Univerzita Palackého vyhlašuje pro své studenty a zaměstnance soutěž Univerzita městu

Ilustrační foto: Daniel Agnew
čtvrtek 1. červen 2017, 13:25 – Text: uni

Máte nápad na projekt přispívající k řešení ekologických problémů či kultivaci prostředí Olomouce, k rozvoji zdravého životního stylu nebo ochraně zdraví obyvatelstva, k oživení společenského a kulturního života, k ekonomickému růstu města či k překonávání bariér mezi akademickou půdou a širokou veřejností v Olomouci?

 

Univerzita Palackého v Olomouci vyhlašuje pro své studenty a zaměstnance soutěž UNIVERZITA MĚSTU, ve které můžete na realizaci Vašeho nápadu získat až 60 tisíc korun.

Soutěž probíhá od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017. Bližší informace a podrobné podmínky předložení projektu naleznete v přiložených dokumentech.

  •  Výzva k předkládání projektových námětů pro soutěž UNIVERZITA MĚSTU: česky / anglicky
  • Formulář přihlášky projektového námětu: česky / anglicky
    (Projektový námět musí být předložen výhradně prostřednictvím formuláře UP a musí být zpracován v anglickém jazyce.)

Soutěž probíhá ve spolupráci s oddělením open developmentu radnice v Tel Avivu a je určena výhradně studentům a zaměstnancům UP.

Vybraná komise ocení nejméně jeden předložený projektový námět, a to formou odměny pro autora projektu ve výši 5 000–10 000 Kč a dále příspěvkem na částečnou nebo úplnou úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací projektu, maximálně však ve výši 50 000 Kč.

Přihlášky v souladu s podmínkami výzvy zasílejte v písemné podobě do 30. 6. 2017 na adresu Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc v obálce označené názvem soutěže UNIVERZITA MĚSTU.