Rektorát

Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
profesor - rektor
+420585631001
585631011
martin.prochazka@upol.cz

Kancelář Akademického senátu UP

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Předsedkyně Akademického senátu
+420585634511
775772315
irena.smolova@upol.cz

Mgr. Veronika Květoňová
Koordinátorka UR + Referentka AS UP
+420585631195, +420585634675
veronika.kvetonova@upol.cz

Mgr. Renata Zavadilová
Referentka Kanceláře AS UP
+420585631205
734648680
renata.zavadilova@upol.cz

Úsek rektora

Oddělení veřejných zakázek

Mgr. Petra Vopálková
Vedoucí oddělení veřejných zakázek
+420585631118
petra.vopalkova@upol.cz

Radka Bučková
Samostatná referentka veřejných zakázek
+420585631126
radka.buckova@upol.cz

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
Metodik veřejných zakázek + právník
+420585631008
733690478
petra.jungova@upol.cz

Bc. Šárka Korčáková, DiS.
Samostatná referentka veřejných zakázek
+420585631116
sarka.korcakova@upol.cz

Mgr. Kateřina Segeťová
Metodik veřejných zakázek
+420585631122
katerina.segetova@upol.cz

Oddělení interního auditu a kontroly

Ing. Zbyněk Křížka
Vedoucí odd. inter. auditu a kontroly
+420585631044
zbynek.krizka@upol.cz

Ing. Simona Sigmundová
Interní auditor
+420585631066
585631044
simona.sigmundova@upol.cz

Ing. Pavel Lukáš Trunda
Kontrolor
+420585631036
604127838
pavel.trunda@upol.cz

Mgr. Gabriela Zonová
Interní auditor
+420585631050
gabriela.zonova@upol.cz

Úsek kancléře

Mgr.Bc. Martin Tomášek
Kancléř
+420585631009
martin.tomasek@upol.cz

Kancelář rektora

Mgr. Dominika Moťková
Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
+420585631297
dominika.motkova@upol.cz

Mgr. Andrea Šperková
Asistentka rektora
+420585631011
andrea.sperkova@upol.cz

Zuzana Závodníková, DiS.
Asistentka rektora a kancléře
+420585631300
zuzana.zavodnikova@upol.cz

Bezpečnostní oddělení

Mgr. Jitka Langová
Vedoucí bezpečnostního oddělení
+420585631019
734 181 488
j.langova@upol.cz

Ing. et Ing. Martin Havel, MBA
Manažer kybernetické bezpečnosti
+420585631033
m.havel@upol.cz

Referát bezpečnosti a požární ochrany

Ing. Jana Hanychová
Referent bezpečnosti práce a péče o ZC
+420585631051
jana.hanychova@upol.cz

Bc. Pavel Liolias
Referent BOZP, PO, krizového řízení
+420585631052
733199190
pavel.liolias@upol.cz

Spisová služba

Ing. Mgr. Denisa Říhošková, MA
Vedoucí spisové služby
+420585631188
denisa.rihoskova@upol.cz

PhDr. Ludmila Novotná
Odborný pracovník spisové služby
+420585631130
ludmila.novotna@upol.cz

Mgr. Tomáš Silly
Odborný pracovník spisové služby
+420585631130
tomas.silly@upol.cz

Miroslava Soppe
Odborný pracovník spisové služby
+420585631034
miroslava.soppe@upol.cz

Archiv

PhDr. Pavel Urbášek
Ředitel archivu
+420585631039
585631055
pavel.urbasek@upol.cz

Mgr. Pavla Dubská, Ph.D.
Pracovník archivních fondů
+420585631056
pavla.dubska@upol.cz

PhDr. Renáta Klvačová
Odborný archivář
+420585631055
renata.klvacova@upol.cz

Úsek kvestora

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
Kvestor
+420585631008
733690478
petra.jungova@upol.cz

Kancelář kvestora

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
Kvestorka
+420585631008
733690478
petra.jungova@upol.cz

Mgr. Lenka Doleželová
Asistentka kvestorky + Metodik ekonomiky
+420585631018
lenka.dolezelova@upol.cz

Oddělení řízení lidských zdrojů

Mgr. Markéta Šupplerová
Vedoucí odd. řízení lidských zdrojů
+420585633663
733690761
marketa.supplerova@upol.cz

