Výběrové řízení CMTF na místo odborného asistenta v oboru sociální práce

Pondělí 12. říjen 2020, 17:34

Výběrové řízení CMTF na místo odborného asistenta v oboru sociální práce

 

DĚKAN CYRILOMETODĚJSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na pozici

odborný asistent v oboru sociální práce (zástup za mateřskou dovolenou)

 

Rozsah pracovního úvazku: 1,0
 

Kvalifikační předpoklady:             

 • ukončené  Ph.D. studium v oboru sociální práce,
 • nejméně pěti letá zkušenost s řízením mezinárodních projektů,
 • teoretická i praktická znalost sociální práce a sociálních služeb,
 • zkušenosti s řízením vlastní pracovní zátěže a práce ve výzkumném týmu;
 • osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • pracovní zkušenost v oblasti sociálních služeb v zahraničí, zejména v oblasti práce s migranty výhodou.

 

od uchazeče se očekává:

 • přednostně zaměření na témata související s ekonomickou dimenzí sociální práce, regionálním rozvojem a sociální práce s komunitou, management, fundraising, propagace a projektování v sociální práci, sociální inovace a sociální podnikání, sociální práce s migranty;
 • mentorování kurzů s prvky service-learningu;
 • výuka vybraných kurzů (i v angličtině) – zejména kurzu Teorie a metody sociální práce;
 • podpora a rozvoj spolupráce s různými aktéry z neziskového, veřejného a podnikatelského sektoru;
 • zpracování projektových žádostí a koordinace projektů na katedře;
 • úzká spolupráce s kolegy při provádění výzkumu a publikování jejich výstupů;
 • vedení bakalářských  a diplomových závěrečných prací studentů.

 

Termín nástupu: 1. 1. 2021

Písemné přihlášky s ostatními požadovanými doklady zašlete do 15. 11. 2020 na adresu:

Děkanát CMTF UP
výběrové řízení
Univerzitní 22
771 11 Olomouc

Požadované doklady:

 • přihláška do výběrového řízení – s vyznačením pracovního místa, o jaké se ucházíte
 • strukturovaný životopis
 • doklady o dosaženém vzdělání
 • doklad o praxi v oboru

 

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací na www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju

 

Zpět