Odborné vzdělávání dívek a žen ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století

19. duben 2023, 9:45–11:15

Přednáška Dr. Petra Kadlece z Centra pro hospodářské a sociální dějiny FF Ostravské univerzity

Odborné vzdělávání dívek a žen ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století – podpora emancipace nebo potvrzení sociálního statusu?

Téma odborného vzdělávání dívek a žen, které v období od poloviny 19. století nabývalo na čím dál větší důležitosti, se s požadavky ženského emancipačního hnutí prolínalo jen částečně, neboť z části měla odborná příprava sloužit spíše k potvrzení stávajícího statusu žen a přispívat k lepší „vybavenosti“ žen pro rodinný život a vedení domácnosti. Přednáška představí spektrum odborně vzdělávacích možností pro dívky a ženy v období od poloviny 19. století do vypuknutí první světové války, přičemž se zaměří na území předlitavské části habsburské monarchie, zejména pak na české země. Vedle výsledků budování relevantní školské infrastruktury pro dívky a ženy zohlední také inspirační zdroje, otázku motivace k angažmá různých činitelů na tomto poli, praktické problémy, které tento proces doprovázely, stejně jako zpřístupnění chlapeckých škol dívkám a názory vybraných zainteresovaných současníků (Leopold Weigner, Josef Gruber, Leopold Hennet ad.).

Mgr. Petr Kadlec, Ph.D. – působí v Centru pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kde přednáší hospodářské a sociální dějiny a dějiny vzdělanosti. Věnuje se sociálním dějinám 19. a první poloviny 20. století, především v souvislosti s dějinami vzdělanosti a česko-německými vztahy. K těmto tématům publikuje pravidelně v odborných periodikách v České republice i v zahraničí. Je autorem monografií o skladbě středoškolských studentů na Moravě a ve Slezsku (2013), o utváření předlitavské profesně vzdělávací infrastruktury (2020) a o životě moravského politika Friedricha Plachkého (2022) a spoluautorem dvoudílné publikace o národnostní statistice v českých zemích 1880–1930 (2016). V současnosti je hlavním řešitelem projektu GAČR zaměřeného na proces modernizace komerčního vzdělávání v Předlitavsku v letech 1848–1918.

Pořádá

Katedra historie FF UP

Místo

Katedra historie FF UP, Na Hradě 5, přednáškový sál Milady Paulové (1.12)
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)