Studentské organizace

Na Univerzitě Palackého působí v současnosti několik desítek studentských organizací a spolků, které sdružují stovky aktivních studentů napříč osmi fakultami. Ty mohou využívat metodické i organizační podpory a využívat pro své akce Studentský klub UP.

Studentský klub UP

Studentský klub UP je umístěn v budově Zbrojnice a je určen pro pořádání neziskových akcí organizovaných studentskými organizacemi, jako jsou schůze a školení členů, projekce, workshopy či tematické přednášky. V klubu je k dispozici základní technické vybavení jako projektor, plátno, připojení k internetu nebo tiskárna; využít lze i nástěnky či flipchart a uzamykatelné prostory pro uskladnění materiálů. Díky skládacímu nábytku je možné prostory uspořádat variabilně dle potřeb akce. 

Prostory jsou po předchozí domluvě přístupné studentům či zaměstnancům UP coby zástupcům jednotlivých iniciativ na základě sdíleného kalendáře využití místnosti.

Koordinátorka klubu:
Mgr. Zuzana Pejpková, Ph.D.
zuzana.pejpkova@upol.cz | 733 373 734

Adresa:
Studentský klub UP (vchod z nádvoří budovy)
Biskupské náměstí 1
779 00 Olomouc

Studentské organizace

A–H

AIESEC Olomouc

AIESEC je největší, studenty řízená, nezisková organizace působící ve 120 zemích světa. V Olomouci působí od roku 2007 a každý semestr má okolo 30 aktivních členů. Hlavní činností naší pobočky je zprostředkování zahraničních stáží, a to jak zajišťování stáží pro zájemce od nás, tak uspořádání stáží pro zájemce ze zahraničí.

Kromě stáží připravujeme také Orientation Days, akce se zahraničními stážisty nebo na podporu Cílů udržitelného rozvoje. Naši členové mají mimo jiné možnost vyjet na národní i mezinárodní konference.

olomouc@aiesec.cz | www.aiesec.cz

Akademický sbor Žerotín

Olomoucký sbor s nejdelší tradicí, největším počtem koncertů v sezóně, nejrozmanitějším repertoárem, to vše ve vybrané společnosti renomovaných dirigentů, orchestrů a sólistů. Bach, Mozart, Dvořák, Janáček, Orff , Pavlica, filmová hudba, Pink Floyd... Nově nabízí i získání kreditů v rámci vašeho studia.

aszerotin@gmail.com | facebook.com/aszerotin | www.zerotin.cz

Amatérský hokej v Olomouci

Cílem této iniciativy je zprostředkovat nadšencům do ledního hokeje možnosti účastnit se v Olomouci a okolí, kde je silná komunita amatérských hokejových týmů a hráčů, přátelských utkání a turnajů. Zájemci mohou sledovat Facebookovou skupinu Amatérský hokej Olomoucko.

jan.tomastik@upol.cz | facebook.com/groups/1772595779685639

Asociace studentů fyzioterapie

Studentský spolek, který sdružuje studenty fyzioterapie z celé ČR. Cílem spolku je zvýšit kvalitu studia fyzioterapie, prosazovat zájmy a potřeby studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie i mezi veřejností. Mezi hlavní aktivity patří pořádání vzdělávacích, kulturních a dobročinných akcí.

radaasf@gmail.com | asfcr.cz

Asociace studentů speciální pedagogiky

Sdružení funguje při Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP a jeho aktivity jsou určeny komukoli, kdo má zájem o oblast speciální pedagogiky a především pak jejím studentům. Členové se pravidelně setkávají a organizují přednášky, workshopy a diskuzní setkání s odborníky z praxe.

assp.asociace@gmail.com | uss.upol.cz

AstroklUP Olomouc

Volný spolek sdružující zájemce o astronomická pozorování a astrofyzikální výzkum. Využívá zásoby teleskopů ve Společné Laboratoři Optiky na Přírodovědecké fakultě, kde se jednou za čas schází u teplého čaje pro noční či denní pozorování, případně u přednášek o vesmíru a jeho výzkumu. Komunikace probíhá ve Facebookové skupině AstroklUP Olomouc.

