Personalistika

Seznam personálních referentek podle součástí UP

CMTFSimona Daňková585 637 031simona.dankova@upol.cz
LFJana Dvořáková
Mgr. Magdaléna Svozilová
585 632 033
585 632 032
jana.dvorakova@upol.cz
magdalena.svozilova@upol.cz
FFIng. Iva Ulmanová
Staša Čásková
Mgr. Pavla Černá
585 633 029
585 633 028
585 633 032
iva.ulmanova@upol.cz
stasa.caskova@upol.cz
pavla.cerna@upol.cz
PřFMgr. Dagmar Petrželová
Veronika Caletková
Mgr. Veronika Vašková
585 634 003
585 634 033
585 634 032
dagmar.petrzelova@upol.cz
veronika.caletkova@upol.cz
veronika.vaskova@upol.cz
PdFMgr. Kateřina Lindnerová
Kateřina Burgetová
585 635 032
585 635 037
katerina.lindnerova@upol.cz
katerina.burgetova@upol.cz
FTKMgr. Ladislava Meluchová585 636 032ladislava.meluchova@upol.cz
PFAnna Hanková585 637 531anna.hankova@upol.cz
FZVBarbora Teššinyová 585 632 853barbora.tessinyova@upol.cz
RUPJana Veselá585 631 032jana.vesela@upol.cz
SKMJana Trundová585 638 014jana.trundova@upol.cz

Smluvní závodní lékaři

Ve smyslu § 53 a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách poskytují pracovnělékařské služby pro jednotlivé fakulty tito smluvní závodní lékaři:

Přírodovědecká fakulta

Vojenská nemocnice Olomouc
Oddělení primární péče
Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc
MUDr. Milan Veselý (příp. MUDr. Jaromír Pavka)
Tel.: 973 407 040, 973 407 039

Zaměstnanci přírodovědecké fakulty zařazeni v 1. kategorii podle rizikovosti faktorů mohou prohlídku absolvovat buď u smluvního závodního lékaře (prohlídka je fakultě fakturována) nebo u svého praktického lékaře (daňový doklad k prohlídce uhradí katedra). Zaměstnanci zařazeni do 2.-4. kategorie podle rizikovosti faktorů a zahraniční zaměstnanci ve všech kategoriích rizik 1.-4. musí absolvovat prohlídku výhradně u smluvního závodního lékaře. Zařazení zaměstnance v kategorii rizika práce je uvedeno v Žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky, kterou zaměstnanec obdrží ve výzvě k absolvování pracovnělékařské prohlídky.

Právnická fakulta

MUDr. Oto Košta, Ph.D., praktický lékař s.r.o.
U Reálky 4, 779 00 Olomouc
Ordinace: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 588 444 331

Všichni zaměstnanci právnické fakulty musí absolvovat pracovnělékařskou prohlídku výhradně u smluvního závodního lékaře. Prohlídka je fakultě fakturována.