Překladový glosář ČJ-AJ

1. chirurgická klinika
Anglický termín
Department of Surgery I
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
1. interní klinika - kardiologická
Anglický termín
Department of Internal Medicine I - Cardiology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
2. chirurgická klinika - cévně transplantační
Anglický termín
Department of Surgery II - Vascular and Transplantation Surgery
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
2. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická
Anglický termín
Department of Internal Medicine II - Gastroenterology and Hepatology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
3. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Anglický termín
Department of Internal Medicine III - Nephrology, Rheumatology and Endocrinology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
absolvent
Anglický termín
graduate
Povolené varianty
alumnus, alumni (pl.), alumnus (m.), alumna (f.) 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
absolvovat
Anglický termín
graduate
Povolené varianty
complete a programme of study complete/pass a subject 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
academické prostředí
Anglický termín
academic environment
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Agentura Rady vysokých škol
Anglický termín
Agency of the Council of Higher Education Institutions
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
instituce/organizace (mimo UP) 
Status
oficiální 
akademická obec
Anglický termín
academic community
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
akademická pocta
Anglický termín
academic honour
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
akademická práva
Anglický termín
academic rights
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Akademické dny
Anglický termín
Academic Days Olomouc
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
doporučený 
akademické prostředí
Anglický termín
academic environment
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
akademický pracovník
Anglický termín
member of academic staff
Povolené varianty
an academic 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Akademický senát
Anglický termín
Academic Senate
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle Statutu UP 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
oficiální 
Akademický týden
Anglický termín
Academic Week
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
akademičtí a vědečtí pracovníci
Anglický termín
members of the academic staff and researchers
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
doporučený 
Akademik sport centrum
Anglický termín
Academic Sport Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
ASC UP 
Anglická zkratka
ASC UP 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
akreditační
Anglický termín
pertaining to accreditation
Povolené varianty
accrediting 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
doporučený 
Akreditační komise
Anglický termín
Accreditation Commission
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
orgán MŠMT 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
akreditované obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Anglický termín
accredited branches for procedures to attain associate professorship and procedures for the appointment of full professorship
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
doporučený 
aktualizace dlouhodobého strategického záměru fakulty
Anglický termín
update of the long-term strategic plan for the faculty
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
doporučený 
ambasadorský program
Anglický termín
Ambassador Programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
analytik strategického rozvoje
Anglický termín
Strategic Development Analyst
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Aplikační centrum BALUO
Anglický termín
BALUO Application Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Archiv
Anglický termín
Archive
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Assembly of the UP Academic Community
Anglický termín
Shromáždění akademické obce UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Ateliér uměleckého překladu
Anglický termín
Literary Translation Atelier
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
atestace
Anglický termín
attestation
Povolené varianty
získat atestaci = obtain assessment (in a subject) 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Audiovizuální produkce
Anglický termín
Audio-Visual Productions
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
doporučený 
aula
Anglický termín
Assembly Hall
Povolené varianty
Auditorium 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
autoprovoz
Anglický termín
Motor Pool
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
bakalářská práce
Anglický termín
Bachelor's diploma thesis
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
bakalářský program
Anglický termín
Bachelor's programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Basketbalový turnaj českých VŠ o pohár rektora UP
Anglický termín
Czech University Basketball Tournament – UP Rector's Cup
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Botanická zahrada
Anglický termín
Botanical Garden
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Cena rektora pro studenty
Anglický termín
Rector's Award for Students
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Cena rektora UP pro dobrovolníky
Anglický termín
Rector's Award for Volunteering
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Centralizované rozvojové programy
Anglický termín
Centralised Development Programmes
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
centrální prostředky
Anglický termín
Central Funds
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Centrum celoživotního vzdělávání
Anglický termín
Centre for Lifelong Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Status
oficiální 
Centrum jazykového vzdělávání
Anglický termín
Language Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
Anglický termín
Kurt and Ursula Schubert Center for Jewish Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Centrum kinantropologického výzkumu
Anglický termín
Centre for Kinanthropology Research
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Status
doporučený 
Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Anglický termín
Centre for Students with Special Needs
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
CPSSP 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Centrum popularizace vědy
Anglický termín
Popular Science Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
doporučený 
Centrum praktických dovedností
Anglický termín
Practical Skills Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Status
oficiální 
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Anglický termín
Centre for the Prevention of Risky Virtual Communication
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
Centrum PRVoK 
Anglická zkratka
CPRVC 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Status
oficiální 
Centrum pro klinické právní vzdělávání
Anglický termín
Centre for Clinical Legal Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Status
oficiální 
Centrum pro podporu vědy a výzkumu
Anglický termín
Science and Research Support Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Status
oficiální 
Centrum pro práci s laboratorními zvířaty
Anglický termín
Department of Laboratory Animal Resources
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
Anglický termín
Centre for Patristic, Medieval and Renaissance Texts
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Status
oficiální 
Centrum pro výuku cizích jazyků
Anglický termín
Department of Foreign Languages
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Centrum pro výuku infekčního lékařství
Anglický termín
Department of Infectious Diseases
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Centrum pro výuku urgentní medicíny
Anglický termín
Centre for Emergency Medicine
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Anglický termín
Centre of the Region Haná for Biotechnological and Agricultural Research
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Centrum region Haná; Centre of the Haná Region; Haná Region Centre; Hana Regional Centre
