Studentské organizace

Studentský klub UP

Na Univerzitě Palackého působí v současnosti okolo třiceti studentských organizací a spolků, které sdružují stovky aktivních studentů napříč osmi fakultami. V únoru 2018 pro ně byl v prostorách budovy Ústřední knihovny UP (Zbrojnice) otevřen Studentský klub UP.

Primárně jsou prostory klubu určeny pro pořádání schůzí a školení členů, projekce, workshopy či tematické přednášky. Organizacím je v klubu k dispozici základní technické vybavení jako projektor, plátno, připojení k internetu nebo tiskárna. Naleznou zde také zasedací prostory, nástěnky či flipchart, klidovou zónu nebo uzamykatelné prostory pro uskladnění svých materiálů. Prostory jsou jim přístupné neomezeně na základě sdíleného kalendáře využití místnosti.

Sekundárně budou prostory klubu využívat i Studentské kariérní a poradenské centrum pro workshopy a přednášky nebo organizační týmy Olomouckého majálesu UP a iniciativy Zaparkuj - oživujeme veřejný prostor.

Vedoucí klubu:
Mgr. Zuzana Pejpková, Ph.D.
zuzana.pejpkova@upol.cz | 733 373 734

Studentské organizace

A–H

AIESEC Olomouc

AIESEC je největší, studenty řízená, nezisková organizace působící ve 120 zemích světa. V Olomouci působí od roku 2007 a každý semestr má okolo 30 aktivních členů. Hlavní činností naší pobočky je zprostředkování zahraničních stáží, a to jak zajišťování stáží pro zájemce od nás, tak uspořádání stáží pro zájemce ze zahraničí.

Kromě stáží připravujeme také Orientation Days, akce se zahraničními stážisty nebo na podporu Cílů udržitelného rozvoje. Naši členové mají mimo jiné možnost vyjet na národní i mezinárodní konference.

olomouc@aiesec.cz | www.aiesec.cz

Akademický sbor Žerotín

Olomoucký sbor s nejdelší tradicí, největším počtem koncertů v sezóně, nejrozmanitějším repertoárem, to vše ve vybrané společnosti renomovaných dirigentů, orchestrů a sólistů. Bach, Mozart, Dvořák, Janáček, Orff , Pavlica, filmová hudba, Pink Floyd... Nově nabízí i získání kreditů v rámci vašeho studia.

aszerotin@gmail.com | facebook.com/aszerotin | www.zerotin.cz

Asociace studentů fyzioterapie

Studentský spolek, který sdružuje studenty fyzioterapie z celé ČR. Cílem spolku je zvýšit kvalitu studia fyzioterapie, prosazovat zájmy a potřeby studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie i mezi veřejností . Mezi hlavní aktivity patří pořádání vzdělávacích, kulturních a dobročinných akcí.

radaasf@gmail.com | asfcr.cz

Asociace studentů speciální pedagogiky

Sdružení funguje při Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP a jeho aktivity jsou určeny komukoli, kdo má zájem o oblast speciální pedagogiky a především pak jejím studentům. Členové se pravidelně setkávají a organizují přednášky, workshopy a diskuzní setkání s odborníky z praxe.

assp.asociace@gmail.com | uss.upol.cz

Ateneo

Sborový kolektiv, v němž se potkávají lidé nejrůznějšího profesního zaměření, které spojuje láska k hudbě. Schází se každé úterý a středu od 18 do 20 hodin ve Sborovém sále na Konviktu. Rádi mezi sebe přijmou další zpívající nadšence z celé univerzity – není nutné mít školený hlas a umět číst noty. Stačí přijít na malé vstupní pěvecké předzpívání (nejlépe lidová píseň pro zařazení do hlasové skupiny) před úterní pravidelnou zkouškou pléna. Sbor nabízí přátelský kolektiv, hodně zábavy, koncerty v Olomouci i zahraničí, klasický a populární repertoár.

ateneo@upol.cz | www.ateneo.upol.cz

Cech studentů historie

Studentská organizace působící na katedře historie. Činnost cechu je zaměřena zejména na studenty katedry historie, pro které jednak organizuje společenské akce, jako pasování prvních ročníků či ples katedry historie, jednak se CSH zaměřuje i na odborné aktivity studentů. Cílem obou směrů je vytvářet neformální studentský prostor.

