Normy a vnitřní předpisy

Vnitřní normy

Vnitřní předpisy

Další normy

Metodické pokyny, příkazy, směrnice a rozhodnutí rektora, kvestora a děkanů najdete po přihlášení na

http://files.upol.cz

Seznam vnitřních předpisů najdete také na starých webových stránkách UP.