Česká zkratka
CRH 
Anglická zkratka
CRH 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Centrum simulátorů, telemedicíny a praktických dovedností
Anglický termín
Center for Telemedicine, Simulation and Clinical Skills
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Centrum vědy a výzkumu
Anglický termín
Science and Research Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Status
oficiální 
Centrum výpočetní techniky
Anglický termín
Computer Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
UP Information Technology Centre
Česká zkratka
CVT UP 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Česká kinantropologická společnost
Anglický termín
Czech Kinanthropology Association
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Česká konference rektorů
Anglický termín
Czech Rectors’ Conference
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Anglický termín
Czech Medical Association of J. E. Purkyně
Povolené varianty
Czech Medical Association 
Zakázané varianty
Česká zkratka
ČLS JEP 
Anglická zkratka
CzMA 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Český institut výzkumu a pokročilých technologií
Anglický termín
Czech Advanced Technology and Research Institute
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
CATRIN 
Anglická zkratka
CATRIN 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Čestné uznání pro autory monografií
Anglický termín
Honorary Mention for Academic Books
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
cvičení
Anglický termín
practical seminar
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Cyrilometodějská teologická fakulta
Anglický termín
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Sts. Cyril and Methodius Faculty of Theology; SS Cyril and Methodius Faculty of Theology
Česká zkratka
CMTF 
Anglická zkratka
CMFT 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Status
oficiální 
Daruj krev s rektorem
Anglický termín
Donate Blood with the Rector
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
děkan
Anglický termín
Dean
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Děkanát
Anglický termín
Dean's Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
děkanský řetěz
Anglický termín
Dean's regalia
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Den otevřených dveří
Anglický termín
Open Day
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Dětská klinika
Anglický termín
Department of Pediatrics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Dětská univerzita
Anglický termín
Children's University
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Diplomová práce
Anglický termín
Master's diploma thesis
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Disciplinární komise
Anglický termín
Disciplinary Committee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle VŠ zákona 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
oficiální 
distanční vzdělávání
Anglický termín
distance learning
Povolené varianty
distance education 
Zakázané varianty
extramural
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Divadelní Flora
Anglický termín
Flora Theatre Festival
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
dizertace
Anglický termín
doctoral dissertation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
doctoral thesis
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle B3-09/3-PR (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Dlouhodobý záměr UP na období 2016–2020
Anglický termín
UP Long-Term Goals for 2016–2020
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Dny dobrovolnictví
Anglický termín
Volunteer Days
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Dobrovolnické centrum
Anglický termín
UP Volunteering Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
docent
Anglický termín
Associate Professor
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Reader
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
dopis o přijetí
Anglický termín
Letter of Acceptance
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
dvouoborové studium
Anglický termín
double-major study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Ediční komise
Anglický termín
Editorial Committee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle hodnotící zprávy EUA 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
oficiální 
Ekonomické oddělení
Anglický termín
Accounts Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Economic Department
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
doporučený 
Ekonomický odbor
Anglický termín
Economic Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Ekozookoutek
Anglický termín
UP Terrariums
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
doporučený 
Etická komise
Anglický termín
Ethics Committee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle hodnotící zprávy EUA 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
oficiální 
Evaluační komise
Anglický termín
Evaluation Committee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle VŠ zákona 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
oficiální 
Excelentní výzkum
Anglický termín
Excellence in Research
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
exkurze
Anglický termín
Field trip
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Expedice přes bar
Anglický termín
Over the Bar(riers) Expedition
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Fakulta tělesné kultury
Anglický termín
Faculty of Physical Culture
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
FTK 
Anglická zkratka
FPC 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Status
oficiální 
Fakulta zdravotnických věd
Anglický termín
Faculty of Health Sciences
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
FZV 
Anglická zkratka
FHS 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Status
oficiální 
Fakultní nemocnice Olomouc
Anglický termín
University Hospital Olomouc
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Olomouc Teaching Hospital; Palacký University Hospital; Faculty Hospital
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Filozofická fakulta
Anglický termín
Faculty of Arts
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Philosophical Faculty
Česká zkratka
FF 
Anglická zkratka
FA 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Fond odměn
Anglický termín
Awards and Subsidies Fund
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Fond provozních prostředků
Anglický termín
Operating Fund
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Fond rozvoje investičního majetku
Anglický termín
Fixed Assets Development Fund
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
garant studijního programu
Anglický termín
Programme Guarantor
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
gastronomický servis
Anglický termín
Catering Service
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Gaudeamus - Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus
Anglický termín
Gaudeamus - European Higher Education and Lifelong Learning Exhibition
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Grantová agentura ČR
Anglický termín
Czech Science Foundation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
GAČR 
Anglická zkratka
CSF 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
habilitace
Anglický termín
Procedure to Grant Associate Professorship
Povolené varianty
Habilitation Procedure (viz pozn.) 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Termín "habilitation" je srozumitelný jen v evropském kontextu. Viz příklady použití podle Oxford Dictionary: https://en.oxforddictionaries.com/definition/habilitation 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Hemato-onkologická klinika
Anglický termín
Department of Hemato-Oncology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
hlavní energetik
Anglický termín
Chief Power Engineer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
doporučený 
hlavní kontrolor
Anglický termín
Chief Inspector
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
doporučený 
Hospodářský výsledek
Anglický termín
Profit and Loss
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Hýčkej svou přírodu!
Anglický termín
Cherish Your Nature!
