Zahraniční cesty

Zahraniční oddělení UP poskytuje informace o studijních či praktických stážích a možnostech stipendií nejen pro studenty, ale také zaměstnance. Na centrální úrovni koordinuje program Erasmus+, v rámci něhož mohou zaměstnanci UP uskutečnit zahraniční mobilitu v kategorii Výuka nebo Školení. Podle povahy svých požadavků se prosím obracejte na příslušné pracovnice kanceláře. Kromě Zahraničního oddělení UP má každá fakulta svoji referentku pro zahraniční styky, která se stará o záležitosti zahraničních styků dané fakulty.

Více se dozvíte zde na stránkách Zahraničního oddělení UP.