jan.tomastik@upol.cz | facebook.com/groups/2824850194337385

Ateneo

Sborový kolektiv, v němž se potkávají lidé nejrůznějšího profesního zaměření, které spojuje láska k hudbě. Schází se každé úterý a středu od 18 do 20 hodin ve Sborovém sále na Konviktu. Rádi mezi sebe přijmou další zpívající nadšence z celé univerzity – není nutné mít školený hlas a umět číst noty. Stačí přijít na malé vstupní pěvecké předzpívání (nejlépe lidová píseň pro zařazení do hlasové skupiny) před úterní pravidelnou zkouškou pléna. Sbor nabízí přátelský kolektiv, hodně zábavy, koncerty v Olomouci i zahraničí, klasický a populární repertoár.

ateneo@upol.cz | www.ateneo.upol.cz

Bohemistický spolek studentů (BOSS)

Spolek pořádá každoroční události pro studenty a pedagogy Katedry bohemistiky FF UP (pasování prvních ročníků, katederní a vánoční večírky aj.). Kromě těchto aktivit také organizuje akce určené pro širokou veřejnost, které spojuje téma literatury a českého jazyka. Jedná se například o site specific projekt „Básně někde“, při němž se čtou méně známé texty českých básnířek a básníků. Další oblíbenou událostí je „Počet“, kde je poskytován prostor začínajícím mladým autorům.

spolekboss@gmail.com | www.facebook.com/boss.upol

Cech studentů historie

Studentská organizace působící na katedře historie. Činnost cechu je zaměřena zejména na studenty katedry historie, pro které jednak organizuje společenské akce, jako pasování prvních ročníků či ples katedry historie, jednak se CSH zaměřuje i na odborné aktivity studentů. Cílem obou směrů je vytvářet neformální studentský prostor.

cechstudentuhistorie@gmail.com | facebook.com/cechstudentuhistorie

Debatní klub UP

Debatní klub UP je celouniverzitní studentský spolek zaměřený na prohlubování znalostí o společenských problémech, prezentování před lidmi a vytváření logických a přesvědčivých argumentů. Na různá témata (teze) proti sobě debatují čtyři týmy po dvou členech ve formátu British Parliamentary (BP). Pořadí, na kterém se jednotlivé týmy umístily, následně určuje rozhodčí. Debatéři také mohou jezdit na turnaje po ČR, díky čemuž poznávají spoustu nových lidí. Zveme proto všechny studenty Univerzity Palackého, kteří mají zájem a chuť začít debatovat!

debatniklubup@gmail.com I instagram.com/debata_olomouc I facebook.com/debatniklubUP

Divadelní soubor Kucmoch

Soubor Kucmoch se skládá převážně ze studentů a absolventů divadelní vědy. Ve své dramaturgii se soustředí na komediální žánr. Jedná se zejména o současnou českou, světovou, ale i autorskou dramaturgii. Poetika souboru je postavena na nonsensu, absurdním humoru a společenské satiře.

dskucmoch@seznam.cz | facebook.com/DS-Kucmoch-423038571371580 | ds-kucmoch9.webnode.cz

Geografický spolek PřF UP EGEA

Organizace sdružující studenty geografie a mladé geografy ve smyslu sdílení a vyměňování geografických znalostí a zkušeností. Dnes působí EGEA na více než 80 univerzitách napříč celou Evropou, kde se podílí na pořádání kongresů, seminářů, výměnných pobytů a dalších naučných a zábavných programů.

olomouc@egea.eu | egea.eu/entities/olomouc

ELSA Olomouc

Spolek ELSA (European Law Students’ Association) sdružuje studenty práv a mladé právníky ze 45 zemí. Pořádá přednášky, semináře o aktuálních tématech, odborné exkurze a konference s národní i mezinárodní účastí. Neodmyslitelnou součástí činnosti ELSA je spolupráce s právnickou fakultou a propagace univerzity při účasti na národních i mezinárodních setkáních.