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
institucionální akreditace
Anglický termín
Institutional Accreditation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Institucionální rozvojový plán
Anglický termín
Institutional Development Plan
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
IRP 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Institut aktivního životního stylu
Anglický termín
Institute of Active Lifestyle
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Status
oficiální 
Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu
Anglický termín
Institute for Intercultural, Interreligious and Ecumenical Research and Dialogue
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
IIMEVD 
Anglická zkratka
IIMEVD 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Status
oficiální 
Institut krále Sedžonga
Anglický termín
King Sejong Institute
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Institut sociálního zdraví (OUSHI)
Anglický termín
Olomouc University Social Health Institute (OUSHI)
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Status
oficiální 
interní auditor
Anglický termín
Internal Auditor
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Jednací řád Akademického senátu UP
Anglický termín
Rules of Procedure of the Academic Senate of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Jednací řád rady pro vnitřní hodnocení UP
Anglický termín
Rules of Procedure of the Internal Assessment Board of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Jednací řád Vědecké rady UP
Anglický termín
Rules of Procedure of the Scholarly Board of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
jednající (zástupce)
Anglický termín
Authorised Representative
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
jednooborové studium
Anglický termín
single-major study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Kabinet cizích jazyků
Anglický termín
Department of Foreign Languages
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Kabinet distanční výuky
Anglický termín
Distance Learning Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Status
oficiální 
Kabinet pedagogické přípravy
Anglický termín
Department of Teacher Training
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Kardiochirurgická klinika
Anglický termín
Department of Cardiac Surgery
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Kariéra jinak
Anglický termín
Different Career
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Kariérní centrum
Anglický termín
Career Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
katedra (klinika na LF)
Anglický termín
department
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
"department" nepoužívat pro jiná oddělení, která se nezabývají výukou 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Katedra algebry a geometrie
Anglický termín
Department of Algebra and Geometry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra analytické chemie
Anglický termín
Department of Analytical Chemistry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Anglický termín
Department of English and American Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra anorganické chemie
Anglický termín
Department of Inorganic Chemistry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra antropologie a zdravovědy
Anglický termín
Department of Anthropology and Health Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Status
oficiální 
Katedra aplikované ekonomie
Anglický termín
Department of Applied Economics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
KAE 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Anglický termín
Department of Adapted Physical Activities
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Status
oficiální 
Katedra asijských studií
Anglický termín
Department of Asian Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
KAS 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra biblických věd
Anglický termín
Department of Biblical Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Status
oficiální 
Katedra biochemie
Anglický termín
Department of Biochemistry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra biofyziky
Anglický termín
Department of Biophysics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra biologie
Anglický termín
Department of Biology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Status
oficiální 
Katedra bohemistiky
Anglický termín
Department of Czech Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
KB 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra botaniky
Anglický termín
Department of Botany
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra buněčné biologie a genetiky
Anglický termín
Department of Cell Biology and Genetics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra českého jazyka a literatury
Anglický termín
Department of Czech Language and Literature
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Status
oficiální 
Katedra církevních dějin a církevního práva
Anglický termín
Department of Church History and Church Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Status
oficiální 
Katedra dějin umění
Anglický termín
Department of Art History
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra divadelních a filmových studií
Anglický termín
Department of Theatre and Film Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra ekologie a životního prostředí
Anglický termín
Department of Ecology and Environmental Sciences
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra experimentální fyziky
Anglický termín
Department of Experimental Physics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra filozofie
Anglický termín
Department of Philosophy
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra filozofie a patrologie
Anglický termín
Department of Philosophy and Patrology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Status
oficiální 
Katedra fyzikální chemie
Anglický termín
Department of Physical Chemistry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra fyzioterapie
Anglický termín
Department of Physiotherapy
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Status
oficiální 
Katedra geografie
Anglický termín
Department of Geography
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra geoinformatiky
Anglický termín
Department of Geoinformatics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra geologie
Anglický termín
Department of Geology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra germanistiky
Anglický termín
Department of German Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
KGN 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra historie
Anglický termín
Department of History
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra hudební výchovy
Anglický termín
Department of Music Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Status
oficiální 
Katedra informatiky
Anglický termín
Department of Computer Science
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra jazyků
Anglický termín
Department of Languages
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Status
oficiální 
Katedra klasické filologie
Anglický termín
Department of Classical Philology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
KKF 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra křesťanské sociální práce
Anglický termín
Department of Christian Social Work
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Status
oficiální 
Katedra křesťanské výchovy
Anglický termín
Department of Christian Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Status
oficiální 
Katedra liturgické teologie
Anglický termín
Department of Liturgy Theology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Status
oficiální 
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Anglický termín
Department of Mathematical Analysis and Applications of Mathematics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra matematiky
Anglický termín
Department of Mathematics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Status
oficiální 
Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
Anglický termín
Department of Media and Cultural Studies and Journalism
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra mezinárodního a evropského práva
Anglický termín
Department of International and European Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Status
oficiální 
Katedra muzikologie
Anglický termín
Department of Musicology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra nederlandistiky
Anglický termín
Department of Dutch Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra obecné lingvistiky
Anglický termín
Department of General Linguistics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra optiky
Anglický termín
Department of Optics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra organické chemie
Anglický termín
Department of Organic Chemistry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra pastorální a spirituální teologie
Anglický termín
Department of Pastoral and Spiritual Theology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Status
oficiální 
Katedra politologie a evropských studií
Anglický termín
Department of Politics and European Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
čeká na schválení 
Katedra politologie a společenských věd
Anglický termín
Department of Political and Social Sciences
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Status
oficiální 
Katedra primární a preprimární pedagogiky
Anglický termín
Department of Primary and Pre-Primary Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Status
oficiální 
Katedra přírodních věd v kinantropologii
Anglický termín
