Odbory na UP

Posláním odborů na univerzitě je prosazování a ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Další pomocí je jejich zastupování při vyjednávání se zaměstnavatelem ohledně kolektivní smlouvy, což je dokument, který zaručuje zaměstnancům výhody nad rámec platné legislativy, mimo jiné určuje výši mezd, výši odstupného, ale i další mzdová opatření, má vliv na tvorbu a čerpání sociálního fondu (např. pouze kolektivní smlouva může zajistit delší dovolenou, než nařizuje zákon). V odborových organizacích se organizují zaměstnanci sami.

 

Základní organizace VOS

Na Univerzitě Palackého působí několik základních organizací (ZO) Vysokoškolského odborového svazu:

 • na Rektorátu UP:
  ZO VOS Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci č. 1599 se sídlem Biskupské nám. 842/1, 779 00 Olomouc, IČ: 751 37 640, zastoupená Ing. Simonou Sigmundovou  (tel. linka 1066; simona.sigmundova@upol.cz);
 • na Filozofické fakultě:
  ZO VOS Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci č. 1521 se sídlem Křížkovského 512/10, 779 00 Olomouc, IČ: 751 43 828, zastoupená Františkem Kratochvílem, MA, Ph.D., (tel. linka 3461; frantisek.kratochvil@upol.cz);
 • na Přírodovědecké fakultě UP:
  ZO VOS Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého č. 1582 se sídlem 17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc, IČ: 041 13 381, zastoupená RNDr. Milošem Fňukalem, Ph.D. (tel. linka 4504; milos.fnukal@upol.cz);
 • na Pedagogické fakultě UP:  
  Fakultní výbor odborové organizace Pedagogická fakulta UP č. 1541 se sídlem Žižkovo nám. 951/5, 779 00 Olomouc, IČ: 696 00 635, zastoupená Mgr. Pavlem Krákorou, Ph.D. (tel. linka 5404; pavel.krakora@upol.cz);
 • na Fakultě tělesné kultury UP:
  ZO VOS Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci č. 1590 se sídlem tř. Míru 117/16, Neředín, 771 11 Olomouc, IČ: 046 98 495, zastoupená RNDr. Svatoplukem Horákem (tel. linka 6010; svatopluk.horak@upol.cz);
 • na Fakultě zdravotnických věd UP:
  Základní odborová organizace Vysokoškolského odborového svazu Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (ZO VOS FZV UP v Olomouci) č. 1550 se sídlem Hněvotínská 976/3, 775 15  Olomouc, IČ: 080 96 821, zastoupená doc. RNDr. Ondřejem Holým, Ph.D. (tel. linka 2818; ondrej.holy@upol.cz);
 • na Správě kolejí a menz UP:
  ZO VOS Správa kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci (SKM UP) č. 1581 se sídlem Šmeralova 1122/12, 779 00 Olomouc, IČ: 053 37 267, zastoupená Jitkou Fantulovou  (tel. linka 8029; jitka.fantulova@upol.cz);
 • na Vysokoškolském ústavu CATRIN (Český institut výzkumu a pokročilých technologií):
  ZO VOS CATRIN č. 1560 se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, IČ: 097 04 868, zastoupená Mgr. Jakubem Navaříkem, Ph.D. (tel. linka 4366; jakub.navarik@upol.cz);
 • na Lékařské fakultě UP:
  Místní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se sídlem Hněvotínská 3, Olomouc, IČ: 410 33 701, evid. č. 22-0443-3805; zastoupená Bc. Martinem Pejzlem (tel. linka 605 120 453; martin.pejzl@fnol.cz);
 • na Projektovém servisu UP
  ZO VOS Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (ZO VOS PSUP) č. 1570, se sídlem Křížkovského 8, 779 00 Olomouc, IČ: 210 88 845, zastoupená Mgr. Ondřejem Němčákem (tel. linka 1441, ondrej.nemcak@upol.cz);
 • na Právnické fakultě UP
  Odborová organizace Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se sídlem 17. listopadu 930/8, 779 00 Olomouc, IČ 217 15 181, zastoupená JUDr. Petrem Podrazilem, Ph.D. (petr.podrazil@upol.cz

Zástupci základních organizací VOS tvoří Koordinační odborovou radu UP (KOR UP), zastoupenou Františkem Kratochvílem, MA, Ph.D.

Základní organizace VOS Rektorátu UP

Základní organizace vysokoškolského odborového svazu Rektorátu UP sdružuje a zastupuje zaměstnance tzv. centrálních jednotek UP. V současné době je to vlastně množina součástí UP, kterou kromě rektorátu tvoří univerzitní zařízení (vyjma Správy kolejí a menz UP).

Do naší odborové organizace se tak mohou přihlásit všichni ti, kteří pracují v KUP, VUP, ASC, na CVT, ve VTP nebo  PS, svým zájmem náš však rozhodně potěší i kolegové z fakult nebo z kolejí a menz.

Zápisy z jednání KOR UP

Zápisy z jednání (přístupné po přihlášení)

Kolektivní smlouva

Právní poradenství

Zaměstnancům je dále určena nonstop poradenská infolinka  pro otázky souvisejícími se zákoníkem práce, pracovním právem a bytovou problematikou, e-mail: poradenska.infolinka@service4c.com, non-stop tel.: 840 888 233, SMS: 604 193 115.

Materiály ke stažení

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)