president.olomouc@cz.elsa.org | www.elsa.cz/olomouc

Erasmus Student Network UP Olomouc

Erasmus Student Network (ESN) je mezinárodní studentská nezisková organizace. Hlavním posláním jednotlivých sekcí sdružených v ESN CZ je pomáhat zahraničním studentům přijíždějícím ze všech koutů světa. V Olomouci je navázána úzká spolupráce se Zahraničním oddělením RUP, s nímž dobrovolníci z ESN pořádají tradiční Orientation Week. ESN UP Olomouc zajišťuje tzv. Buddy program, v rámci nějž může každý zahraniční student požádat o přidělení svého olomouckého buddíka, který mu pomůže s prvními kroky v Olomouci a na UP. Členové ESN UP Olomouc připravují v průběhu semestru mnoho volnočasových aktivit, jako jsou Národní prezentace, Language Exchange, Pub Quiz, sportovní turnaje, výlety po ČR i do zahraničí a další zajímavé akce.

president@esn.upol.cz | esn.upol.cz

Euforka

Projekt Euforka je informační kanál o dění v Evropě cílený na mladé lidi, především na studenty středních a vysokých škol. V dnešní době, charakteristické nepřeberným množstvím informací, se tým studentů Univerzity Palackého v Olomouci rozhodl vytvořit platformu, která lidem poskytne pravdivé, věcné, a především pozitivní zpravodajství z celé Evropy. Zprávy se soustředí na aktuální politickou situaci v EU i evropských zemích, životní prostředí, vyvracení mýtů a dezinformací, ale i na společensko-kulturní zajímavosti z různých koutů světa v napojení na evropský kontinent. Důraz je v příspěvcích kladen zejména na vzájemnou spolupráci evropských států. Cílem je komunikovat s lehkostí, vtipem a nadhledem a nabídnout čtenářům různorodá témata.

david.broul01@upol.cz | euforka.eu | facebook.com/euforka

Fanclub STIGA stolního hokeje Olomouc

Klub sdružuje fanoušky stolního táhlového hokeje STIGA v Olomouckém kraji. Primárním cílem je jednou za čas zorganizovat turnaj, vyhrát nějaké ceny, užít si kvalitní sportovní zábavu. Pravidelní hráči i zájemci o členství se sdružují ve Facebookové skupině Fanclub STIGA Stolního hokeje Olomouc. Komunita je otevřena novým zájemcům.

jan.tomastik@upol.cz | facebook.com/groups/1417192848522313

Faktory

Spolek Faktory sdružuje všechny studenty, které zajímají média, reklama, marketing a potažmo veškerá kreativa. Cílem je rozvíjet zájem o dané kreativní obory a podporovat nové, autorské projekty. Faktory jsou bezpečným místem a inkubátorem nápadů pro všechny kreativní duše. Pod spolkem se organizují diskuze, přednášky, školení pro členy, výstavy, performance a další zajímavé akce. Všechnu moc imaginaci!

facebook.com/jsmefaktory | instagram.com/jsmefaktory | ahoj@jsmefaktory.cz | jsmefaktory.cz

Fyzikální Klubík

Fyzikální Klubík vznikl na začátku roku 2020 jako místo pro každého, kdo má rád fyziku. Jeho cílem je vybudovat okolo fyziky komunitu mladých a nadšených lidí, kteří spolu mohou sdílet nejen svoje trápení a starosti, ale i záliby a nápady. Pořádá fyzikální kvízy, prezentace na různá témata, vtipné workshopy, diskuze nebo hry. Klubík je místo pro studenty, kteří mají zájem realizovat se a přinést ostatním něco nového.

fyzklub@gmail.com

HC Univerzita Palackého v Olomouci

Hokejový klub HC UP vznikl v roce 2016 (tehdy pod názvem University Shields Olomouc) a skládá se ze studentů a hrdých absolventů UP. Klub reprezentuje univerzitu v Tipsport Univerzitní lize ledního hokeje, Tipsport UNI Cupu (1. místo v roce 2021) a na Akademickém mistrovství ČR (3. místo v roce 2021). Hokejový tým odehraje za sezonu až 35 utkání, a kromě sportovní reprezentace pomáhá druhým prostřednictvím charitativních a kulturně společenských událostí.

hokej@upol.cz | hokej.upol.cz | www.facebook.com/hcupolomouc 

Houpací osel

Studentský online časopis, který umožňuje nejen studentům žurnalistiky vyzkoušet si práci v redakci. Poskytuje příležitost získat zkušenosti s pracovní náplní žurnalisty, editora, technika, podcastera atd. Výsledky jsou prezentovány na webu, který cílí primárně na olomoucké publikum. Součástí aktivit spolku jsou kromě redakční práce také pravidelné edukativní a společenské akce.