Department of Natural Sciences in Kinanthropology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Status
oficiální 
Katedra psychologie
Anglický termín
Department of Psychology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra psychologie a patopsychologie
Anglický termín
Department of Psychology and Abnormal Psychology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Status
oficiální 
Katedra rekreologie
Anglický termín
Department of Recreation and Leisure Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Status
oficiální 
Katedra romanistiky
Anglický termín
Department of Romance Languages
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra rozvojových a environmentálních studií
Anglický termín
Department of Development and Environmental Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
KRES 
Anglická zkratka
KRES 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Katedra slavistiky
Anglický termín
Department of Slavonic Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Anglický termín
Department of Sociology, Andragogy and Cultural Anthropology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Katedra soukromého práva a civilního procesu
Anglický termín
Department of Private Law and Civil Procedure
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Status
oficiální 
Katedra společenských věd
Anglický termín
Department of Social Sciences
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Status
oficiální 
Katedra společenských věd v kinantropologii
Anglický termín
Department of Social Sciences in Kinanthropology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Status
oficiální 
Katedra sportu
Anglický termín
Department of Sport
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Status
oficiální 
Katedra správního práva a finančního práva
Anglický termín
Department of Administrative and Financial Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Status
oficiální 
Katedra systematické teologie
Anglický termín
Department of Systematic Theology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Status
oficiální 
Katedra technické a informační výchovy
Anglický termín
Department of Technical Education and Information Technology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Status
oficiální 
Katedra teorie práva a právních dějin
Anglický termín
Department of the Theory of Law and Legal History
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Status
oficiální 
Katedra trestního práva
Anglický termín
Department of Criminal Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Status
oficiální 
Katedra ústavního práva
Anglický termín
Department of Constitutional Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Status
oficiální 
Katedra výtvarné výchovy
Anglický termín
Department of Art Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Status
oficiální 
Katedra zoologie a ornitologická laboratoř
Anglický termín
Department of Zoology and Laboratory of Ornithology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Anglický termín
Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Klinika chorob kožních a pohlavních
Anglický termín
Department of Dermatology and Venereology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Klinika nukleární medicíny
Anglický termín
Department of Nuclear Medicine
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Klinika pracovního lékařství
Anglický termín
Department of Occupational Medicine
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Klinika psychiatrie
Anglický termín
Department of Psychiatry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
Anglický termín
Department of Exercise Medicine and Cardiovascular Rehabilitation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Anglický termín
Department of Oral and Maxillofacial Surgery
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Klinika zubního lékařství
Anglický termín
Institute of Dentistry and Oral Sciences
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Knihovna
Anglický termín
Library
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
KUP 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Kolegium děkana
Anglický termín
Dean's Board
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
oficiální 
Kolegium rektora
Anglický termín
Rector's Board
Povolené varianty
Rector's Advisory Board 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle hodnotící zprávy EUA 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
oficiální 
Kolej 17. listopadu
Anglický termín
17. listopadu Dormitory
Povolené varianty
Kolej 17. listopadu 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Kolej Evžena Rošického
Anglický termín
Evžen Rošický Dormitory
Povolené varianty
Kolej Evžena Rošického 
Zakázané varianty
Evžen Rošický Dormitories
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
sg., jde o jednu budovu 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Kolej J. L. Fischera
Anglický termín
J. L. Fischer Dormitory
Povolené varianty
Kolej J. L. Fischera 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Kolej Neředín I
Anglický termín
Neředín I Dormitory
Povolené varianty
Kolej Neředín I 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Kolej Neředín II
Anglický termín
Neředín II Dormitory
Povolené varianty
Kolej Neředín II 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Kolej Neředín III
Anglický termín
Neředín III Dormitory
Povolené varianty
Kolej Neředín III 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Kolej Neředín IV
Anglický termín
Neředín IV Dormitory
Povolené varianty
Kolej Neředín IV 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Kolej Šmeralova
Anglický termín
Šmeralova Dormitory
Povolené varianty
Kolej Šmeralova 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
koleje
Anglický termín
dormitories
Povolené varianty
halls of residence 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Koleje Bedřicha Václavka
Anglický termín
Bedřich Václavek Dormitories
Povolené varianty
Koleje Bedřicha Václavka 
Zakázané varianty
Bedřich Václavek Dormitory
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
pl., jde o dvě budovy 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Koleje Generála Svobody
Anglický termín
Generál Svoboda Dormitory
Povolené varianty
Koleje Generála Svobody 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Kolejní rada
Anglický termín
Dormitory Board
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle směrnice R-B-18/07 (angl.) 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
oficiální 
kolokvium
Anglický termín
colloquium
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
kombinované studium
Anglický termín
part-time study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
combined
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Komise pro kvalitu
Anglický termín
Quality Committee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle hodnotící zprávy EUA 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
oficiální 
Konfuciův institut
Anglický termín
Confucius Institute
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Confucius Academy
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Konvikt
Anglický termín
UP Arts Centre
Povolené varianty
Jesuit College (v historickém kontextu); Convictorium (v historickém nebo architektonickém kontextu) 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
doporučený 
koordinátor rizik
Anglický termín
Risk Analyst
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
doporučený 
koordinátor studijních informačních systémů
Anglický termín
Study Information Systems Coordinator
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
koordinátorka udržitelného rozvoje
Anglický termín
Sustainable Development Coordinator
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
doporučený 
kuchyňka
Anglický termín
Kitchenette
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
kurz
Anglický termín
course
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
forma výuky spočívající v získání praktických dovedností studentů nad rámec těch, které student získal v průběhu svého studia v ostatních formách výuky; podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
kvestor
Anglický termín
Bursar
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Treasurer
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle Statutu UP 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Laboratoř růstových regulátorů
Anglický termín
Laboratory of Growth Regulators
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
laboratorní práce
Anglický termín
Laboratory lesson
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
forma výuky spočívající v praktické aplikaci získaných teoretických znalostí a praktických dovedností v praxi – především v laboratořích; podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Lékařská fakulta
Anglický termín
Faculty of Medicine and Dentistry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
LF 
Anglická zkratka
FMD 
Poznámka
pozor na plný název "... and Dentistry" v angl. 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
lektor
Anglický termín
Lecturer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
letní semestr
Anglický termín
summer semester
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
spring semester
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Letní škola diplomacie
Anglický termín
Summer School of Diplomacy
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Letní škola matematiky
Anglický termín
Summer School of Mathematics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
doporučený 
Letní škola rozvojové spolupráce
Anglický termín
Summer School of Development Cooperation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Letní škola slovanských studií
Anglický termín
Summer School of Slavonic Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
