Oddělení univerzitních akcí poskytuje zázemí pro profesionální zvládnutí pořádání akcí, jakými jsou konference, kongresy, slavnostní akty, semináře, workshopy, sympozia, bankety, večírky aj. Zkušenosti máme nejen s organizací slavnostních aktů Univerzity Palackého, ale i s produkcí mezinárodních konferencí na vysoké úrovni. Jednotlivé akce jsme schopni vyřídit od technického zabezpečení přes propagaci a mediální asistenci až po řešení finančních nákladů.
Oddělení se stará také o chod Klubu absolventů UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)