cechstudentuhistorie@gmail.com | facebook.com/cechstudentuhistorie

Cestovatelský klub UP

Cestovatelský klub sdružuje všechny, kdo rádi poznávají nejen své okolí, ale i vzdálenější místa a přírodní krásy. Postupně vytváříme síť lidí, kteří se pravidelně setkávají nejen na samotných cestách, ale také na organizovaných setkáních, která se nesou v duchu cestování. Jedním z dalších účelů je vytváření a sdělování zážitků, přítomnost určitých výzev, plné využití volného času, sdílení zkušeností nebo poznávání nových lidí, ale také sebe sama. Akce organizujeme pravidelně každý semestr.

travel.up@hotmail.com | facebook.com/CK.TravelUP

Divá báze

Divá báze je internetový portál fungující pod Katedrou divadelních a filmových studií FF UP. Redakce sestává nejen z jejích studentů a absolventů, ale i ze studentů jazykovědných oborů a nadšenců do divadla. Reflektuje současné divadelní dění především profesionálních českých divadel s důrazem na situaci olomouckých scén.

redakce.divabaze@gmail.com | divabaze.cz

Divadelní soubor Kucmoch

soubor Kucmoch se skládá převážně ze studentů a absolventů divadelní vědy. Ve své dramaturgii se soustředí na komediální žánr. Jedná se zejména o současnou českou, světovou, ale i autorskou dramaturgii. Poetika souboru je postavena na nonsensu, absurdním humoru a společenské satiře.

dskucmoch@seznam.cz | facebook.com/DS-Kucmoch-423038571371580

EGEA

Organizace sdružující studenty geografie a mladé geografy ve smyslu sdílení a vyměňování geografických znalostí a zkušeností. Dnes působí EGEA na více než 80 univerzitách napříč celou Evropou, kde se podílí na pořádání kongresů, seminářů, výměnných pobytů a dalších naučných a zábavných programů.

olomouc@egea.eu | egea.eu/entities/olomouc

ELSA Olomouc

Spolek ELSA (European Law Students’ Association) sdružuje studenty práv a mladé právníky ze 45 zemí. Pořádá přednášky, semináře o aktuálních tématech, odborné exkurze a konference s národní i mezinárodní účastí. Neodmyslitelnou součástí činnosti ELSA je spolupráce s právnickou fakultou a propagace univerzity při účasti na národních i mezinárodních setkáních.

president.olomouc@cz.elsa.org | www.elsa.cz/olomouc

Erasmus Student Network UP Olomouc

Erasmus Student Network (ESN) je mezinárodní studentská nezisková organizace. Hlavním posláním jednotlivých sekcí sdružených v ESN CZ je pomáhat zahraničním studentům přijíždějícím ze všech koutů světa. V Olomouci je navázána úzká spolupráce se Zahraničním oddělením RUP, s nímž dobrovolníci z ESN pořádají tradiční Orientation Week. ESN UP Olomouc zajišťuje tzv. Buddy program, v rámci nějž může každý zahraniční student požádat o přidělení svého olomouckého buddíka, který mu pomůže s prvními kroky v Olomouci a na UP. Členové ESN UP Olomouc připravují v průběhu semestru mnoho volnočasových aktivit, jako jsou Národní prezentace, Language Exchange, Pub Quiz, sportovní turnaje, výlety po ČR i do zahraničí a další zajímavé akce.

president@esn.upol.cz | esn.upol.cz

Helena v krabici

Helena v krabici je studentský časopis Univerzity Palackého, který přináší novinky z univerzitního světa, Olomouce a kulturního i veřejného života. Vychází jako čtrnáctideník v tištěné formě a má také webové stránky helenavkrabici.cz. Redakci tvoří studenti žurnalistiky, či příbuzných oborů, a další nadšenci. Helena v krabici také nabízí splnění si redakční praxe pro studenty.