LSSS 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Literární soutěž pro studenty
Anglický termín
Student Literary Contest
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
magisterský program
Anglický termín
Master's programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Maintenance Services
Anglický termín
Správa budov
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Memorandum o spolupráci
Anglický termín
Memorandum of Understanding on Academic Cooperation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
menza
Anglický termín
University Canteen
Povolené varianty
Dining Hall 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
metodik projetku
Anglický termín
Project Methodology Specialist
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
doporučený 
metodik řízení kvality
Anglický termín
Quality Management Methodology Specialist
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
doporučený 
Mezinárodní letní škola k právům uprchlíků
Anglický termín
International Summer School in Refugee Law and Rights
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Mezinárodní rozvojová studia (GLODEP)
Anglický termín
Global Development Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
International Development Studies
Česká zkratka
GLODEP 
Anglická zkratka
GLODEP 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
modul
Anglický termín
module
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
molekulární laboratoř
Anglický termín
Molecular Laboratory
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Muzeum anatomie
Anglický termín
UP Anatomy Museum
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
doporučený 
mzdová účetní
Anglický termín
Payroll Clerk
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Nadační fond UP
Anglický termín
UP Endowment Fund
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
NF UP 
Anglická zkratka
UP EF 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Národní akreditační úřad pro vysoké školství
Anglický termín
National Accreditation Bureau for Higher Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ)
Anglický termín
National Accreditation Bureau for Higher Education (NAB)
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
navazující magisterský program
Anglický termín
Follow-up Master's programme
Povolené varianty
continuing Master's programme 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Neurochirurgická klinika
Anglický termín
Department of Neurosurgery
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Neurologická klinika
Anglický termín
Department of Neurology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Noc vědců
Anglický termín
Researchers’ Night
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
oficiální název, viz www.nocvedcu.cz/en 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Noc venku
Anglický termín
Sleep Out
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
doporučený 
nostrifikace
Anglický termín
recognition of diploma
Povolené varianty
diploma recognition | recognition of study 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Nostrifikační řád
Anglický termín
Recognition Proceedings Code
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle B1-17/1-HN (angl.) 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Občanská univerzita
Anglický termín
Civic University
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
obhajoba závěrečné práce
Anglický termín
defence of a thesis
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Oborová rada
Anglický termín
Subject-area Board
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
oficiální 
Oční klinika
Anglický termín
Department of Ophthalmology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
odborný asistent
Anglický termín
Assistant Professor
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
odddělení interní údržby
Anglický termín
Internal Maintenance Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
na SKM 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
doporučený 
oddělení
Anglický termín
office
Povolené varianty
section | unit 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zařízení zabývající se administrativou 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce
Anglický termín
Continuing Education and Teaching Innovations Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Oddělení informačních systémů
Anglický termín
Information Systems Unit
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
doporučený 
Oddělení infrastruktury - údržba
Anglický termín
Infrastructure Office - Maintenance
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Status
oficiální 
Oddělení interního auditu a kontroly
Anglický termín
Office of Internal Audit and Control
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Oddělení komunikace UP
Anglický termín
Communications Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Oddělení pro mobility
Anglický termín
Office for Mobility
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Oddělení pro partnerství
Anglický termín
Office for Partnerships
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Oddělení pro studium
Anglický termín
Office for Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
na Rektorátě UP | Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Oddělení řízení a lidských zdrojů
Anglický termín
Personnel Management Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Oddělení rozpočtu a daní
Anglický termín
Budget and Taxes Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
doporučený 
Oddělení rozvoje a výstavby
Anglický termín
Building and Development Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
doporučený 
Oddělení strategie a kvality
Anglický termín
Strategy and Quality Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Oddělení univerzitních akcí
Anglický termín
University Events Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
doporučený 
Oddělení vědy
Anglický termín
Research Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
doporučený 
Oddělení vědy a výzkumu
Anglický termín
Science and Research Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Oddělení veřejných zakázek
Anglický termín
Public Tender Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Olomoucké barokní slavnosti
Anglický termín
Olomouc Baroque Festival
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Olomoucké právnické dny
Anglický termín
Olomouc Days of Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Olomoucký Majáles Univerzity Palackého
Anglický termín
Palacký University Olomouc Student May Festival (Majáles)
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
doporučený 
Onkologická klinika
Anglický termín
Department of Oncology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Anglický termín
Operational Programme Entrepreneurship and Innovation for Competitiveness
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
OP PIK 
Anglická zkratka
OP EIC ? 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Operační program Věda, výzkum a vzdělávání
Anglický termín
Operational Programme of Science, Research and Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
doporučený 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Anglický termín
Operational Programme Research, Development and Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
OP VVV 
Anglická zkratka
OP RDE 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Organizační řád UP
Anglický termín
Organizational Manual of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Ortopedická klinika
Anglický termín
Department of Orthopedics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
doporučený 
Otolaryngologická klinika
Anglický termín
Department of Otorhinolaryngology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
PAF - Přehlídka animovaných filmů
Anglický termín
PAF - Festival of Film Animation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Pamětní medaile UP
Anglický termín
UP Commemorative Medal
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Park Centra vzdělání a vědy Univerzity Palackého v Olomouci (Holice)
Anglický termín
UP EcoPark
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
doporučený 
Park Centra vzdělávání a vědy UP
Anglický termín
UP Education and Science Centre Park
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
doporučený 
Parkán
Anglický termín
Town Bailey
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
doporučený 
Pedagogická fakulta
Anglický termín
Faculty of Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Pedagogical Faculty
Česká zkratka
PdF 
Anglická zkratka
FE 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Status
oficiální 
Pedagogická komise
Anglický termín
Pedagogical Committee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle hodnotící zprávy EUA 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
oficiální 
Personálně mzdové oddělení
Anglický termín
Human Resources and Payroll Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Personální oddělení
Anglický termín
Human Resources Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Department of Human Resources | Personal Department
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
(na fakultách) 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Pevnost poznání
Anglický termín
Fort Science
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Fortress of Knowledge
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
podatelna
Anglický termín
Filing Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Podnikavá hlava
Anglický termín
Enterprising Mind
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
soutěž 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Podnikni to!
