MUDr. Jan STROJIL, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

588445441

Oddělení studentských záležitostí

Rektorát UP

Geriatrie (budova Franze Josefa)

Vedoucí odd. studentských záležitostí

populační farmakokinetika, modelování, optimalizace antiinfekční léčby

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS UP/komise AS UP (25. 5. 2005 – 2. 6. 2008)
  • Člen AS fakulty (29. 2. 2008 – )

Vědecká společnost

  • Česká společnost pro klinickou farmakologii (člen, 2009–)
  • International Association for Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology (člen, 2017–)
  • Česká společnost experimentální a klinické farmakologie a toxikologie (člen, 2004–)
  • European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (člen, 2004–)

Mezinárodní organizace

  • British Pharmacological Society (člen, 2018–)

Státnicová komise

  • Experimentální biologie (člen, 2014–)

Jiné komise a orgány

  • Akademický senát LF UP (předseda, 2013–)
  • Akademický senát UP (člen, 2017–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Suchánková H., Lipš M., Urbánek K., Neely MN., Strojil J. Is continuous infusion of imipenem always the best choice? International Journal of Antimicrobial Agents. 2017. (ČLÁNEK)
Strojil J., Jezdinský J. The First Clinical Pharmacology Unit in the World was Probably Foudned in Vienna in 1911. British Journal of Clinical Pharmacology. 2014. (ČLÁNEK)
Rohoň P., Bělohlávková P., Čerňan M., Doubek M., Faber E., Folber F., Hluší A., Kuba A., Lysák D., Minařík J., Novák M., Palová M., Papajík T., Pika T., Procházka V., Rusiňáková Z., Strojil J., Szotkowski T., Žáčková D., Urbánek K., Žák P. Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění. 2016. (KNIHA - CELEK)
Suchánková H., Lipš M., Šiller M., Strojil J., Urbánek K. PHARMACOKINETICS OF IMIPENEM IN THE TREATMENT OF NOSOCOMIAL PNEUMONIA: COMPARISON OF 0.5 HR AND 3 HR INFUSION. Clinical Therapeutics. 2013. (ABSTRAKT)
ČLÁNEK
Kubíčková V., Rácová Z., Strojil J., Šantavý P., Urbánek K. Separation of ampicillin on polar-endcapped phase: Development of the HPLC method to achieve its correct dosage in cardiac surgery. ACTA CHROMATOGRAPHICA. 2022.
Křupka M., Kosztyu P., Račanský M., Schovánek J., Sloupenská K., Strojil J., Raška M. Možnosti a principy vakcinace proti covidu-19. Praktické lékárenství. 2021.
de Velde F., de Winter BCM., Neely MN., Strojil J., Yamada WM., Harbarth S., Huttner A., van Gelder T., Koch BCP., Muller AE. Parametric and Nonparametric Population Pharmacokinetic Models to Assess Probability of Target Attainment of Imipenem Concentrations in Critically Ill Patients. Pharmaceutics. 2021.
Suchánková H., Lečbychová K., Strojil J., Fürst T. Individualizované dávkování vankomycinu u geriatrických pacientů. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE. 2020.
Pospíšilíková K., Glumbíková V., Strojil J. Lékové alergie a kvalita odebrané anamnézy u hospitalizovaných pacientů. Klinicka Farmakologie a Farmacie. 2020.
Strojil J., Suchánková H. Lessons for teaching from the pandemic. British Journal of Clinical Pharmacology. 2020.
Schovánek J., Cibičková Ľ., Krystyník O., Hostinská E., Strojil J., Šánová E., Fryšák Z., Karásek D. Primární hyperparathyreóza v těhotenství. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Vyziva. 2020.
Krátká Z., Fürst T., Vencálek O., Strojil J. Průzkumný vrt: Jak správně připravit, provést a vyhodnotit séroprevalenční studii. Casopis Lekaru Ceskych. 2020.
Jourová L., Anzenbacher P., Matušková Z., Večeřa R., Strojil J., Kolář M., Nobilis M., Hermanová P., Hudcovic T., Kozáková H., Kverka M., Anzenbacherová E. Gut microbiota metabolizes nabumetone in vitro: Consequences for its bioavailability in vivo in the rodents with altered gut microbiome. XENOBIOTICA. 2019.
Fürst T., Strojil J. A patient called medical research. Biomedical Papers-Olomouc. 2017.
Strojil J., Orság J., Fürst T., Urbánek K., Anzenbacher P., Krejčí K. Possible interaction between mycophenolate mofetil and tacrolimus in kidney transplant patients. Klinická farmakologie a farmacie. 2017.
Strojil J. test. 2017.