helenavkrabici@gmail.com | helenavkrabici.cz

CH–P

Chaoscompany

Umělecká skupina založená absolventy Univerzity Palackého. Skupina pořádá umělecké workshopy, výstavy a besedy. Hlavními činnostmi Chaos company jsou street art, malba, ilustrace, video art, land art, performance art, intermediální a interaktivní tvorba.

chaoscompanycze@gmail.com | chaoscompany.art

Chemický spolek UP

Spolek si klade za cíl podporovat a sdružovat aktivní studenty chemických oborů z různých kateder. Pořádá přednášky zaměřené na současná témata chemie a výzkum Univerzity Palackého. Spolek je otevřen všem, kteří si chtějí prohloubit své znalosti nebo se jen inspirovat zajímavostmi ze světa chemie.

chemickyspolekup@gmail.com | facebook.com/ChemickySpolekUP

IFMSA

International Federation of Medical Students' Associations je organizací spojující studenty medicíny po celém světě. Je nezávislou a apolitickou institucí zastřešující 133 členských organizací s více než milionem studentů lékařství ze 123 zemí po celém světě. Naším cílem je připravit studenty na budoucí povolání lékaře, udělat studium lékařství férové pro všechny a podpořit mediky, aby mohli uplatnit své znalosti ke zlepšení veřejného zdraví v České republice. Dále se snaží mezi laickou veřejností rozšiřovat povědomí o nejdůležitějších bodech zdraví a spolupracovat s mezinárodními organizacemi spolu s šířením humanistických ideálů.

lp.upol@ifmsa.cz | ifmsa.cz/kontakty-6

Japonský klub Olomouc

Studentský spolek pod záštitou filozofické fakulty a katedry asijských studií. Jeho poslání je zprostředkovávat tradiční i populární japonskou kulturu zájemcům z řad studentů i veřejnosti. V programu najdete třeba filmová promítání, ale i větší akce jako je pravidelný festival Japonské jaro v březnu.

info@japonskyklub.cz | japonskyklub.cz

mini SPOT Olomouc

V Olomouci existuje od roku 2021 teprve druhý český mini SPOT = spolek studentek ergoterapie. Univerzita Palackého se tím stala součástí mezinárodní sítě @spoteurope. Spolek zmíněnému oboru umožní získat prestiž a zahraniční kontakty pro studijní výjezdy a zahraniční stáže. Studentům ergoterapie dá možnost se rozvíjet i nad rámec studia skrz prostor pro sdílení zkušeností, zajímavostí a hlavně praktických dovedností. Cílem spolku je také popularizace samotné ergoterapie směrem k veřejnosti a akademické obci.  

spotolomouc@gmail.com | facebook.com/SPOTolomouc

Nabalkoně

Umělecký spolek Nabalkoně je divadelní, filmový a hudební spolek, který vznikal ve studentském prostředí Univerzity Palackého. Kdysi býval spolkem ryze studentským, ale my všichni stárneme a tak se z Nabalkoně pomalu stává spolek pracujících dospělých smíchaných s matkami na mateřské, doktorandy a zbytky studentů rychle směřujících k absolutoriu. V současné době působí částečně pod Katedrou divadelních a filmových studií, v Divadle na Šantovce a ve vlastní Kabaretní scéně, která byla otevřena v září 2018. Členové tohoto intermediálního celku jsou z největší části absolventi a absolventi divadelních a filmových studií, muzikologie a výtvarné výchovy.

info@nabalkoneolomouc.cz | www.nabalkoneolomouc.cz

Nugis Finem

Nugis Finem je nezisková organizace od počátku své existence úzce spojená s Univerzitou Palackého, zejména její Právnickou fakultou. Jejím cílem je rozvoj právního povědomí a obecné vzdělanosti české společnosti. Proto jsme vyvinuli a provozujeme platformu pro univerzitní online kurzy Nostis (www.nostis.org), kde může studovat kdokoliv, kdykoliv a zcela zdarma. Kromě toho stojíme za každoročním festivalem Noc práva (www.nocprava.cz), dále také za projektem otevřené encyklopedie o právu, přednáškami na základních a středních školách, tvorbou učebnic o právu pro neprávníky a za tím účelem provozujeme také své vlastní nakladatelství. Je toho ale mnohem víc. Vznikli jsme jako studentský spolek, nyní už jsme ale akční nezisková organizace, u které mají studenti stále své místo. Líbí se Ti naše vize? Přidej se k nám.

