Personalistika

Personální oddělení fakult a samostatných organizačních jednotek zajišťuje komplexní personální agendu, zejména sjednávání a uzavírání, změny a skončení pracovních poměrů a dohod, organizaci výběrových řízení, kontrolu a evidence zdravotního pojištění, výpočet nároků na dovolenou a evidence docházky a oblast důchodů.

Seznam personálních referentek podle součástí UP

CMTFSimona Daňková585 637 031simona.dankova@upol.cz
LFJana Dvořáková
Mgr. Magdaléna Svozilová
585 632 033
585 632 032
jana.dvorakova@upol.cz
magdalena.svozilova@upol.cz
FFIng. Iva Ulmanová
Staša Čásková
Mgr. Pavla Černá
585 633 029
585 633 028
585 633 032
iva.ulmanova@upol.cz
stasa.caskova@upol.cz
pavla.cerna@upol.cz
PřFMgr. Dagmar Petrželová
Veronika Caletková
Mgr. Veronika Vašková
585 634 003
585 634 033
585 634 032
dagmar.petrzelova@upol.cz
veronika.caletkova@upol.cz
veronika.vaskova@upol.cz
PdFMgr. Kateřina Lindnerová
Kateřina Burgetová
585 635 032
585 635 037
katerina.lindnerova@upol.cz
katerina.burgetova@upol.cz
FTKMgr. Ladislava Meluchová585 636 032ladislava.meluchova@upol.cz
PFAnna Hanková585 637 531anna.hankova@upol.cz
FZVBarbora Teššinyová 585 632 853barbora.tessinyova@upol.cz
RUPJana Veselá585 631 032jana.vesela@upol.cz
SKMJana Trundová585 638 014jana.trundova@upol.cz