houpaci.osel@seznam.cz | www.houpaciosel.cz | facebook.com/houpaciosel

CH–P

Chemický spolek UP

Spolek si klade za cíl podporovat a sdružovat aktivní studenty chemických oborů z různých kateder. Pořádá přednášky zaměřené na současná témata chemie a výzkum Univerzity Palackého. Spolek je otevřen všem, kteří si chtějí prohloubit své znalosti nebo se jen inspirovat zajímavostmi ze světa chemie.

chemickyspolekup@gmail.com | facebook.com/ChemickySpolekUP

IFMSA

International Federation of Medical Students' Associations je organizací spojující studenty medicíny po celém světě. Je nezávislou a apolitickou institucí zastřešující 133 členských organizací s více než milionem studentů lékařství ze 123 zemí po celém světě. Naším cílem je připravit studenty na budoucí povolání lékaře, udělat studium lékařství férové pro všechny a podpořit mediky, aby mohli uplatnit své znalosti ke zlepšení veřejného zdraví v České republice. Dále se snaží mezi laickou veřejností rozšiřovat povědomí o nejdůležitějších bodech zdraví a spolupracovat s mezinárodními organizacemi spolu s šířením humanistických ideálů.

lp.upol@ifmsa.cz | ifmsa.cz/kontakty-6

i-Olomouc

Experimentální platforma, která vznikla s cílem vytvořit kopii Olomouce v Minecraftu a zároveň tímto virtuálním prostředím vytvořit místo, kde se může student snadno orientovat v informacích týkajících se studia a života v Olomouci. Spolek spolupracuje s Pevností poznání Olomouc, chystá se mezi své aktivity zařadit také edukativní akce, hackatony apod. a vítá všechny IT nadšence.

daniel.lee.cip@gmail.com | www | Facebook

Jeden svět Olomouc

Studentská organizace, která ve spolupráci s Člověkem v tísni zaštiťuje pořádání olomoucké odnože lidskoprávního festivalu Jeden svět. Tým má každoročně na starosti programovou, propagační, produkční i fundraisingovou strategii akce. Hlavní premisou festivalu je přiblížit lidskoprávní tematiku a edukovat návštěvníky v oblasti aktuálních světových problémů. Unikátní program nabízí nejen projekce dokumentů, ale i následné debaty s odborníky a nabitý doprovodný program. Zajímavým konceptem festivalu je i zpřístupnění filmů všem - od žáků základních škol přes sluchově postižené až po seniory.

www.jedensvet.cz, e-mail: koordinator@jedensvetolomouc.cz, IG: www.instagram.com/jedensvetolomouc

Klub deskových her DoUPě Olomouc

Cílem klubu je představovat klasiky i novinky na poli deskových her a umožnit studentům, zaměstnancům i široké veřejnosti smysluplně trávit volný čas, seznamovat se a vzdělávat se při jejich hraní. Klub disponuje stále se rozrůstající sbírkou deskových her a řadou nadšenců, kteří hry rádi hrají a vysvětlují zájemcům jejich pravidla v rámci pravidelných setkání v prostorách Přírodovědecké fakulty UP.

kdholomouc@seznam.cz | www.facebook.com/groups/DoUPeOlomouc

Klub mladého diváka Arter

Klub mladého diváka Arter je platformou sdružující mladé lidi se zájmem o kulturu a zejména divadelní dění v Olomouci. Klub propojuje všechny zásadní olomoucké kulturní instituce zaměřující se především na divadlo nebo jiné umělecké formy (například i kino Metropol nebo Moravská filharmonie). Díky klubu členové získávají 50% slevu na vybraná představení nebo předběžný přístup na různé semináře, tvůrčí dílny, debaty s tvůrci apod. Klub taktéž pořádá vlastní akce exkluzivně pro své členy – workshopy, zájezdy, prohlídky zákulisí nebo jiná i neformální setkání.