Anglický termín
Enter!Prise
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
doporučený 
Pohár rektora UP
Anglický termín
UP Rector's Cup
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Pohyb a zdraví
Anglický termín
Movement and Health
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
konference 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
pokladna
Anglický termín
Cash Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
pokladní
Anglický termín
Cashier
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
doporučený 
Poplatky spojené se studiem na UP
Anglický termín
Study-related Fees at UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Porodnicko-gynekologická klinika
Anglický termín
Department of Obstetrics and Gynecology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Potvrzení o pracovním poměru
Anglický termín
Confirmation of Employment Status
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
povinně-volitelný předmět
Anglický termín
elective course
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
povinný předmět
Anglický termín
obligatory subject
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
pracovna
Anglický termín
Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
kancelář 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP
Anglický termín
Rules for the System of Evaluating Teaching, Publishing, Creative and Related Activities at UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP
Anglický termín
Rules for the Use of Computer Networks and the Operation of Software of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Právní oddělení
Anglický termín
Legal Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Právnická fakulta
Anglický termín
Faculty of Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
PF 
Anglická zkratka
FL 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Status
oficiální 
praxe
Anglický termín
Hands-on training
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
forma výuky probíhající zpravidla mimo vysokou školu a bez účasti vyučujícího, spočívající v začlenění studenta do běžných pracovních úkolů v podmínkách a prostředí dané profese; podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
přednáška
Anglický termín
lecture
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
talk
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
přednáškový sál
Anglický termín
Lecture Hall
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Předseda/předsedkyně akademického senátu
Anglický termín
Chairperson of the Academic Senate
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle Statutu UP 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
přerušení studia
Anglický termín
interruption of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
prezenční studium
Anglický termín
full-time study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
present
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Přezkumná komise
Anglický termín
Appeals Committee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle VŠ zákona 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
oficiální 
přihláška ke studiu
Anglický termín
application for study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle B1-17/2-HN (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Přírodovědecká fakulta
Anglický termín
Faculty of Science
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
PřF 
Anglická zkratka
FS 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
proděkan
Anglický termín
Vice-Dean
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Vice-dean
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Proděkan pro kvalitu a vnitřní vztahy
Anglický termín
Vice-Dean for Quality Management and Internal Affairs
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Proděkan pro mimouniverzitní spolupráci
Anglický termín
Vice-Dean for Extramural Cooperation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Proděkan pro organizaci
Anglický termín
Vice-Dean for Organization
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
Anglický termín
Vice-Dean for Development and External Relations
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Proděkan pro studium
Anglický termín
Vice-Dean for Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Proděkan pro vědu a výzkum
Anglický termín
Vice-Dean for Science and Research
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Proděkan pro zahraničí
Anglický termín
Vice-Dean for International Relations
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
profesor
Anglický termín
Professor
Povolené varianty
Full Professor 
Zakázané varianty
Česká zkratka
prof. 
Anglická zkratka
Prof 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
program celoživotního vzdělávání
Anglický termín
Lifelong Learning Programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
program vedoucí k získání VŠ diplomu
Anglický termín
degree programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle VŠ zákona (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Projektový servis
Anglický termín
Project Service
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
PS UP 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
prorektor
Anglický termín
Vice-Rector
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Vice-rector
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Prorektor pro doktorské studijní programy a projekty
Anglický termín
Vice-Rector for Postgraduate Education and Research
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Prorektor pro informační technologie, hodnocení výzkumu a udržitelnost
Anglický termín
Vice-Rector for IT, Research Evaluation and Sustainability
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Prorektor pro internacionalizaci
Anglický termín
Vice-Rector for International Relations
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti
Anglický termín
Vice-Rector for Communication and Staff-Student Relationship
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Prorektor pro strategii a vnější vztahy
Anglický termín
Vice-Rector for Strategy and Regional Affairs
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Prorektor pro studium
Anglický termín
Vice-Rector for Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Prorektor pro vědu a výzkum
Anglický termín
Vice-Rector for Science and Research
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Prorektorka pro legislativu a organizaci
Anglický termín
Vice-Rector for Legislation and Organization
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
provozně technický úsek
Anglický termín
Operational and Technical Section
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Provozně-technický úsek SKM UP
Anglický termín
Operational and Technical Division of UP ADF
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
doporučený 
Psychologická poradna
Anglický termín
Psychological Advisory Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Status
oficiální 
Řád celoživotního vzdělávání na UP
Anglický termín
Lifelong Education Code for UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Anglický termín
Code of Procedures to Grant Associate and Full Professorships
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Řád menzy UP
Anglický termín
University Dining Halls Code of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Řád normotvorby na UP
Anglický termín
Policy-making Rules at UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Řád o nakládání s majetkem UP
Anglický termín
UP Property Disposition Policy
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Řád přezkumné komise UP
Anglický termín
Rules for the Appeals Committee of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Řád přijímacího řízení
Anglický termín
Admission Procedure Code
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Řád rigorózního řízení UP
Anglický termín
Code of the Rigorosum Procedure of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle B1-13/3-HN (angl.) 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UP
Anglický termín
Academic Staff Recruitment Policy of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Řád vysokoškolské koleje UP
Anglický termín
Student Accommodation Rules of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Rada pro komercializaci
Anglický termín
Commercialisation Board
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
doporučený 
Rada pro vnitřní hodnocení
Anglický termín
Internal Assessment Board
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle Statutu UP 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
oficiální 
Radiologická klinika
Anglický termín
Department of Radiology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Radost z pohybu
Anglický termín
Joy of Movement
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
název projektu 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
referát (úsek oddělení)
Anglický termín
section
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Referát bezpečnosti
Anglický termín
Safety Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
referát elektro revizí
Anglický termín
Electrical Inspections
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
doporučený 
referát kontroly, referát BOZP a PO
Anglický termín
OSH Inspection, Management and Fire Safety Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
referent BOZP a PO
Anglický termín
OSH Management and Fire Safety Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
referent Oddělení strategie a kvality
Anglický termín
Strategy and Quality Assessment Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
doporučený 
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Anglický termín
Regional Centre of Advanced Technologies and Materials
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Regional Centre for Advanced Technologies and Materials
Česká zkratka
RCPTM 
Anglická zkratka
RCPTM 
Poznámka
používají českou zkratku 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
rektor
Anglický termín
Rector
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Chancellor, President