Referát personalistiky a mezd

Veronika Doležalová
Referentka pro komunikaci s ČSSZ
+420585631137
veronika.dolezalova@upol.cz

Ing. Zdeňka Jirušová
Mzdová účetní
+420585631065
zdenka.jirusova@upol.cz

Ilona Kašpaříková
Vedoucí pracovník pro oblast mezd
+420585631064
ilona.kasparikova@upol.cz

Bc. Jana Podstatzká
Personální referentka
+420585631170
jana.podstatzka@upol.cz

Mgr. Veronika Poláková
Personalista se zaměřením na cizince
+420585631168
veronika.polakova@upol.cz

Jarmila Šrahulková
Referent pro oblast mezd
+420585631148
jarmila.srahulkova@upol.cz

Jana Veselá
Personální referentka
+420585631032
jana.vesela@upol.cz

Referát lidských zdrojů

Mgr. Veronika Fousková
Referentka pro projekt
+420585631234
veronika.fouskova@upol.cz

Mgr. Lenka Soukopová
Referentka pro projekt
+420585631023
lenka.soukopova@upol.cz

Ekonomický odbor

Ing. Jitka Kubáčková
Vedoucí ekonomického odboru
+420585631030
jitka.kubackova@upol.cz

Oddělení finanční a investiční účtárny

Ivana Matoušková
Ved. odd. finanční a investiční účtárny
+420585631043
585631072
ivana.matouskova@upol.cz

Sylva Berková
Účetní
+420585631067
sylva.berkova@upol.cz

Dana Krylová
Ekonom
+420585631074
dana.krylova@upol.cz

Zdena Loutocká
Účetní
+420585631077
585631073
zdena.loutocka@upol.cz

Hana Masaryková
Účetní
+420585631072
585631073, 585631071
hana.masarykova@upol.cz

Jana Motalová
Účetní
+420585631071
jana.motalova@upol.cz

Jiří Plachký
Účetní
+420585631070
jiri.plachky@upol.cz

Pavla Pryčová
Účetní
+420585631075
pavla.prycova@upol.cz

Ludmila Ulmová
Účetní
+420585631161
ludmila.ulmova@upol.cz

Marie Vrtělová
Účetní
+420585631076
marie.vrtelova@upol.cz

Lenka Wolfová
Účetní
+420585631069
lenka.wolfova@upol.cz

Oddělení rozpočtu a daní

Jitka Urbanová
Vedoucí oddělení rozpočtu a daní
+420585631042
jitka.urbanova@upol.cz

Alice Hanáková
Pokladní
+420585631079
alice.hanakova@upol.cz

Martina Langerová
Ekonomka
+420585631080
martina.langerova@upol.cz

Radmila Rychlá
Ekonomka
+420585631852
radmila.rychla@upol.cz

Ing. Petra Smolková Freudlová
Ekonomka
+420585631138
petra.smolkovafreudlova@upol.cz

Ing. Hana Straková
Ekonomka
+420585631711
hana.strakova@upol.cz

Jana Sýkorová
Ekonomka
+420585631181
j.sykorova@upol.cz

Jana Šemberová
Ekonomka
+420585631078
jana.semberova@upol.cz

Technický odbor

Ing. Vojtěch Gren
Vedoucí technického odboru
+420585631037
607721758
vojtech.gren@upol.cz

Hana Zatloukalová
Asistentka technického odboru
+420585631110
hana.zatloukalova@upol.cz

Oddělení rozvoje a výstavby

Ing. Lukáš Juřica
Technik energetiky a spojů
+420585631243
lukas.jurica@upol.cz

Ing. Michal Karták
Technik realizace staveb
+420585631048
739343250
michal.kartak@upol.cz