KOS

Klub studentů Katedry společenských věd můžete znát pod zkratkou KOS, kterou používá mj. pro svou prezentaci na sociálních sítích. Klub sdružuje studenty společenských věd a touto cestou jim nabízí poznávání nových lidí pohybujících se v oboru či sdílení zkušeností z univerzitního prostředí. Kromě pořádání akcí se také zaměřuje na zjednodušení vztahu mezi studenty a vedením katedry a zprostředkovává tak studentské žádosti k běhu a vedení Katedry společenských věd. Do budoucna také připravuje přednášky pro studenty prvních ročníků a pomoc nováčkům s adaptací na vysokoškolské studium.

kos.kvs.up@gmail.com | www.instagram.com/kos.kvs.up | www.facebook.com/groups/186733190263629

MedicBand

Kapela MedicBand se skládá ze studentů medicíny na LF UP a funguje pod záštitou Spolku mediků.  Tradičně vystupuje na velkých školních akcích. Za zmínku stojí Ples mediků, Půlení mediků či Zlaté Hory.

petra.majtanova01@upol.cz | www.facebook.com/medicbandlfup

mini SPOT Olomouc

V Olomouci existuje od roku 2021 teprve druhý český mini SPOT = spolek studentek ergoterapie. Univerzita Palackého se tím stala součástí mezinárodní sítě @spoteurope. Spolek zmíněnému oboru umožní získat prestiž a zahraniční kontakty pro studijní výjezdy a zahraniční stáže. Studentům ergoterapie dá možnost se rozvíjet i nad rámec studia skrz prostor pro sdílení zkušeností, zajímavostí a hlavně praktických dovedností. Cílem spolku je také popularizace samotné ergoterapie směrem k veřejnosti a akademické obci.  

spotolomouc@gmail.com | facebook.com/SPOTolomouc

Nugis Finem

Nugis Finem je nezisková organizace od počátku své existence úzce spojená s Univerzitou Palackého, zejména její Právnickou fakultou. Jejím cílem je rozvoj právního povědomí a obecné vzdělanosti české společnosti. Proto jsme vyvinuli a provozujeme platformu pro univerzitní online kurzy Nostis (www.nostis.org), kde může studovat kdokoliv, kdykoliv a zcela zdarma. Kromě toho stojíme za každoročním festivalem Noc práva (www.nocprava.cz), dále také za projektem otevřené encyklopedie o právu, přednáškami na základních a středních školách, tvorbou učebnic o právu pro neprávníky a za tím účelem provozujeme také své vlastní nakladatelství. Je toho ale mnohem víc. Vznikli jsme jako studentský spolek, nyní už jsme ale akční nezisková organizace, u které mají studenti stále své místo. Líbí se Ti naše vize? Přidej se k nám.

info@nugisfinem.org  | www.nugisfinem.org

Ollove

Ollove je lidskoprávní spolek zabývající se pořádáním kulturních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených hlavně na témata genderu a sexuality. Ollove pořádá olomoucké Ozvěny Mezipater, realizuje pravidelné přednášky Queer Beer či podpůrné pikniky pro LGBTQ+ lidi. Spolupracuje s dalšími organizacemi, ať už olomouckými či v rámci celé republiky. Ve spolupráci s Literární kavárnou Druhý domov založil spolek první olomouckou Hate Free zónu.

ollove@ollove.cz | www.ollove.cz

Olomoucký filozofický spolek

Spolek studentů Katedry filozofie FF UP, který je ale otevřený každému se zájmem o filozofii. Mezi jeho cíle patří tvorba a udržování studentské (filosofické) komunity, diskuze nad tématy, destigmatizace a popularizace filosofie. Za tímto účelem spolek pořádá pravidelná diskuzní setkání otevřená pro veřejnost a další společenské akce.

facebook.com/ofsup

Otevřeno Olomouc

Otevřeno je celorepublikové hnutí studentů, pedagogů a všech, kterým leží na srdci české školství. Základny má na šesti pedagogických fakultách (včetně PdF UP), kde se snaží otevírat nové pohledy na vzdělávání pořádáním přednášek a sdružovat aktivní studenty prostřednictvím komunitních akcí. Přidej se k nám a buď svědkem proměny vzdělávání v České republice.

