Výběrové řízení: ředitel/ředitelka Vědeckotechnického parku UP

pátek 5. leden 2018, 14:26 – Text: DA

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje výběrové řízení pro Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci na obsazení pracovního místa na pracovní pozici ředitel/ředitelka Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci.

Rozsah pracovního úvazku: plný pracovní úvazek podle ust. § 79 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění.

Požadujeme:

 • dosažené VŠ vzdělání,
 • zkušenosti v oblasti transferu technologií,
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • zkušenosti v řídící pracovní pozici - minimálně 2 roky,
 • manažerské předpoklady podmínkou,
 • morální a občanskou bezúhonnost, 
 • znalost práce s moderními komunikačními prostředky,
 • znalost anglického jazyka slovem a písmem,
 • vysoké pracovní nasazení, schopnost týmové práce,
 • odpovědný přístup k řešení problémů,
 • preciznost, flexibilita,
 • aktivní a iniciativní přístup k práci, samostatnost,
 • výhodou znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví,
 • výhodou znalost, resp. pracovní zkušenost, ve firemním prostředí,
 • výhodou znalost tuzemské i zahraniční grantové politiky v oblastech aplikovaného výzkumu a transferu technologií,
 • výhodou znalost prostředí veřejné vysoké školy.

Nabízíme:

 •  práci v příjemném kolektivu, dobré pracovní prostředí v moderních prostorách,
 •  mzdu v odpovídající mzdové třídě včetně osobního ohodnocení,
 • zázemí stabilní instituce, 28 dní dovolené a zaměstnanecké benefity   (stravenky, příspěvky zaměstnavatele na penzijní či životní pojištění),
 • motivující pracovní podmínky.

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum narození,
 • státní příslušnost,
 • adresa trvalého pobytu,
 • telefonní a e-mailový kontakt,
 • datum a vlastnoruční podpis.

Přílohy přihlášky:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • motivační dopis se zdůvodněním motivace k výkonu pracovní pozice, která je předmětem výběrového řízení,
 • sken dokladů o dosaženém vzdělání,
 • sken výpisu z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • strukturovanou koncepci rozvoje Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci (v rozsahu max. 2 stran).

Předpokládaný nástup: 1. března 2018.

Přihlášky do výběrového řízení s výše uvedenými náležitostmi zasílejte na adresu: Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, personální oddělení (obálku označte „výběrové řízení na ředitele/ředitelku VTP UP“) nebo na e-mail: jana.vesela@upol.cz. Přijetí přihlášky Vám potvrdíme.

Případné další informace na tel. 585631403, e-mail: miroslav.maslan@upol.cz.

Informaci o pracovišti naleznete pod následujícím odkazem: www.vtpup.cz.

Posuzovány budou přihlášky doručené nejpozději do 25. 1. 2018.  

Přesný termín a čas bude upřesněn v pozvánce k výběrovému řízení.