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
rektorát
Anglický termín
Rector's Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Rectorate; Rector's Secretariat; Rector's Department
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
neplést s Rector's Secretariat = sekretariát rektora 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
rektorské volno
Anglický termín
a day off granted by the rector
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
doporučený 
revizní technik
Anglický termín
Inspecting Technician
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
doporučený 
řízení ke jmenování profesorem
Anglický termín
Procedure to Nominate a Professor
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
rodné číslo (na přihlášce)
Anglický termín
personal identification number
Povolené varianty
birth number 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
doporučený 
šatna
Anglický termín
Cloakroom
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Sekretariát děkana
Anglický termín
Dean's Secretariat
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Dean's Office
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA; neplést s Dean's Office = děkanát 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
sekretariát kvestora
Anglický termín
Bursary
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Sekretariát rektora
Anglický termín
Rector's Secretariat
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Rector's Office
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
neplést s Rector's Office = rektorát 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
sekretářka
Anglický termín
Secretary
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
doporučený 
seminář
Anglický termín
seminar
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
seminární místnost
Anglický termín
Seminar Room
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Setkání absolventů UP
Anglický termín
UP Alumni Reunion
Povolené varianty
UP Alumni Meeting | UP Homecoming 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
sklad
Anglický termín
Storeroom
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Školicí středisko CVT UP
Anglický termín
UP Computer Training Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
doporučený 
Skriptárna
Anglický termín
Textbook Shop
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
doporučený 
Slyšet jinak
Anglický termín
Different Hearing
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
vzdělávací kurzy 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
sociální fond
Anglický termín
Social Fund
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Souhlas zaměstnance se shromažďováním citlivých údajů
Anglický termín
Employee's Consent to Gathering Sensitive Data
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Spisová služba
Anglický termín
Records Management Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Spisový a skartační řád UP
Anglický termín
Rules for the Filing and Shredding of Documents at UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého v Olomouci a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR
Anglický termín
Joint Laboratory of Optics of Palacký University Olomouc and the Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Status
oficiální 
Sportovní den
Anglický termín
Sports Day
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Sportovní hala
Anglický termín
Sports Hall
Povolené varianty
Field House 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Sportovní klub UP
Anglický termín
UP Sports Club
Povolené varianty
SKUP Olomouc, z.s. 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
není součástí UP 
Kategorie
ostatní 
Status
doporučený 
Správa a údržba budov
Anglický termín
Building Maintenance Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Správa kolejí a menz
Anglický termín
Accommodation and Dining Facilities
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
SKM UP 
Anglická zkratka
ADF 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Správní rada
Anglický termín
Board of Trustees
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle Statutu UP 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
oficiální 
Správní rada Nadačního fondu UP
Anglický termín
UP Endowment Fund Board of Directors
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle fond.upol.cz/en 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
oficiální 
Státní rigorózní zkouška
Anglický termín
State Comprehensive (Rigorosum) Examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle B3-11/3-SR (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Státní závěrečná zkouška
Anglický termín
State Final Examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Statut UP
Anglický termín
UP Constitution
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Stipendijní řád
Anglický termín
Scholarship and Bursary Code
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti UP
Anglický termín
Strategic Plan for UP Teaching, Publishing and Creative Activities
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Stříbrná medaile Za zásluhy a rozvoj UP
Anglický termín
Silver Medal for Merit in the Development of Palacký University
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Studentská kurie Akademického senátu UP
Anglický termín
Student Chamber of the UP Academic Senate
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
doporučený 
Studentský klub UP
Anglický termín
UP Student Club
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
studentský zástupce
Anglický termín
Student Representative
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
na LF UP 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Studijní a zkušební řád
Anglický termín
Study and Examination Code
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
SZŘ 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
studijní oddělení
Anglický termín
Student Affairs Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Registrar's Office | Study Department
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
studijní program
Anglický termín
Study Programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
studijní referent
Anglický termín
Student Affairs Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
tajemník fakulty
Anglický termín
Secretary of the Faculty
Povolené varianty
Faculty Bursar 
Zakázané varianty
Faculty Registrar
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
obě verze v angl. verze VŠ zákona (http://www.msmt.cz/areas-of-work/tertiary-education/the-higher-education-act?lang=2) 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
tajemník katedry
Anglický termín
Department Coordinator
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Technický odbor
Anglický termín
Technical Operations Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
doporučený 
Těloolomouc
Anglický termín
Těloolomouc – Meeting of Czech Physical Education Professionals
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
doporučený 
tiskový mluvčí
Anglický termín
Press Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Traumatologická klinika
Anglický termín
Department of Traumatology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Týden vědy a techniky
Anglický termín
Science and Technology Week
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
doporučený 
účastník programu celoživotního vzdělávání
Anglický termín
participant of a Lifelong Learning Programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
účetní
Anglický termín
Accountant
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
doporučený 
Udržitelný Palacký
Anglický termín
Sustainable Palacký
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
název studentského spolku 
Kategorie
ostatní 
Status
doporučený 
ukončení studia
Anglický termín
termination of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Umělecké centrum
Anglický termín
Arts Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Art Centre
Česká zkratka
UC UP 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Univerzita Palackého v Olomouci
Anglický termín
Palacký University Olomouc
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Palacký University, Olomouc | Palacký University in Olomouc Palacky...
Česká zkratka
UP 
Anglická zkratka
UP 
Poznámka
oficiální název uvedený ve Statutu UP z roku 2017 (na konci), angl. zkratka PU zakázána. Ve starém Statutu UP z roku 2013 je uveden název s čárkou. 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Univerzita třetího věku
Anglický termín
University of the Third Age
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
U3V 
Anglická zkratka
U3A 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
univerzitní ples
Anglický termín
University Ball
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
doporučený 
univerzitní zařízení
Anglický termín
university facility
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
doporučený 
Úřední deska
Anglický termín
Official Notice Board
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Urologická klinika
Anglický termín
Department of Urology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Úsek kancléře
Anglický termín
Head of the Rector's Office Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: hodnotící zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
úsek kvestora
Anglický termín
Bursar's Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Úsek mezinárodních vztahů
Anglický termín
International Relations Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Úsek pro mezinárodní spolupráci
Anglický termín
Division for International Cooperation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Úsek pro organizaci a rozvoj
Anglický termín
Division for Organization and Development
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Úsek pro strategické plánování a kvalitu
Anglický termín
Strategic Planning and Quality Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Úsek pro strategii vědy a výzkumu
Anglický termín
Division for Strategy of Science and Research
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Úsek pro studium
Anglický termín