olomouc@otevreno.org | facebook.com/otevreno.olomouc

PAF

PAF je kurátorská platforma a kulturní organizace, jejíž členové jsou absolventi i studenti UP. Mezi hlavní aktivity patří pořádání festivalů (PAF Olomouc, PAF New York, PAF Ostopovice, PAF Praha), koncertů, výstav a projekcí, ale také publikační (Edice PAF) a distribuční činnost.  V průběhu uplynulých dvou dekád se PAF rozvinul v platformu zahrnující mezinárodní síť umělců, kurátorů a událostí.

info@pifpaf.cz | www.pifpaf.cz

Pastiche Filmz

Kulturní platforma, která ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP dramaturgicky a organizačně zajišťuje provoz filmového klubu a další kulturní aktivity spojené s Uměleckým centrem UP (Konvikt). Aktivně spolupracuje s festivalem Academia Film Olomouc (AFO) a Přehlídkou filmové animace a současného umění (PAF). Studentům (i nestudentům) nabízí prostor k získání odborné praxe a kromě realizace filmových projekcí se snaží i o poskytování netradičních kulturně-společenských zážitků.

jachym.zalud01@upol.cz  

Politologický klub UPOL

Politologický klub UPOL je spolek studentů Katedry politologie a evropských studií při FF UP. Hlavním záměrem našeho klubu je rozšířit vaše znalosti o politologii, Evropské unii a problematice mezinárodních vztahů. Pravidelně proto pořádáme veřejné debaty o aktuálních politických tématech s významnými hosty a pedagogy naší KPES, a to jak na naší katedře, tak nad sklenkou vína v nejlepších olomouckých podnicích. Naší další činností je také navazování vztahů se vzdělávacími institucemi v České republice a šíření všeobecného povědomí o oboru politologie i mezi veřejností. Jsme proto členy celorepublikového spolku Stužák, díky kterému formou workshopů zprostředkováváme informace z oborů politologie a mezinárodních vztahů přímo středoškolským studentům.

pkupol@seznam.cz | facebook.com/PolitologickyKlubUPOL

POSPOL

První Organizace Studentů Přírodovědy Olomouc je parta studentů, kteří se snaží ulehčovat a zpestřovat studium všem studentům fakulty. Hlavní náplní je zprostředkování komunikace s vedením fakulty a pořádání akcí z nejrůznějších oblastí.

facebook.com/pospol.up 

Po škole

Spolek studentů různých oborů, které spojuje nadšení pro divadlo, poezii a umění obecně. Věnují se autorským hrám a tvoří inscenace s interaktivními prvky. Pořádají autorská čtení poezie Domácí Bá.snění, rádi se také zapojují do komunitně-vzdělávacích nebo sociálních projektů.

spolek.poskole@gmail.com | facebook.com/PoSkole

Psychobraní

Projekt Psychobraní vznikl v roce 2010 při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeho cílem je destigmatizace duševních onemocnění skrze organizaci tematických přednášek s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním i odborníky z oblasti psychologie, a to nejen pro studenty v oboru, ale také pro odbornou a laickou veřejnost. Psychobraní působí v Olomouci, Brně, Praze, Hradci Králové a Českých Budějovicích.

olomouc@psychobrani.cz | psychobrani.cz

Psychočas

Psychočas je studentská organizace, která se snaží vytvářet bezpečné prostředí pro osobní a profesní rozvoj studentů psychologie. Realizujeme celou řadu akcí jako jsou projekty, kurzy, tréninky soft-skills, konference a podobné. Důležitým cílem je pro nás propojování studentů napříč republikou, a to jak mezi sebou, tak i s profesionály z praxe. Neodmyslitelně k tomu patří reprezentování dobrého jména psychologie v očích veřejnosti. Rádi u nás přivítáme všechny studenty psychologie. 

info@psychocas.cz | www.psychocas.cz | facebook.com/PsychocasCZ 

R–Ž

Rozběháme UPOL

Studentská inicitiva a běžecká komunita, skupina a pobočka neziskové organizace Rozběháme Česko, s misí podporovat zdravý životní styl a aktivní univerzitní život. Výzva je zaměřena na všechny studenty či zaměstnance UP, kteří chtějí zlepšit svoji fyzickou i mentální výkonnost. Mezi činnosti iniciativy patří organizování společných venkovních výběhů jednou týdně, propagace běžeckých závodů v okolí Olomouce či sportovních akcí UP a vytváření nových kontaktů.

