IT, e-mail, web a návody

e-mail

Webové rozhraní umožňuje přístup k univerzitnímu e-mailu z internetu, a to z jakéhokoliv počítače s nainstalovaným prohlížečem webových stránek. K dispozici je na outlook.com/owa/upol.cz

Přihlašovací jméno k Vašemu poštovnímu účtu je stejné jako ID uživatele na Portálu UP. (Jak získat ID uživatele a heslo?)

V případě problémů kontaktujte svého správce počítačové sítě.

Správa webových stránek UP

Připomínky a podněty k webovým stránkám Univerzity Palackého přijímáme na e-mailové adrese webmaster-up@upol.cz.

Kontakty:
Technický správce webu (technická podpora, správa redakčního systému)
Mgr. Vladimír Kubák
e-mail: vladimir.kubak@upol.cz.
Podpora se týká pouze webu, nikoli e-mailu, elektronické přihlášky, Portálu nebo STAGu. V takových případech využijte webový elektronický formulář helpdesk.upol.cz

Redaktor webových stránek UP (text celouniverzitních oblastí webu UP)
Mgr. Daniel Agnew
e-mail: daniel.agnew@upol.cz.

Za webové stránky fakult odpovídají fakultní správci webových stránek UP

Manuál pro editory webových stránek UP (wiki)

Staré webové stránky UP

Úprava kontaktních údajů na webu

Vyhledávač kontaktů na Univerzitě Palackého čerpá z centrálních databází. Osobní a kontaktní údaje si po přihlášení zaměstnanci upravují sami ve správě osobního profilu na Portálu UP.

Helpdesk pro technickou pomoc

Zaměstnanci Univerzity Palackého mohou využívat elektronický HelpDesk dostupný po přihlášení na portále univerzity. Elektronický Helpdesk je vytvořen tak, aby svým uživatelům mohl posloužit efektivně, přehledně a jednoduše a také, aby byl uživatelsky přívětivý. Na hlavní stránce helpdesk.upol.cz se nachází statistiky požadavků. V pravém horním rohu je přihlašovací formulář. Do elektronického Helpdesku se uživatelé hlásí pomocí Portal ID a hesla do Portálu. Je zde také možnost zaslat své požadavky prostřednictvím formuláře „Anonymní požadavek“. Uživatelské požadavky zadané do aplikace HelpDesk jsou trvale archivovány a uživatelé se mohou kdykoliv informovat o stavu řešení svých požadavků.

Helpdesk Univerzity Palackého v Olomouci

Identifikační karty

S identifikační kartou Univerzity Palackého mají zaměstnanci přístup ke službám jakou je stravovací systém v menze, Knihovna Univerzity Palackého a Vědecká knihovna v Olomouci, kopírky, vstupní systémy do budov a učeben, přístupový systém v počítačové studovně v budově Zbrojnice a na jednotlivých fakultách.

Veškeré informace o identifikačních kartách najdete na stránce Centra výpočetní techniky UP.

Univerzitní Wiki

Univerzitní Wiki byl původně nápad z řad studentů. Tato platforma obsahuje řadu návodů pro práci s informačními technologiemi na Univerzitě Palackého v Olomouci. Při vytváření univerzitní Wiki se čerpalo ze zpracovaných návodů na portále univerzity, na webových stránkách, z podkladů knihovny UP i ze zdrojů katedry informatiky PřF. Wiki obsahuje tématické články, které vždy obecně popisují danou službu, například přístup k počítačové síti, a následně konkretizují postup pro jednotlivá zařízení a systémy. Všechny návody jsou také přeloženy do angličtiny.

Wiki Univerzity Palackého v Olomouci

Jednotný vizuální styl

Manuál jednotného vizuálního stylu Univerzity Palackého a grafické podklady, jako jsou logotypy UP, šablony pro tiskoviny, elektronický podpis nebo orientační systém v budově najdete na webových stránkách www.vizual.upol.cz.

Překladový glosář ČJ-AJ

Česko-anglický glosář vznikl z potřeby sjednotit užívání názvů a pojmů specifických pro Univerzitu Palackého. Má usnadnit práci překladatelům, pracovníkům zahraničních oddělení na UP a dalším zaměstancům a studentům. Je postupně doplňován o termíny z různých oblastí.

www.upol.cz/glosar

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)