Zápisy a usnesení z jednání orgánů UP

Akademický senát UP