rozbehame.upol@gmail.com | Facebook | Instagram: @rozbehame.upol | Strava klub: Rozběháme UPOL | Indares.com: skupina Rozběháme UPOL

Sdružení studentů stomatologie ČR

Sdružení studentů stomatologie (SSS ČR) je nezisková organizace otevřená všem studentům stomatologie a zubního lékařství v České republice. SSS ČR pořádá odborné přednášky a kurzy u nás i v zahraničí, výměnné stáže a sportovní akce.

prezident.ssscr@gmail.com  | www.ssscr.cz

Slam Poetry Olomouc

Studentský klub sdružující příznivce performativní poezie. Schází se jednou týdně a také se podílí na pořádání akcí slam poetry nejen v Olomouci, ale i na celé Moravě. V současnosti poskytuje bezplatné přednášky a workshopy na moravských středních školách.

bobhysek@gmail.com | facebook.com/SlamPoetryOlomouc

Spolek mediků LF UP

Organizace studentů Lékařské fakulty podporovaná vedením této fakulty. Jejich cílem je prosazovat a hájit zájmy studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, podporovat vzájemné vztahy mezi studenty vysokých škol a jejich fakultami, rozvíjet mezinárodní spolupráci a přispívat svojí činností k rozvoji vzdělání a lékařské vědy. Pod záštitou tohoto spolku se pořádají nejen zážitkové kurzy první pomoci pro laickou veřejnost ale také se podílí silnou měrou na pořádání téměř všech společenských akcí pro studenty na zdejší fakultě.

predseda@spolekmediku.cz | spolekmediku.cz

Studentlife / Seznamovák UP

Seznamovák UP je projekt, jehož cílem je umožnit budoucím studentům všech fakult UP, aby se vzájemně poznali ještě před začátkem prvního semestru, a zároveň jim poskytnout základní informace týkající se studia na univerzitě a studentského života v Olomouci. V programu jsou každoročně prezentace o systému STAG, kolejích a menzách, knihovnách, programu Erasmus+ a mnohém dalším. Během pěti dnů strávených v MoravaCampu v Mohelnici mají účastníci k dispozici i bohatý výběr seznamovacích her a sportů. Seznamovák UP spolupracuje také s dalšími studentskými organizacemi, které o své činnosti jezdí na akci přednášet. Projekt funguje pod záštitou spolku Studentlife, z. s., a organizuje ho skupina studentů UP. První ročník se uskutečnil v roce 2012.

info@seznamovakup.cz | www.seznamovakup.cz

Studentské křesťanské hnutí - Olomouc

Primárním záměrem SKH je vytvořit prostor pro setkávání studentů - křesťanů v době studia. Naším cílem je zvěstování evangelia Ježíše Krista studentům a osobní duchovní růst. Ke zvěstování evangelia se navzájem povzbuzujeme, připravujeme a prakticky jeden druhému pomáháme. K duchovnímu růstu slouží společná setkávání s výkladem Písma, modlitbami, duchovními písněmi a společenstvím věřících, kteří si v rámci SKH navzájem slouží mnoha způsoby. Mezi aktivity SKH patří pravidelná setkání každé úterý, víkendové akce, misijní týden, kurz objevování křesťanství, různé semináře a mnoho dalšího.

jirkaskh@email.cz | www.skh-olomouc.cz

Studentský spolek FZV UP

Cílem spolku je prosazovat a hájit zájmy studentů Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, podporovat vzájemné vztahy mezi studenty a studenty a vedením fakulty, rozvíjet mezinárodní spolupráci a přispívat svojí činností k rozvoji vzdělání, vědy a výzkumu.

studentskyspolekfzv@gmail.com

Studium Artium

Studium atrium – „Studium Artium (StuArt) je platformou pro výtvarnou tvůrčí interakci, která poskytuje podporu studentům uměnovědných, uměleckých a příbuzných kulturně-historických oborů. Spolek se realizacemi vlastních projektů (výstavy, přednášky, exkurze, Studium Artium Magazín, Cyklozávod za památkami Olomouce atd.) a partnerských projektů (Noc kostelů, Muzejní noc, Dny evropského dědictví aj.) zaměřuje na podporu a rozvoj kreativního potenciálu, praktických znalostí i dovedností.

