Ministerstvo kultury ČR

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MŠMT vyhlásilo výzvu k podání návrhů projektů na mezinárodní úrovni v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-EUREKA s dobou řešení 2025-2028.

Záměrem Výzvy LUEDIS24 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do vědních oblastí:

  • Materiály
  • Stavebnictví
  • Zdraví – služby, veřejné zdraví, zdravotnické prostředky
  • Voda – veřejné a soukromé služby, tech vývojáři
  • Energie – utility, tech vývojáři
  • Informační komunikační technologie
  • Elektronické komponenty a systémy
  • Software
  • Zemědělsko-potravinářství.

Výzva LUEDIS24 je cílena na program Network projects mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUEDIS24 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu se zahraničním partnerem ze země účastnící se výzvy.

Lhůta pro podávání návrhů projektů končí dne 31. října 2024. Hodnotící lhůta potrvá od 1. listopadu do 31. března 2025. Výsledky LUEDIS24 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

Veškeré dokumenty k odeslání datovou schránkou dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz s dostatečným předstihem alespoň dvou dnů k zajištění podpisu statutárního orgánu na základě fakultní košilky.

Více informací a veškeré relevantní dokumenty na stránkách poskytovatele dotace.


Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci. V tomto případě:

Mgr. Eva Richterová
eva.richterova@upol.cz
58 563 1454 | 734 763 491

 

Zdroj: MŠMT

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAUS25 bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké. Soutěž je vyhlášena v rámci programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION. Záměrem LUAUS25 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–4 roky.

Soutěžní lhůta končí dne 10. července 2024. Hodnotící lhůta potrvá do 11. prosince 2024. Výsledky LUAUS25 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

Z důvodu letního provozu UPOL bude nutné dodat návrhy projektu k zajištění podpisu na ludmila.hrabakova@upol.cz do 3. 7. 2024. Odesílání podepsaných návrhů datovkou pak proběhne nejpozději 8. 7. 2024 v době od 8.00 do 13.00 hodin. Čestné prohlášení a návrh smlouvy o účasti na řešení projektu za UPOL budou k dispozici na vyžádání na ludmila.hrabakova@upol.cz v průběhu června 2024.

Více informací na stránkách poskytovatele dotace.


Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci. V tomto případě:

Mgr. Eva Richterová
eva.richterova@upol.cz
58 563 1454 | 734 763 491

 

Zdroj: MŠMT

Ministerstvo vnitra ČR

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 (dále jen „Program“). Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu.

Zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2025, ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2028, předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

Soutěžní lhůta končí dnem 26. června 2024 (do 12:00 hod.).

Žádost, včetně relevantních příloh dle ZD, musí být podána prostřednictvím datových schránek nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Veškeré podklady k odeslání na AZV, společně se souhlasem vedení fakulty s podáním projektu/ů, doručte na ludmila.hrabakova@upol.cz nejpozději do 25. 6. 2024 do 12.00 hodin. Veškerá čestná prohlášení o způsobilosti budou za UPOL zaslána.  

Více informací vč. příloh na stránkách poskytovatele dotace.


Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci. Těšíme se na spolupráci!

 

Zdroj: AZV ČR

Ministerstvo zemědělství ČR

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Ministerstvo životního prostředí ČR

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)