Adepti na dárcovství kostní dřeně se zapsali do registru i „do života“

středa 11. říjen 2017, 10:14 – Text: OK

Olomouc (11. 10. 2017) – Stát se pro někoho jedinou nadějí na život – takovou šanci nepromarnili návštěvníci UPointu, informačního centra a obchodu Univerzity Palackého v Olomouci, kteří zde včera odevzdali vzorek krve a zapsali se do registru dárců kostní dřeně. Celouniverzitní nábor s mottem „Zapište se někomu do života“ přilákal celkem 198 převážně mladých lidi, zejména studentů UP.

Zájemci o dárcovství kostní dřeně zareagovali na výzvu ihned od otevření UPointu, kde mohli odevzdávat krev až do odpoledních hodin. Přicházeli s vědomím, že těch několik minut, které jim odběr krve a vyplnění formuláře pro vstup do registru dárců zabere, mohou pro nemocného s poruchou krvetvorby znamenat naději na celý jeho další život.

Je to pro mne výzva změnit něčí život a někomu pomoci. Věřím, že kdybych to snad někdy sama potřebovala, někdo se najde taky pro mne,“ popsala své motivy studentka sociální pedagogiky Markéta Lokajová, která si nechala odebrat krev vůbec poprvé. Premiéru si odbyl také budoucí biofyzik Pavel Přikryl, kterého k dárcovství motivovala i osobní zkušenost. „Kostní dřeň už potřeboval syn jednoho známého a také můj kamarád. Navíc si myslím, že není důvod se nezapsat a někomu nezachránit život,“ potvrdil. Uvítal přitom možnost odevzdat krev v centru města. „UPoint je dobré místo, každý to sem má odevšad jen kousek.

Odebrané krevní vzorky budou odeslány do laboratoře Českého národního registru dárců kostní dřeně, kde budou podrobeny vyšetření transplantačních znaků. „Nepříbuzenské dárcovství je anonymní, k výsledku vyšetření je proto přiřazen kód, pod nímž je potenciální dárce veden v centrální databázi. Tam přicházejí všechny žádosti o vyhledání dárce pro konkrétního pacienta,“ vysvětlila vedoucí Dárcovského centra Olomouc v Ústavu imunologie Lékařské fakulty UP Zuzana Ambrůzová.

Pravděpodobnost, že by potenciální dárci z UPointu byli osloveni, se podle ní dá jen obtížně odhadnout. „Jde opravdu o unikátní kombinaci transplantačních znaků, kterou pacient potřebuje a která musí být totožná s dárcovou. Ze základních statistik zhruba vyplývá, že pouze jedno procento dárců dospěje k samotnému darování. Proto je nutné mít registr dostatečně široký a s co největším počtem dárců. Nikdy nevíme, jakou konkrétní kombinaci bude pacient potřebovat,“ doplnila.

Ojedinělou akci „Zapište se někomu do života“, zacílenou na mladé lidi od 18 do 35 let, uspořádala 10. října Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Dárcovským centrem Olomouc, Českým národním registrem dárců kostní dřeně a organizací studentů medicíny International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA CZ) Olomouc.