Ing. Petr Očenášek
Technik realizace staveb
+420585631082
petr.ocenasek@upol.cz

Ing. Luděk Prudký
Technik realizace staveb
+420777860215
ludek.prudky@upol.cz

Zdeňka Soušková
Technik realizace staveb
+420585631083
zdenka.souskova@upol.cz

Sportovní hala

Ba. Aneta Komárková
Vedoucí sportovní haly
+420585631299
aneta.komarkova@upol.cz

Libor Floch
Údržbář budov
+420585631324
libor.floch@upol.cz

František Gába
Údržbář budov
+420585631324
frantisek.gaba@upol.cz

Jana Halouzková
Vrátná
+420585631320
jana.halouzkova@upol.cz

Petr Hofírek
Údržbář budov
+420585631324
petr.hofirek@upol.cz

Zdeňka Horná
Uklízečka
+420585631318
zdenka.horna@upol.cz

Jitka Hýbnerová
Ekonomka
+420585631357
jitka.hybnerova@upol.cz

Dana Kolářová
Uklízečka
+420585631318
dana.kolarova@upol.cz

Vladimír Komínek
Údržbář budov
+420585631324
vladimir.kominek@upol.cz

Hana Kotrcová
Uklízečka
+420585631318
hana.kotrcova@upol.cz

Marcela Mojžíšová
Vrátná
+420585631312
marcela.mojzisova01@upol.cz

Jaroslava Šanovcová
Vrátná
+420585631312
jaroslava.sanovcova@upol.cz

Eva Ševčíková
Vrátná
+420585631312
eva.sevcikova@upol.cz

Hana Zatloukalová
Vrátná
+420585631312
hana.zatloukalova2@upol.cz

Autoprovoz

Ing. Miroslav Pecha
Vedoucí autoprovozu
+420585631150
+420730540725
miroslav.pecha@upol.cz

Jan Lysák
Řidič
+420585631151
jan.lysak@upol.cz

Jan Prekop
Řidič
+420585631151
jan.prekop@upol.cz

Pavel Studený
Řidič
+420585631151
pavel.studeny@upol.cz

Správa a údržba budov

Jaroslav Kubík
Vedoucí správy a údržby budov
+420585631808, +420606327067
jaroslav.kubik@upol.cz

Ing. Pavel Absolon
Dispečer kotelen a správce Archivu UP
+420585631808
739329978
pavel.absolon@upol.cz

Pavel Basovníček
Elektrikář
+420585631089
607198338
pavel.basovnicek@upol.cz

PhDr. Hana Česalová
Vrátná
+420585631102
hana.cesalova01@upol.cz

Libor Forejt
Vrátný
+420585631102
libor.forejt@upol.cz

Jana Chlandová
Uklízečka
+420585631103
jana.chlandova@upol.cz

Olena Khalimonova
Uklízečka

olena.khalimonova@upol.cz

Jana Malaníková
Uklízečka

jana.malanikova@upol.cz

Olga Němčáková
Uklízečka
+420585631103
olga.nemcakova@upol.cz

Ivana Pohlová
Vrátná
+420585631102
ivana.pohlova@upol.cz

Drahomíra Schneiderová
Telefonistka
+420585631111
drahomira.schneiderova@upol.cz

Drahomíra Schneiderová
Uklízečka

d.schneiderova@upol.cz

Michal Šembera
Truhlář, stolař
+420585631088
michal.sembera@upol.cz

Marta Šišková
Vrátná
+420585631103
marta.siskova@upol.cz

Iveta Volková
Vrátná
+420585631103
iveta.volkova@upol.cz

Ivana Záhumenská
Uklízečka
+420585631103
ivana.zahumenska@upol.cz

Evžen Záhumenský
Instalatér
+420585631088
evzen.zahumensky@upol.cz

Zdeněk Zatloukal
Zámečník
+420585631088
zdenek.zatloukal@upol.cz

Zdeněk Žaluda
Vrátný
+420585631102
zdenek.zaluda@upol.cz

Pokladna

Alice Hanáková
Samostatná odborná referentka
+420585631079
alice.hanakova@upol.cz
úřední hodiny: pondělí 9:00–12:00, středa 12:30–14:30, čtvrtek 9:00–12:00

Pokladna poskytuje tyto služby zaměstnancům:

  • výplatu valut i CZK na služební cesty zaměstnanců,
  • vrácení valut ze služebních cest (vrátit lze papírové bankovky a mince pouze 1 a 2 EUR, ostatní mince banka neakceptuje),
  • výplata záloh na drobný nákup,
  • výdej stravenek.