stuart@studiumartium.cz | studiumartium.cz

Stužák

Stužák (Studenti žákům) je platformou studentských spolků napříč různými humanitními obory zabývající se neformálním vzděláváním. Jejich cílem je netradiční formou prostřednictvím vzdělávacích workshopů a simulačních her zprostředkovat studentům středních škol důležité poznatky z oblastí jako jsou politologie, právo, sociologie, mezinárodní právo a ekonomie.

urbanova@stuzak.cz | stuzak.cz

Udržitelný Palacký

Hlavním cílem studentů spolku Udržitelný Palacký je posílení společenské odpovědnosti a environmentálně příznivého chování na naší univerzitě. Organizují promítání dokumentů, panelové diskuze či exkurze. Pracují i na systémových změnách, např. v odpadovém hospodářství, a stojí také za projekty komunitní zahrádka Václavka či studentský Freeshop.

udrzitelny.palacky@gmail.com | udrzitelnypalacky.upol.cz

UP AIR

Studentské nezávislé rádio UP AIR sdružuje všechny nadšence pro rozhlasovou tvorbu. Členové se podílí na audio projektech, jako jsou podcasty, reportáže, dokumenty nebo také rozhlasové hry. Naučí se celému procesu vzniku projektu od samotného nápadu, přes postprodukci po propagaci. Spolek v Olomouci pořádá i vlastní akce, na kterých hrají zkušení DJs. V létě je realizováno také letní soustředění tvůrců. UP AIR spolupracuje s neziskovými organizacemi, středními školami a dalšími institucemi, včetně Rádia Haná.

Web: www.upair.eu
E-mail: upair.studentskeradio@gmail.com
Instagram: instagram.com/upairolomouc?igshid=NzZhOTFlYzFmZQ==
Facebook: facebook.com/UPAIROlomouc

UP Crowd

Hyperaktivní studentský spolek Univerzity Palackého. Náplň jejich akcí spojuje zápal pro propagaci a popularizaci vědy. Mezi jejich projekty patří Science Café Olomouc, Minikonference na SŠ, #VyletyDoMikrosveta a významná pop-vědecká stránka Vědátor na Facebooku, která šíří osvětu v on-line světě za podpory velké fanouškovské základny.

upcrowd@upol.cz | upcrowd.upol.cz

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je spolek sdružující věřící studenty UP a olomouckých vyšších odborných škol. Náplní činnosti VKH je pořádání besed, přednášek, poutí, sportovních a volnočasových aktivit a vytváření prostoru pro setkávání, rozvoj vztahů a prohlubování vztahu k Bohu.

predseda.vkholomouc@seznam.cz | www.vkholomouc.cz

Zvol si info

Jsme parta mladých lidí ze Zvol si info, kteří bojují s dezinformacemi a dalšími nástrahami mediálního světa a sociálních sítí. Bojujeme tím, že už sedm let vzděláváme, snažíme se zvyšovat povědomí o negativních aspektech mediálního světa, učíme lidi kriticky myslet a vyhodnocovat kvalitu informací. Naší hlavní hodnotou je nestrannost, neukazujeme prstem na konkrétní politické strany nebo státy, spíše se snažíme lidem předat nástroje, díky kterým si sami dokáží informace ověřovat. Chceme demokratickou společnost, ve které bude kultivovaná debata na základě kvalitních faktických informací. Proto po Brnu a Praze rozšiřujeme naši činnost také do Olomouce.

ŽROŇK

Studentský aktivistický divadelní soubor, který se tvůrčím způsobem zabývá tematikou práv LGTQ+ komunity, feminismu a boje proti klimatické krizi. Náplní činnosti jsou spontánní inscenace jako protesty, ale také celovečerní představení, která vznikají delší dobu. Organizace spolupracuje s Amnesty International, Jsme fér, Klimatickým hnutím Olomouc a Ollove. Jejím cílem je šířit postoje svých členů vůči zmíněným tématům mezi veřejnost pomocí divadelních aktivit.

zronk_upol@centrum.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)