Mezinárodní visegradský fond

Mezinárodní visegradský fond (The International Visegrad Fund) podporuje regionální spolupráci v rámci Visegrádského regionu (V4), tvořeného zeměmi Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství. Jeho sídlo je v Bratislavě. 

Programy Mezinárodního visegradského fondu

V4 Gen Mini-Grant

Tento grant umožňuje krátkodobou mobilitu, podporuje demokratické hodnoty, občanskou participaci a přeshraniční dialog mezi mladými lidmi. V žádosti je nutné si vybrat jeden z cílů grantového programu ze šesti nabízených oblastí nebo je možné vytvořit si svůj vlastní cíl.

Visegrádský fond podporuje jakékoliv smysluplné společné aktivity mládeže v regionu, ale každý projekt by měl respektovat následující zásady: Inclusiveness; Teaching and learning; Cross-border cooperation and good neighborhood.

  • Každý projekt musí zahrnovat mobilitu mladých lidí (12–30 let) z minimálně dvou zemí V4 – jedná se o přeshraniční návštěvy.
  • Pro účast musí být zapojeny alespoň dvě země V4 (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Kromě toho se mohou zúčastnit i přímí sousedé obou zemí V4 (Rakousko, Německo a/nebo Ukrajina).
  • Rozhodujícím faktorem není ani fyzická vzdálenost od hranice, ani sdílená hranice.
  • Každý projekt musí realizovat alespoň jednu společnou akci za účasti obou/všech stran.
  • Každý projekt musí zahrnovat alespoň jednu společnou prezentaci (fyzicky na místě, nikoliv online přenosem) pro veřejnost nebo místní komunitu kombinovanou s kreativními formami zprostředkovaného dosahu (ve fyzické podobě, např. plakáty, eseje, představení; nebo online, např. blogy, video spoty, sociální média ap.).
  • Jako formální žadatel nebo příjemce grantu se může zúčastnit jakákoli právnická osoba V4 relevantní pro práci s mládeží (např. školy, volnočasové kluby, sportovní svazy, organizace občanské společnosti mládeže atd.).
  • Návrhy projektových nápadů (v angličtině) musí být zaregistrovány v online systému (nejpozději 2 týdny před uzávěrkou) a následně předloženy ve formě úplné elektronické žádosti.
  • Maximální požadovaný rozpočet na projekt je 10 000 EUR.
  • Max. časový rámec pro projekty je 6 měsíců; program je však určen k podpoře jedné nebo více krátkodobých návštěv/výměn (každá na několik dní).

Uzávěrka pro podávání žádostí o grant je vždy k 15. březnu, k 15. červenci a k 15. listopadu.

Více informací.

Visegrad Fund

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)