Division for Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Úsek pro vědu a výzkum
Anglický termín
Science and Research Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Úsek pro vnější vztahy
Anglický termín
Public Relations Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Ústav biologie
Anglický termín
Department of Biology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Ústav cizích jazyků
Anglický termín
Institute of Foreign Languages
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Status
oficiální 
Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR
Anglický termín
Institute of Experimental Botany of the Czech Academy of Sciences
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
Ústav farmakologie
Anglický termín
Department of Pharmacology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Ústav fyziologie
Anglický termín
Department of Physiology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Ústav fyzioterapie
Anglický termín
Department of Physiotherapy
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Status
oficiální 
Ústav histologie a embryologie
Anglický termín
Department of Histology and Embryology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Ústav imunologie
Anglický termín
Department of Immunology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Ústav klinické a molekulární patologie
Anglický termín
Department of Clinical and Molecular Pathology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Ústav lékařské biofyziky
Anglický termín
Department of Medical Biophysics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Ústav lékařské chemie a biochemie
Anglický termín
Department of Medical Chemistry and Biochemistry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Ústav lékařské genetiky
Anglický termín
Department of Medical Genetics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Ústav mikrobiologie
Anglický termín
Department of Microbiology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Ústav molekulární a translační medicíny
Anglický termín
Institute of Molecular and Translational Medicine
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
ÚMTM UP 
Anglická zkratka
UP IMTM 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Ústav normální anatomie
Anglický termín
Department of Anatomy
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Ústav ošetřovatelství
Anglický termín
Department of Nursing
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Status
oficiální 
Ústav patologické fyziologie
Anglický termín
Department of Pathological Physiology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Anglický termín
Institute of Education and Social Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Status
oficiální 
Ústav porodní asistence
Anglický termín
Department of Midwifery
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Status
oficiální 
Ústav preventivního lékařství
Anglický termín
Department of Preventive Medicine
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností
Anglický termín
Department of Specialised Subjects and Practical Skills
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Status
oficiální 
Ústav pro výzkum a vývoj
Anglický termín
Institute for Research and Development
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Status
oficiální 
Ústav radiologických metod
Anglický termín
Department of Radiological Methods
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Status
oficiální 
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví
Anglický termín
Department of Social Medicine and Public Health
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Ústav soudního lékařství a medicínského práva
Anglický termín
Department of Forensic Medicine and Medical Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Status
oficiální 
Ústav specálněpedagogických studií
Anglický termín
Institute of Special Education Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Status
oficiální 
Ústav společenských a humanitních věd
Anglický termín
Department of Humanities and Social Sciences
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Status
oficiální 
Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví
Anglický termín
Department of Healthcare Management and Public Health
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Status
oficiální 
Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče
Anglický termín
Department of Emergency Medicine and Intensive Care
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Status
oficiální 
Ústřední knihovna
Anglický termín
Central Library
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
útvar ředitele
Anglický termín
Director's Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
doporučený 
Vědecká knihovna Olomouc
Anglický termín
Olomouc Research Library
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Vědecká rada
Anglický termín
Scholarly Board
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
VR 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle Statutu UP 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Status
oficiální 
vědecké bádání
Anglický termín
scholarly research
Povolené varianty
scientific research 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
doporučený 
Vědeckotechnologický park UP
Anglický termín
UP Science and Technology Park
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
VTP UP 
Anglická zkratka
UP STP 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
vědecký pracovník
Anglický termín
Researcher
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
doporučený 
vedoucí studijního oddělení
Anglický termín
Head of the Student Affairs Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Status
oficiální 
Veletrh nápadů učitelů fyziky
Anglický termín
Physics Teachers' Inventions Fair
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
doporučený 
velká zasedací místnost Rektorátu UP
Anglický termín
UP Rector's Office Ceremonial Hall
Povolené varianty
Palacký University Ceremonial Hall 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
slavnostní sál Rektorátu UP 
Kategorie
budova/místnost 
Status
doporučený 
veřejná zakázka
Anglický termín
public procurement
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Větrání
Anglický termín
Fresh Air
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
Vnitřní mzdový předpis UP
Anglický termín
Pay Policy of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
vnitřní norma
Anglický termín
internal standard
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
vnitřní předpis
Anglický termín
internal regulation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Volební řád Akademického senátu UP
Anglický termín
Rules of Election of the Academic Senate of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
volitelný předmět
Anglický termín
optional course
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Vydavatelství Univerzity Palackého
Anglický termín
Palacký University Press
Povolené varianty
University Press 
Zakázané varianty
Česká zkratka
VUP 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
výdejna jídla
Anglický termín
Food Takeout Counter
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
Výroční zpráva o činnosti UP
Anglický termín
Annual Report on UP Activities
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Výroční zpráva o hospodaření UP
Anglický termín
Annual Report on UP Finances
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Výzkumný ústav rostlinné výroby
Anglický termín
Crop Research Institute
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Status
oficiální 
zajišťování kvality
Anglický termín
quality assurance process
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Zákon o vysokých školách
Anglický termín
Higher Education Act
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
Zaparkuj - oživujeme veřejný prostor
Anglický termín
Park It! Embrace the Public Space!
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Status
oficiální 
zápis předmětů
Anglický termín
registration for courses
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
zápisový list
Anglický termín
Enrollment Form
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 
zápočet
Anglický termín
credit test
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
zasedací místnost
Anglický termín
Committee Room
Povolené varianty
Meeting Room; Conference Room 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
závěrečná práce
Anglický termín
diploma thesis
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
práce bakalářská, diplomová (magisterská) a disertační (doktorská); podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Zbrojnice
Anglický termín
Armoury
Povolené varianty
Zbrojnice; UP Library complex 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Status
oficiální 
zimní semestr
Anglický termín
winter semester
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
fall semester
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
zkouška
Anglický termín
examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Status
oficiální 
Zlatá medaile Za zásluhy o rozvoj UP
Anglický termín
Gold Medal for Merit in the Development of Palacký University
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Status
oficiální 
Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP
Anglický termín
Report on the UP Internal Evaluation of Teaching, Publishing, Creative and Related Activities at UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Status
oficiální 

Poznámky k užívání termínů

  • u organizačních jednotek píšeme v angličtině zkratku UP před název, např. Knihovna UP = UP Library

O glosáři

Česko-anglický glosář vznikl z potřeby sjednotit užívání názvů a pojmů specifických pro Univerzitu Palackého. Má usnadnit práci překladatelům, pracovníkům zahraničních oddělení na UP a dalším zaměstancům a studentům. Je postupně doplňován o termíny z různých oblastí.

Termíny mohou být korigovány.

Kontakt: glosar@upol.cz
Matthew Sweney, Daniel Agnew

Export do souboru:

  • CSV (Comma-separated values)
  • TMX (Translation Memory eXchange)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)