Zdravotní péče

Smluvní závodní lékaři

Ve smyslu § 53 a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách poskytují pracovnělékařské služby pro jednotlivé fakulty tito smluvní závodní lékaři:

Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta

Vojenská nemocnice Olomouc
Oddělení primární péče
Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc
MUDr. Milan Veselý (příp. MUDr. Jaromír Pavka)
Tel.: 973 407 040, 973 407 039

Zaměstnanci přírodovědecké fakulty zařazeni v 1. kategorii podle rizikovosti faktorů mohou prohlídku absolvovat buď u smluvního závodního lékaře (prohlídka je fakultě fakturována) nebo u svého praktického lékaře (daňový doklad k prohlídce uhradí katedra). Zaměstnanci zařazeni do 2.-4. kategorie podle rizikovosti faktorů a zahraniční zaměstnanci ve všech kategoriích rizik 1.-4. musí absolvovat prohlídku výhradně u smluvního závodního lékaře. Zařazení zaměstnance v kategorii rizika práce je uvedeno v Žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky, kterou zaměstnanec obdrží ve výzvě k absolvování pracovnělékařské prohlídky.

Právnická fakulta, Rektorát UP

MUDr. Oto Košta, Ph.D., praktický lékař s.r.o.
U Reálky 4, 779 00 Olomouc
Ordinace: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 588 444 331

Všichni zaměstnanci právnické fakulty a RUP musí absolvovat pracovnělékařskou prohlídku výhradně u smluvního závodního lékaře. Prohlídka je fakultě fakturována.

Filozofická fakulta, Správa kolejí a mezd

MUDr. Jitka Bednářová
MEDICA MORAVIA s. r. o.
adresa ordinace: Hybešova 200/6, 779 00  Olomouc - Hodolany
Tel.: 585 311 658; 608 837 223

Zaměstnanci Filozofické fakulty a SKM UP zařazeni v 1. kategorii podle rizikovosti faktorů mohou prohlídku absolvovat buď u smluvního závodního lékaře, nebo u svého praktického lékaře. Zaměstnanci zařazeni do 2.-4. kategorie podle rizikovosti faktorů a zahraniční zaměstnanci ve všech kategoriích rizik 1.-4. musí absolvovat prohlídku výhradně u smluvního závodního lékaře. Zařazení zaměstnance v kategorii rizika práce je uvedeno v Žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky, kterou zaměstnanec obdrží ve výzvě k absolvování pracovnělékařské prohlídky.

Fakulta zdravotnických věd, Lékařská fakulta

Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice v Olomouci, budova P
ul. I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Zdravotní výkon probíhá dle termínu objednání prohlídky na Ambulanci u příslušného lékaře dle rozpisu služeb lékařů kliniky.
Telefon: +420 588 443 529

Cyrilometodějská teologická fakulta

MUDr. Otakar Svitavský
Stupkova 982/10, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 414 355
svitavsky.cz/index.php/kontakt
email: info@svitavsky.cz

Zaměstnanci CMTF v Olomouci zařazeni v 1. kategorii podle rizikovosti faktorů mohou prohlídku absolvovat buď u smluvního závodního lékaře (prohlídka je fakultě fakturována) nebo u svého praktického lékaře (daňový doklad k prohlídce uhradí katedra). Zaměstnanci zařazeni do 2.-4. kategorie podle rizikovosti faktorů a zahraniční zaměstnanci ve všech kategoriích rizik 1.-4. musí absolvovat prohlídku výhradně u smluvního závodního lékaře. Zařazení zaměstnance v kategorii rizika práce je uvedeno v Žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky, kterou zaměstnanec obdrží ve výzvě k absolvování pracovnělékařské prohlídky.

Fakulta tělesné kultury

MUDr. Igor Mazoch
ul. Helsinská 13, 779 00 Olomouci
Telefon: +420 585 427 024, +420 587 203 012
ordinace@ordinace-neredin.cz

www.ordinace-neredin.cz