Úsek pro mezinárodní spolupráci

Jiří Stavovčík, B.A., MBA
Prorektor pro internacionalizaci
+420585631005
jiri.stavovcik@upol.cz

Marek Sekanina
Asistent prorektora pro Internacionaliza
+420730199422
marek.sekanina@upol.cz

Kancelář prorektora Internacionalizace

Mgr.MgA. Tereza Bernátková
Ekonomická referentka
+420585631220
tereza.bernatkova@upol.cz

Ing. Martina Buráňová
Ekonom referent
+420604949233
martina.buranova@upol.cz

Oddělení pro partnerství

Mgr. Tereza Kalousková
Vedoucí oddělení pro partnerství
+420585631113
+420 734 643 726
tereza.kalouskova@upol.cz

Salih Hadžiabdić
Referent pro zahraniční styky
+420585631240
salih.hadziabdic@upol.cz

Mgr. Jiří Mánek
Koordinátor krátkodob.progr.+partnerství
+420585631296
jiri.manek@upol.cz

Oddělení pro mobility

Mgr. Jitka Králová
Vedoucí oddělení pro mobility
+420585631236
jitka.kralova@upol.cz

Mgr. Zuzana Hamdanieh
Referentka pro zahraniční vztahy
+420585631108
585631113
zuzana.hamdanieh@upol.cz

Mgr. Iva Kokinopulosová
Referentka pro zahraniční vztahy

iva.kokinopulosova@upol.cz

Bc. Jan Kratochvíla
Referent pro zahraniční vztahy
+420585631136
jan.kratochvila@upol.cz

Bc. Anna Přílučíková
Referentka pro zahraniční vztahy
+420585631183
anna.prilucikova@upol.cz

Mgr. Marie Raková
Referentka pro zahraniční vztahy
+420585631119
marie.rakova@upol.cz

Petra Soldánová
Referentka pro zahraniční vztahy
+420585631063
petra.soldanova@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková
Referentka pro zahraniční vztahy
+420585631041
yvona.vyhnankova@upol.cz

Mgr. Vladimíra Žlutířová
Referentka pro zahraniční vztahy
+420585631062
vladimira.zlutirova@upol.cz

Oddělení podpory a služeb

Mgr. Alena Vyskočilová, DiS.
Vedoucí oddělení podpory a služeb
+420585631237
+420 731 631 462
alena.vyskocilova@upol.cz

Úsek pro komunikaci a studentské záležitosti

doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
prorektorka pro komunikaci a stud. zálež
+420585631007
603 840 976
andrea.hanackova@upol.cz

Mgr. Vladimíra Sedláčková
Asistentka prorektora pro komunikaci+SZ
+420585631094
739793890
vladimira.sedlackova@upol.cz

Bc. Marie Kaplánková
Referent komunikace a administrativy
+420585631115
marie.kaplankova@upol.cz

Oddělení studentských záležitostí

Mgr. Vladimíra Sedláčková
Vedoucí odd. studentských záležitostí
+420585631094
739793890
vladimira.sedlackova@upol.cz

Mgr. Dita Palaščáková
Koordinátorka pro práci s talenty
+420775147497
dita.palascakova@upol.cz

Mgr. Zuzana Pejpková, Ph.D.
Koordinátorka studentského centra
+420585631242
733373734
zuzana.pejpkova@upol.cz

Ing. Nikola Zamcová
Koordinátorka programu Absolvent
+420585631242
nikola.zamcova@upol.cz

Kariérní centrum

Mgr. Vladimíra Sedláčková
Manažerka kariérního centra
+420585631094
739793890
vladimira.sedlackova@upol.cz

Mgr.Bc. Jitka Janečková Moťková
Koordinátorka kariérního centra UP
+420606485927
jitka.janeckovamotkova@upol.cz

Mgr. Katrin Stark
Koordinátorka kariérního centra UP
+420739302169
katrin.stark@upol.cz

Mgr. et Mgr. Nika Tótová, DiS.
Koordinátorka kariérního centra UP
+420604685244
nika.totova01@upol.cz

Dobrovolnické centrum

Mgr. Vladimíra Sedláčková
Manažerka dobrovolnického centra
+420585631094
739793890
vladimira.sedlackova@upol.cz

Oddělení komunikace

Bc. Egon Havrlant
Ved. odd. komunikace + tiskový mluvčí UP
+420606607687
egon.havrlant@upol.cz

