TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Aktuální programy

Program SIGMA

Hlavním cílem Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA je podpora aplikovaného výzkumu a inovací vedoucí ke vzniku nových výsledků uplatnitelných v praxi, k řešení výzev a potřeb společnosti a hospodářství a k podpoře řešení systémových opatření výzkumného a inovačního prostředí. Naplňování hlavního cíle programu bude probíhat prostřednictvím pěti dílčích cílů.

  • DC1 – Aktivity tzv. předaplikačního výzkumu
  • DC2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu
  • DC3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3)
  • DC4 – Mezinárodní spolupráce 
  • DC5 – Průřezová podpora

Doba trvání programu je stanovena na období od roku 2022 do roku 2029, tj. 8 let. Dobu trvání projektů určí parametry konkrétní veřejné soutěže a jejich ukončení nesmí překročit dobu trvání programu.

Program THÉTA 2

Cílem Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2 je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět k transformaci a modernizaci energetického sektoru, a to jak přípravou inovativních technologií, technických řešení a přístupů uplatnitelných v energetice v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, tak i tvorbou analýz pro rozhodování v energetice a zkvalitnění regulatorního rámce. Plnění tohoto cíle podpoří dosažení klimaticko-energetických cílů, k nimž se ČR zavázala.

  • Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu
  • Podprogram 2 – Energetické technologie pro konkurenceschopnost
  • Podprogram 3 – Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky

Doba financování programu je stanovena na období od roku 2024 do roku 2031, tj. 8 let. Dobu trvání projektů určí parametry konkrétní veřejné soutěže a jejich ukončení nesmí překročit dobu trvání programu.

Program TREND

Technologická agentura ČR (TAČR)

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila osmou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce (dále jen „Program SIGMA – DC4”). Program SIGMA – DC4 se zaměřuje na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s podporou zahraničních organizací. Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

 

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

Lokalita Název zahraniční organizace Zkratka
Francouzská republika French National Research Agency ANR
Korejská republika Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning KETEP
Korejská republika Korea Institute for Advancement of Technology KIAT
Sasko, Spolková republika Německo Saxon State Ministry for Economic Affairs, Labour and Transport SMWA
Spojené státy americké Department of Energy of the United States of America DOE
Tchaj-wan Ministry of Economic Affairs MoEA
Tchaj-wan National Science and Technology Council NSTC

 

Soutěžní lhůta končí dnem 17. července 2024.

 

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné zajistit odpovídající spolupráci UPOL při podávání návrhu projektu. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner. Čestné prohlášení za UPOL bude zasláno.

Více informací k této veřejné soutěži na stránkách poskytovatele.


Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci. V tomto případě:

Mgr. Eva Novosádová
eva.novosadova@upol.cz
58 563 1401 | 733 690 742

 

Zdroj: TA ČR

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)