info@nugisfinem.org  | www.nugisfinem.org

Ollove

Ollove je lidskoprávní spolek zabývající se pořádáním kulturních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených hlavně na témata genderu a sexuality. Ollove pořádá olomoucké Ozvěny Mezipater, realizuje pravidelné přednášky Queer Beer či podpůrné pikniky pro LGBTQ+ lidi. Spolupracuje s  dalšími organizacemi, ať už olomouckými či v rámci celé republiky. Ve spolupráci s Literární kavárnou Druhý domov založil spolek první olomouckou Hate Free zónu.

ollove@ollove.cz | www.ollove.cz

Otevřeno Olomouc

Otevřeno je celorepublikové hnutí studentů, pedagogů a všech, kterým leží na srdci české školství. Základny má na šesti pedagogických fakultách (včetně PdF UP), kde se snaží otevírat nové pohledy na vzdělávání pořádáním přednášek a sdružovat aktivní studenty prostřednictvím komunitních akcí. Přidej se k nám a buď svědkem proměny vzdělávání v České republice.

olomouc@otevreno.org | facebook.com/otevreno.olomouc

Pastiche Filmz

Kulturní platforma, která ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP dramaturgicky a organizačně zajišťuje provoz filmového klubu a další kulturní aktivity spojené s Uměleckým centrem UP (Konvikt). Aktivně spolupracuje s festivalem Academia Film Olomouc (AFO) a Přehlídkou filmové animace a současného umění (PAF). Studentům (i nestudentům) nabízí prostor k získání odborné praxe a kromě realizace filmových projekcí se snaží i o poskytování netradičních kulturně-společenských zážitků.

Zdenek@pastichefilmz.org  | pastichefilmz.org

Politologický klub UPOL

Politologický klub UPOL je spolek studentů Katedry politologie a evropských studií při FF UP. Hlavním záměrem našeho klubu je rozšířit vaše znalosti o politologii, Evropské unii a problematice mezinárodních vztahů. Pravidelně proto pořádáme veřejné debaty o aktuálních politických tématech s významnými hosty a pedagogy naší KPES, a to jak na naší katedře, tak nad sklenkou vína v nejlepších olomouckých podnicích. Naší další činností je také navazování vztahů se vzdělávacími institucemi v České republice a šíření všeobecného povědomí o oboru politologie i mezi veřejností. Jsme proto členy celorepublikového spolku Stužák, díky kterému formou workshopů zprostředkováváme informace z oborů politologie a mezinárodních vztahů přímo středoškolským studentům.

pkupol@seznam.cz | facebook.com/PolitologickyKlubUPOL

POSPOL

První Organizace Studentů Přírodovědy Olomouc je parta studentů, kteří se snaží ulehčovat a zpestřovat studium všem studentům fakulty. Hlavní náplní je zprostředkování komunikace s vedením fakulty a pořádání akcí z nejrůznějších oblastí.

facebook.com/pospol.up 

Po škole

Spolek studentů různých oborů, které spojuje nadšení pro divadlo, poezii a umění obecně. Věnují se autorským hrám a tvoří inscenace s interaktivními prvky. Pořádají autorská čtení poezie Domácí Bá.snění, rádi se také zapojují do komunitně-vzdělávacích nebo sociálních projektů.

spolek.poskole@gmail.com | facebook.com/PoSkole

Psychočas

Psychočas je studentská organizace, která se snaží vytvářet bezpečné prostředí pro osobní a profesní rozvoj studentů psychologie. Realizujeme celou řadu akcí jako jsou projekty, kurzy, tréninky soft-skills, konference a podobné. Důležitým cílem je pro nás propojování studentů napříč republikou, a to jak mezi sebou, tak i s profesionály z praxe. Neodmyslitelně k tomu patří reprezentování dobrého jména psychologie v očích veřejnosti. Rádi u nás přivítáme všechny studenty psychologie. 