Mgr. Daniel Agnew
Redaktor webových stránek UP
+420585631021
daniel.agnew@upol.cz

Mgr. Michaela Cyprová
Grafička
+420585631887
michaela.cyprova@upol.cz

Bc. Maroš Gemzický
Webmaster
+420585631876
739249073
maros.gemzicky@upol.cz

Mgr. Vladimír Kubák
Programátor webových stránek UP
+420585631883
vladimir.kubak@upol.cz

RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková
Zástupce vedoucího a tiskového mluvčího
+420585631020
733690461
gabriela.sykorova@upol.cz

Mgr. Michal Zych
Referent oddělení komunikace
+420585631149
739154896
michal.zych@upol.cz

Redakce médií

Mgr. Milada Křížková Hronová
Redaktorka
+420585631782
milada.krizkovahronova@upol.cz

Mgr. Ivana Pustějovská
Šéfredaktorka médií UP
+420585631155
ivana.pustejovska@upol.cz

Bc. Martin Višňa
Redaktor
+420585631781
737546294
martin.visna@upol.cz

Oddělení marketingu

Bc. Ondřej Martínek
Vedoucí oddělení marketingu
+420585631022
777587517
ondrej.martinek@upol.cz

Mgr. Vojtěch Duda
Marketingový specialista
+420606925383
vojtech.duda@upol.cz

Bc. Michael Kozák
Marketingový a event specialista
+420585631022
michael.kozak@upol.cz

Mgr.Bc. Tomáš Krejčiřík
Redaktor informačních materiálů
+420585631017
tomas.krejcirik@upol.cz

Informační centrum a obchod - UPoint

Marie Hanušová
Provozní manažerka IC a obchodu UPoint
+420733690738
marie.hanusova@upol.cz

Bc. Markéta Tomanová
Prodavačka UPointu
+420733690738
marketa.tomanova@upol.cz

Oddělení univerzitních akcí

Bc. Ondřej Martínek
Vedoucí oddělení univerzitních akcí
+420585631022
777587517
ondrej.martinek@upol.cz

BSc Nikola Domluvilová
Referentka odd. univerzitních akcí
+420585631125
nikola.domluvilova@upol.cz

Mgr. David Kresta
Referent odd. univerzitních akcí
+420585631157
david.kresta@upol.cz

Ing. Adéla Talandová
Referentka odd. univerzitních akcí
+420585631140
adela.talandova@upol.cz

Audiovizuální produkce

Ing. Mgr. Martin Müller
Vedoucí Audiovizuální produkce
+420585631705
martin.muller@upol.cz

Mgr. Daniel Kunz
Produkční v audiovizi
+420585631880
737325047
daniel.kunz@upol.cz

Bc. Tomáš Pospíšil
Technik AV
+420585631719
tomas.pospisil07@upol.cz

Jaroslav Topinka
Technik AV

jaroslav.topinka@upol.cz

Oddělení Academia Film Olomouc

Mgr. Eva Navrátilová
Vedoucí odd. AFO-ředitelka festivalu AFO
+420723562524
eva.navratilova04@upol.cz

Bc. Martina Hrbáčková
Produkční festivalu AFO
+420604229583
martina.hrbackova@upol.cz

Mgr. Ondřej Kazík
Dramaturg festivalu AFO
+420721421262
ondrej.kazik@upol.cz

Úsek pro legislativu a organizaci

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
Prorektorka pro legislativu a organizaci
+420585637504
585 63 1003
zdenka.papouskova@upol.cz

Kancelář prorektorky pro legislativu

Mgr. Renata Zavadilová
Asistentka prorektorky pro legislativu
+420585631205
734648680
renata.zavadilova@upol.cz

Právní oddělení UP

Mgr. Jitka Šindlerová
Vedoucí právního oddělení
+420585631120
jitka.sindlerova@upol.cz

Mgr. Pavel Benda
Právník s rozšířenou obl. o compliance
+420585631057
pavel.benda@upol.cz

Mgr. Zdeněk Černohouz
Právník
+420585631049
775955103
zdenek.cernohouz@upol.cz

JUDr. Barbora Daňková
Právník
+420585631045
b.dankova@upol.cz

Mgr. Marta Heinzová
Právník
+420585631046
marta.heinzova@upol.cz

Mgr. Monika Peňázová
Právník
+420585631061
monika.penazova@upol.cz

Mgr. Andrea Pučálková
Referentka právního oddělení
+420585631040
andrea.pucalkova@upol.cz

