise

Naší misí je propojovat obory, organizace a sektory a přispívat k řešení stávajících i budoucích společenských výzev z oblastí nových technologií, umění a společnosti.

Vize

Do roku 2025 chceme vytvořit přední inovační ekosystém s mezinárodním přesahem, který přináší přidanou hodnotu na základě spolupráce mezi uměním, novými technologiemi a společenskohumanitními vědami.


Creative Europe Programme (CREA)

Creative Europe Programme je program Evropské komise na podporu kultury a audiovizuálních sektorů. Konkrétně jsou finanční prostředky poskytovány na kulturní a tvůrčí organizace, kina, filmy.

Cílem programu je:

  • podpora tvorby evropských děl a pomoc kulturním a tvůrčím odvětvím využít příležitostí digitálního věku a globalizace, aby dosáhla svého hospodářského potenciálu a přispěla k udržitelnému růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti;
  • podpora konkurenceschopnosti a inovace evropského audiovizuálního průmyslu a pomoc evropským kulturním a mediálním odvětvím v přístupu k novým mezinárodním příležitostem, trhům a publiku;
  • podpora meziodvětvové inovační akce a rozmanitá, nezávislá a pluralitní média.

Program vychází ze struktury předchozího programu a navazuje na ni třemi okruhy - "KULTURA", který pokrývá kulturní a tvůrčí odvětví s výjimkou audiovizuálního sektoru, "MEDIA", který pokrývá audiovizuální sektor, a "CROSS SECTORAL ", který zahrnuje činnosti napříč všemi kulturními a tvůrčími odvětvími.

Více informací na strínkách CREA. 

Horizon Europe (HORIZON)

Program Horizont Evropa usiluje o zapojení společenských a humanitních věd do výzkumných a inovačních projektů i do jiných oborů. Některé současné globální výzvy jsou natolik komplexní, že ke svému řešení potřebují i hledisko společenskovědního a humanitního výzkumu.

Výzvy programu HE, kde je vyžadován příspěvek sociálních a humanitních věd, jsou označeny specifickou prioritou „Cross-cutting priority: Socio-economic science and humanities“ a jsou seřazeny na portálu Funding & Tenders Opportunities.

Ostatní grantové příležitosti

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)