info@psychocas.cz | www.psychocas.cz | facebook.com/PsychocasCZ 

R–Z

Rozběháme UPOL

Studentská inicitiva a běžecká komunita, skupina a pobočka neziskové organizace Rozběháme Česko, s misí podporovat zdravý životní styl a aktivní univerzitní život. Výzva je zaměřena na všechny studenty či zaměstnance UP, kteří chtějí zlepšit svoji fyzickou i mentální výkonnost. Mezi činnosti iniciativy patří organizování společných venkovních výběhů jednou týdně, propagace běžeckých závodů v okolí Olomouce či sportovních akcí UP a vytváření nových kontaktů.

rozbehame.upol@gmail.com | Facebook | Instagram: @rozbehame.upol | Strava klub: Rozběháme UPOL | Indares.com: skupina Rozběháme UPOL

Sdružení studentů stomatologie ČR

Sdružení studentů stomatologie (SSS ČR) je nezisková organizace otevřená všem studentům stomatologie a zubního lékařství v České republice. SSS ČR pořádá odborné přednášky a kurzy u nás i v zahraničí, výměnné stáže a sportovní akce.

prezident.ssscr@gmail.com  | www.ssscr.cz

Slam Poetry Olomouc

Studentský klub sdružující příznivce performativní poezie. Schází se jednou týdně a také se podílí na pořádání akcí slam poetry nejen v Olomouci, ale i na celé Moravě. V současnosti poskytuje bezplatné přednášky a workshopy na moravských středních školách.

bobhysek@gmail.com | facebook.com/SlamPoetryOlomouc

Smíšený komorní sbor Ateneo

Sborový kolektiv, v němž se potkávají lidé nejrůznějšího profesního zaměření, které spojuje láska k hudbě. Schází se každé úterý a středu od 18 do 20 hodin ve Sborovém sále na Konviktu. Rádi mezi sebe přijmou další zpívající nadšence z celé univerzity – není nutné mít školený hlas a umět číst noty. Stačí přijít na malé vstupní pěvecké předzpívání (nejlépe lidová píseň pro zařazení do hlasové skupiny), které se koná 22. a  29. září nebo  6. října 2020 ve Sborovém sále vždy od 17:30. Sbor nabízí zejména koncertní činnost nejen v rámci univerzity, ale také doma i v zahraničí.

ateneo@upol.cz | www.ateneo.upol.cz

Spolek mediků LF UP

Organizace studentů Lékařské fakulty podporovaná vedením této fakulty. Jejich cílem je prosazovat a hájit zájmy studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, podporovat vzájemné vztahy mezi studenty vysokých škol a jejich fakultami, rozvíjet mezinárodní spolupráci a přispívat svojí činností k rozvoji vzdělání a lékařské vědy. Pod záštitou tohoto spolku se pořádají nejen zážitkové kurzy první pomoci pro laickou veřejnost ale také se podílí silnou měrou na pořádání téměř všech společenských akcí pro studenty na zdejší fakultě. Více informací naleznete na jejich stránkách: www.spolekmediku.cz

predseda@spolekmediku.cz | spolekmediku.cz

Studentlife / Seznamovák UP

Seznamovák UP je projekt, jehož cílem je umožnit budoucím studentům všech fakult UP, aby se vzájemně poznali ještě před začátkem prvního semestru, a zároveň jim poskytnout základní informace týkající se studia na univerzitě a studentského života v Olomouci. V programu jsou každoročně prezentace o systému STAG, kolejích a menzách, knihovnách, programu Erasmus+ a mnohém dalším. Během pěti dnů strávených v MoravaCampu v Mohelnici mají účastníci k dispozici i bohatý výběr seznamovacích her a sportů. Seznamovák UP spolupracuje také s dalšími studentskými organizacemi, které o své činnosti jezdí na akci přednášet. Projekt funguje pod záštitou spolku Studentlife, z. s., a organizuje ho skupina studentů UP. První ročník se uskutečnil v roce 2012.