Mgr. Iveta Razimová
Právník
+420585631098
iveta.razimova@upol.cz

Eva Stehlíková
Právní asistentka
+420585631060
eva.stehlikova@upol.cz

Andrea Vodičková, DiS.
Referentka právního oddělení
+420585631096
andrea.vodickova@upol.cz

Mgr. Lucie Vodičková
Právník
+420585631154
lucie.vodickova@upol.cz

Mgr. Radka Zedníková
Právník
+420585631163
radka.zednikova@upol.cz

Registr smluv UP

Mgr. Jiřina Bekárková
Operátorka registru smluv
+420585631811
jirina.bekarkova@upol.cz

Mgr. Andrea Pučálková
Referentka právního oddělení
+420585631040
andrea.pucalkova@upol.cz

Eva Stehlíková
Právní asistentka
+420585631060
eva.stehlikova@upol.cz

Úsek pro studium

prof. Mgr.MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
Prorektor pro studium
+420585631004
585635251, 585635268
vit.zouhar@upol.cz

Bc. Jana Hořáková
Asistentka prorektora pro studium
+420585631095
jana.horakova@upol.cz

Oddělení pro studium

Monika Smitková
Vedoucí oddělení pro studium
+420585631014
monika.smitkova@upol.cz

Referát poplatků za studium

Mgr. František Komoň
Právník
+420585631185
frantisek.komon@upol.cz

Lucie Moučková Gatěková, DiS.
Referent pro poplatky spojené se studiem
+420585631184
lucie.mouckovagatekova@upol.cz

Jana Podlasová
Referent vymáhání neuhrazených závazků
+420585631180
jana.podlasova@upol.cz

Věra Šilarová
Právní asistent
+420585631027
vera.silarova@upol.cz

Eliška Valčíková
Právní asistentka
+420585631246
eliska.valcikova@upol.cz

Referát studijních záležitostí

Mgr. Jiří Hradílek
Právník
+420585631186
jiri.hradilek@upol.cz

Lucie Moučková Gatěková, DiS.
Referent ubytovacího stipendia
+420585631184
lucie.mouckovagatekova@upol.cz

Jana Podlasová
Referent sociálních záležitostí
+420585631180
jana.podlasova@upol.cz

Referát uznávání zahraničního vzdělávání

Mgr. Kristýna Hončíková
Právník
+420585631142
kristyna.honcikova@upol.cz

Oddělení dalšího vzdělávání a inovací

Mgr.Bc. Klára Tesaříková Čermáková
Vedoucí ODV a inovací ve výuce
+420585631124
klara.tesarikova@upol.cz

Centrum excelence ve vzdělávání

Mgr. Johana Lukovská
Metodik centra excelence ve vzdělávání
+420585631197
johana.lukovska@upol.cz

Ing. Pavlína Pechová
Administrátor studijních programů
+420585631189
pavlina.pechova@upol.cz

Mgr. Denisa Richterová
Metodik centra excelence ve vzdělávání
+420585631248
denisa.richterova@upol.cz

Ing. Mgr. Kateřina Švestková, Ph.D.
Metodik centra excelence ve vzdělávání
+420585631081
katerina.svestkova@upol.cz

Mgr. Milan Večerka
Metodik studijních programů + zástup ved
+420585631131
milan.vecerka@upol.cz

Referát CŽV

Mgr.Bc. Lucie Bendová Bednářová, Ph.D.
Právník + metodik akreditací
+420585631128
lucie.bendovabednarova@upol.cz

Bc. Hana Filipi
Administrátor a referentka CŽV
+420585631128
hana.filipi@upol.cz

Mgr. Jana Nováková
Metodik celoživotního vzdělávání
+420585631128
jn.novakova@upol.cz

Mgr. Jan Staněk
Analytik, vývojář, správce e-learningu
+420585631123
jan.stanek@upol.cz

Univerzita třetího věku

Ing. Helena Janošíková
Referentka Univerzity třetího věku
+420585633408
helena.janosikova@upol.cz

