Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc – Holice

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293

Projekt řeší upgrade stavební infrastruktury části objektu 53 -suterén a k budově přilehlý skleník -v kampusu PřF UP Olomouc -Holice pro účely praktické a projektové výuky v oblastech biologie a chemie (Bc. a Mgr. program biochemie). Současný stav části budovy a skleníku neodpovídá požadavkům praktické a projektové výuky zaměřené na fytopatologii a šlechtění rostlin a rovněž půdní biologie. Jde zejména o zabezpečení provozních standardů pro efektivní celoroční kultivaci rostlin a na ně inokulovaných fytopatogenních organismů, bez kterých se praktická výuka v oblasti biologie a zejména fytopatologie rostlin neobejde a nemůže být dále rozvíjena. Upgrade pracoviště půdní biologie rovněž pozvedne standard výuky pedologických disciplín a umožní její inovaci. Stavební úpravy skleníku počítají i s vybudováním seminární místnosti pro studenty v prostoru skleníku, což umožňuje lepší koordinaci praktické a projektové výuky v stupni přípravy didaktických experimentů a jejich analýzy a vyhodnocení. Projekt rovněž počítá se zbudováním provozního zázemí (sklad, místo pro převlékání do pracovních oděvů, hygienické zázemí).

Vedle výše popsaných nedostatků stávající prostory svým funkčním uspořádáním ani provozním a estetickým řešením nevytvářejí motivující prostředí pro uchazeče o studium ani pro stávající studenty a nepřispívají tak k efektivnosti výukových procesů a k dosažení výsledků reflektujících potřeby trhu práce.

Hygienické zázemí neodpovídá ani kapacitně, ani kvalitou dnešním standardům, není plně dořešena jeho bezbariérovost.

Cíl projektu:

Cílem projektu je infrastrukturní zajištění praktické části výuky programů bakalářského a magisterského studia v oblastech vzdělávání biologie (vč. nového multidisciplinárního programu fytopatologie), ekologie a ochrana prostředí a biochemie, s důrazem na moderní formy výuky a potřeby trhu práce. Spočívá v dobudování a modernizaci skleníku za budovou 53 včetně technologií, modernizaci pracoviště půdní biologie v suterénu budovy č. 53 a v přístavbě společného provozního i hygienického zázemí.

Konkrétní cíle projektu:

  • vytvořit prostorové a materiální podmínky pro inovaci výuky přírodovědných oborů tak, aby bylo posíleno jejich zaměření na praxi a potřeby trhu práce, tzn. kompletní obnova skleníku a technologií v něm umístěných zaručující komplexní a plnohodnotné fungování jednotlivých kultivačních zón (v nových dispozicích) zejména pro potřeby praktického vzdělávání v oblasti fytopatologie, biologie a biochemie, a rovněž upgrade pracoviště půdní biologie pro vytvoření podmínek pro praktickou a projektovou výuku v oblasti vzdělávání ekologie a fytopatologie; cílem je skrze zkvalitnění výukových prostor dosáhnout i navýšení jejich vzdělávacích kapacit;
  • vytvořit provozní zázemí skleníku a pracoviště půdní biologie, tzn. seminární místnost, sklad, hygienické zázemí, zázemí pro převlékání do pracovních oděvů;
  • odstraněním bariér umožnit přístup a plnohodnotnou účast na všech aktivitách v přízemní části objektu 53 (skleník)-studentům, pedagogům a dalším osobám se speciálními potřebami.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)