info@seznamovakup.cz | www.seznamovakup.cz

Studentské křesťanské hnutí - Olomouc

Primárním záměrem SKH je vytvořit prostor pro setkávání studentů - křesťanů v době studia. Naším cílem je zvěstování evangelia Ježíše Krista studentům a osobní duchovní růst. Ke zvěstování evangelia se navzájem povzbuzujeme, připravujeme a prakticky jeden druhému pomáháme. K duchovnímu růstu slouží společná setkávání s výkladem Písma, modlitbami, duchovními písněmi a společenstvím věřících, kteří si v rámci SKH navzájem slouží mnoha způsoby. Mezi aktivity SKH patří pravidelná setkání každé úterý, víkendové akce, misijní týden, kurz objevování křesťanství, různé semináře a mnoho dalšího.
jirkaskh@email.cz 

Studentský spolek FZV UP

Cílem spolku je prosazovat a hájit zájmy studentů Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, podporovat vzájemné vztahy mezi studenty a studenty a vedením fakulty, rozvíjet mezinárodní spolupráci a přispívat svojí činností k rozvoji vzdělání, vědy a výzkumu.

studentskyspolekfzv@gmail.com

Studium Artium

Studium atrium – „Studium Artium (StuArt) je platformou pro výtvarnou tvůrčí interakci, která poskytuje podporu studentům uměnovědných, uměleckých a příbuzných kulturně-historických oborů. Spolek se realizacemi vlastních projektů (výstavy, přednášky, exkurze, Studium Artium Magazín, Cyklozávod za památkami Olomouce atd.) a partnerských projektů (Noc kostelů, Muzejní noc, Dny evropského dědictví aj.) zaměřuje na podporu a rozvoj kreativního potenciálu, praktických znalostí i dovedností.

stuart@studiumartium.cz | studiumartium.cz

Stužák

Stužák (Studenti žákům) je platformou studentských spolků napříč různými humanitními obory zabývající se neformálním vzděláváním. Jejich cílem je netradiční formou prostřednictvím vzdělávacích workshopů a simulačních her zprostředkovat studentům středních škol důležité poznatky z oblastí jako jsou politologie, právo, sociologie, mezinárodní právo a ekonomie.

urbanova@stuzak.cz | stuzak.cz

Udržitelný Palacký

Hlavním cílem studentů spolku Udržitelný Palacký je posílení společenské odpovědnosti a environmentálně příznivého chování na naší univerzitě. Organizují promítání dokumentů, panelové diskuze či exkurze. Pracují i na systémových změnách, např. v odpadovém hospodářství, a stojí také za projekty komunitní zahrádka Václavka či studentský Freeshop.

udrzitelny.palacky@gmail.com | udrzitelnypalacky.upol.cz

UP AIR

Studentské nezávislé rádio UP AIR sdružuje všechny nadšence pro rozhlasovou tvorbu. Členové se podílí na provozu rádia ve všech možných disciplínách spjatých s provozem rádia, jakými jsou moderování, technické odbavení rádia, personalistika, management, propagace nebo DJing. Vysíláme hudbu, která se vymyká střednímu proudu a informujeme o kulturním a společenském dění v kontextu Olomouce. Tvoříme otevřenou platformu, která zajišťuje prostor pro mezioborové a mezifakultní setkávání studentů a vyučujících.

hr.upair@gmail.com | upair.upol.cz

UP Crowd

Hyperaktivní studentský spolek Univerzity Palackého. Náplň jejich akcí spojuje zápal pro propagaci a popularizaci vědy. Mezi jejich projekty patří Science Café Olomouc, Minikonference na SŠ, #VyletyDoMikrosveta a významná pop-vědecká stránka Vědátor na Facebooku, která šíří osvětu v on-line světě za podpory velké fanouškovské základny.

upcrowd@upol.cz | upcrowd.upol.cz

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je spolek sdružující věřící studenty UP a olomouckých vyšších odborných škol. Náplní činnosti VKH je pořádání besed, přednášek, poutí, sportovních a volnočasových aktivit a vytváření prostoru pro setkávání, rozvoj vztahů a prohlubování vztahu k Bohu.

predseda.vkholomouc@seznam.cz | www.vkholomouc.cz