Mgr. Lucie Komínková
Metodik ve vzdělávání v programu U3V
+420585633408
lucie.kominkova@upol.cz

Úsek pro vědu a výzkum

doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D.
Prorektorka pro vědu a výzkum
+420585634940,585631002
lucie.plihalova@upol.cz

Oddělení vědy a výzkumu

Mgr. Vladimíra Kalová
Vedoucí oddělení Vědy a výzkumu
+420585631016; +420605487111
vladimira.kalova@upol.cz

Mgr. Magdaléna Bryksová, Ph.D.
Vědecký atašé
+420585634783
magdalena.bryksova@upol.cz

Mgr. Jakub Hajný, Ph.D.
Metodik správné vědecké praxe

jakub.hajny@upol.cz

Bc. Miroslava Šaichová
Referentka vědy a výzkumu
+420585631025
miroslava.saichova@upol.cz

Oddělení koncepce a podpory výzkumu

Lukáš Walek
Vedoucí odd. koncepce a podp.výzkumu
+420585631026
lukas.walek@upol.cz

Mgr. Kateřina Dočkalová, Ph.D.
Koordinátorka hodnocení vědy a výzkumu
+420585631084
katerina.dockalova@upol.cz

Mgr. Dagmar Hanusová
Odb.prac. evidence a výkaznické V-V činn
+420585631026
dagmar.hanusova@upol.cz

Bc. Denisa Hrádelová, DiS.
Datový analytik/bibliometrista

denisa.hradelova@upol.cz

Mgr. Tereza Motalová, Ph.D.
Metodička výzkumných dat
+420733593776
tereza.motalova@upol.cz

Úsek pro strategii a vnější vztahy

JUDr.Mag.iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
Prorektor pro strategii a vnější vztahy
+420585637705, +420585631010
michal.malacka@upol.cz

Mgr. Pavla Šimáčková, MSc
Asistentka prorektora
+420585631028
+420731480909
pavla.simackova@upol.cz

Aurora

Mgr. Niels Hexspoor, B.A.
Referent pro projekt Aurora
+420585631239
niels.hexspoor@upol.cz

Mgr. Marie Jadrníčková, M.A.
Referentka pro projekt Aurora
+420585631029
marie.jadrnickova@upol.cz

Mgr. Martin Mach
Referent pro projekty

martin.mach@upol.cz

Selma Porobić, PhD
Vedoucí projektový pracovník
+420585631164
+420704517857
selma.porobic@upol.cz

Mgr. Markéta Šemberová, Ph.D.
Education Coordinator - Aurora
+420585631112
marketa.semberova@upol.cz

Oddělení strategie a kvality

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA
Vedoucí OSK + manažer řízení kvality
+420585631091, +420585635607,
585631010, 585635006
hana.maresova@upol.cz

Ing. Libor Hájek
Analytik dat-oblast tranferu technologií
+420585634076 (Envelopa)
585634896 (Holice)
libor.hajek@upol.cz

Mgr. Pavel Holeček, Ph.D.
Systémový analytik
+420585631107
734683456
pavel.holecek@upol.cz

Mgr. Michaela Janků
Analytik strategického rozvoje
+420585631031
michaela.janku@upol.cz

Ing. Martin Jurečka
Analytik strateg.rozv.+koordinátor rizik
+420585631068
martin.jurecka@upol.cz

Ing. Jiří Rudolf
Fundraiser a spolupráce s partnery
+420585631109
jiri.rudolf@upol.cz

Mgr. Andrea Sojková
Analytik strategického rozvoje + zástup
+420585631047
andrea.sojkova@upol.cz

Mgr. Pavla Šimáčková, MSc
Metodik řízení kvality
+420585631028
+420731480909
pavla.simackova@upol.cz

Mgr. Tomáš Talášek, Ph.D.
Systémový analytik
+420585631013
tomas.talasek@upol.cz

Referát udržitelného rozvoje

Mgr. Jan Borkovec
Referent udržitelného rozvoje - projekt

jan.borkovec@upol.cz

Mgr. Veronika Květoňová
Koordinátorka udržitelného rozvoje
+420585631195, +420585634675
veronika.kvetonova@upol.cz

Mgr. Miroslava Zavadil
Referentka udržitelného rozvoje
+420585631295
603334389
miroslava.zavadil@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)