Poradenství v oblasti zdraví a životního stylu

Poradnu a konzultační středisko k otázkám zdraví a zdravého životního stylu provozuje Centrum výzkumu zdravého životního stylu na PdF UP v Olomouci. Cílem je poskytnout studentům Pedagogické fakulty, ale i dalších fakult Univerzity Palackého v Olomouci, odborné konzultace a poradenství v oblastech primární prevence, výživy, poruch příjmu potravy, ochrany reprodukčního zdraví a podobně. 

Poradenství poskytujeme v těchto oblastech:

  • zdraví a jeho rizikové a protektivní faktory,
  • prevence infekčních i neinfekčních chorob,     
  • výživa a stravovací návyky, zásady zdravé výživy, výživová doporučení, prevence a možnosti řešení při závislostním chování, užívání návykových látek atp.,     
  • problematika reprodukčního zdraví (např. prevence a možnosti řešení rizikového sexuálního chování) a sexuální výchovy,     
  • pohybová aktivita,     
  • konzultace k závěrečným, bakalářským a diplomovým pracím v oblasti zdraví a zdravého životního stylu,     
  • kontakty na odborníky, odborné pracoviště a centra v jednotlivých oblastech zdraví a zdravého životního stylu. 

Konzultace poskytujeme po předchozím objednání formou e-mailové či telefonické komunikace.

Kontaktní místo:
pracovna Centra výzkumu zdravého životního stylu 
Pedagogická fakulta UP v Olomouci 
Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc 
3. poschodí, dveře č. 4.48 

Kontaktní osoba: 
Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 
tel.: 585 635 512, 777 173 551 
e-mail: michaela.hrivnova@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)