Univerzita Palackého v Olomouci představuje novou aplikaci zaměřenou na rizikové chování a bezpečnost na internetu

pátek 27. říjen 2017, 15:04 – Text: OK

Olomouc (27. září 2017) Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyvinulo speciální vzdělávací aplikaci, která se zaměřuje na rizikové chování v online prostředí. Cílem aplikace, určené pro operační systém iOS, je nenásilnou formou seznámit rodiče a učitele s vybranými tématy z oblasti IT bezpečnosti a kyberkriminality.

 Aktuálně má aplikace šest klíčových kapitol a tři výzkumné části. S dalšími aktualizacemi ji budeme rozšiřovat a doplňovat. Nyní se aplikace zaměřuje především na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, nebezpečné výzvy, hoax, spam a takzvaný webcam trolling,“ řekl její autor Kamil Kopecký, vedoucí Centra PRVoK. 

Kromě částí, které jsou orientované na jednotlivé rizikové fenomény, obsahuje aplikace i kapitolu věnovanou výsledkům výzkumů cílených na české děti a jejich rizikové chování v online prostředí. Podle Reného Szotkowského, který v Centru vede oddělení výzkumu, jde především o data týkající se prevalence kyberšikany a sextingu. V aplikaci jsou však obsaženy také informace o rizikovém seznamování dětí v kyberprostoru.

Na pedagogických fakultách existuje výzkum, jehož výsledky jsou pro současnou společnost velmi užitečné. Odhaluje unikátní informace, z nichž lze čerpat jak pro následnou prevenci, tak i edukaci a intervenci,“ uvedl René Szotkowski.  

Aplikace E-Bezpečí HD je propojena i s online poradnou projektu E-Bezpečí. Rodiče a učitelé proto mohou jednoduchou cestou předat problém, který je aktuálně trápí, k řešení poradcům, tedy psychologům, IT specialistům i policistům, a zajistit tak včasnou nápravu situace.

Nyní je aplikace E-Bezpečí HD zdarma ke stažení v AppStoru. Mohou ji využívat uživatelé iPhonů a iPadů. Pro operační systém Android bude k dispozici během příštího roku.

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se orientuje na rizikové komunikační jevy spojené s využíváním informačních a komunikačních technologií dospělými a zejména dětmi. Zaměřuje se na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, hoax a spam, sexting, metody sociálního inženýrství, rizika sdílení osobních údajů v prostředí sociálních sítí a další nebezpečné komunikační jevy. Poznatky implementuje do vzdělávacích, výzkumných, preventivních a intervenčních aktivit.

Více o Centru prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP se dočtete zde.

 

Kontaktní osoba:
Kamil Kopecký | vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: kamil.kopecky@upol.cz | M: 777 146 808