Karlíková .., Polívka J., Strojil J., Topolčan O. A road toward better education in personalized medicine at universities and beyond. Personalized Medicine. 2015.
Strojil J. Biosimilars – specifika schvalovacího procesu v EU. Klinická farmakologie a farmacie. 2014.
Strojil J., Suchánková H. Farmakogenetika a polékové reakce z přecitlivělosti. Klinická farmakologie a farmacie. 2012.
CIFERSKÁ H., HORÁK P., STROJIL J., SKÁCELOVÁ M., SMRŽOVÁ A. Biologická terapie v revmatologii. Medicína pro praxi. 2011.
ZAHÁLKOVÁ J., STROJIL J., PETEJOVÁ N., URBÁNEK K., GRUNDMANN M., KACÍŘOVÁ I. Dávkování vankomycinu při kontinuální náhradě funkce ledvin. Klinická farmakologie a farmacie. 2011.
ZAHÁLKOVÁ J., STROJIL J., PETEJOVÁ N., URBÁNEK K., Grundmann M., Kacířová I. Dávkování vankomycinu při kontinuální náhradě funkce ledvin. Klinická farmakologie a farmacie. 2011.
VEČEŘA R., ZACHAŘOVÁ A., OROLIN J., STROJIL J., ŠKOTTOVÁ N., ANZENBACHER P. Fenofibrate-induced decrease of expression of CYP2C11 and CYP2C6 in rat. Biopharmaceutics & Drug Disposition. 2011.
Strojil J., Vojtová V., Anzenbacher P. Přepis antimikrobiálních přípravků pacientům na chronické imunosupresivní léčbě. Klinická farmakologie a farmacie. 2011.
KREJČÍ K., TICHÝ T., HORÁK P., CIFERSKÁ H., SMRŽOVÁ A., HRUBÝ M., ŽAMBOCH K., STROJIL J., BACHLEDA P., ZADRAŽIL J. Srovnání nefrotoxicity cyklosporinu a takrolimu vyhodnocením opakovaných protokolárních biopsií transplantovaných ledvin. Aktuality v nefrologii. 2011.
Ciferská H., Horák P., Strojil J., Skácelová M. Biologická terapie v revmatologii. Klinická farmakologie a farmacie. 2010.
Strojil J., Maxwell S. Can the stars be protected from their medicines? Expert Review of Clinical Pharmacology (print). 2010.
Strojil J., Ciferská H. Certolizumab pegol. Klinická farmakologie a farmacie. 2010.
Geier P., Strojil J., Potomková J., Kutrová K., Feber J. Diuretics for treating oedema in nephrotic syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2010.
Strojil J., Ciferská H. Vybrané aktuality v indikacích imunosupresiv. Interní medicína pro praxi. 2009.
Urbánek K., Strojil J., Bukáčková L., Horák P., Konečný M., Procházka V., Marečková J. Informovanost, percepce rizik a compliance pacientů léčených systémovými glukokortikoidy: dotazníková studie. Klinická farmakologie a farmacie. 2008.
Urbánek K., Strojil J., Bukáčková L., Horák P., Konečný M., Procházka V., Marečková J. Informovanost, percepce rizik a compliance pacientů léčených systémovými glukokortikoidy: dotazníková studie. Klinická farmakologie a farmacie. 2008.
Mihál V., Potomková J., Strojil J., Langerová P. JAK PŘIPRAVIT STUDENTY MEDICÍNY PRO LÉKAŘSKOU PRAXI VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI. Medical Tribune. 2008.
Strojil J., Urbánek K., Horák P., Balboneová D. Immunosupressive agent prescription study in the university hospital. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 2007.
Urbánek K., Kolář M., Lovečková Y., Strojil J., Šantavá L. Influence of third-generation cephalosporin utilization on the occurrence of ESBL-positive Klebsiella pneumoniae strains. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2007.
Strojil J., Horák F., Ürge J. Polypragmázie u 67letého diabetika. Klinická farmakologie a farmacie. 2007.
Ürge J., Strojil J. Early diagnosis of DIC development into the overt phase. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Strojil J. Sulodexid. Remedia. 2006.
Ürge J., Strojil J., Utíkal P. Pharmacotherapeutical approaches to descreasing hematocrit and increasisng claudication distance in diabetic patients with peripheral vascular disease. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae. Biomedical Papers. 2005.
KNIHA - CELEK
Křupka M., Braunová J., Faber E., Raška M., Strojil J. Základy imunofarmakologie. 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Strojil J. Farmakogenetika. In Procházka M., Vodička R., Vrtěl R., Gaillyová R., Havlovicová M., Macek M., Kremlíková Pourová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky pro studující všeobecného lékařství. 2018.
ABSTRAKT
Strojil J., Vanduchová A., Rácová Z., Suchánková H., Kubíčková V., Šantavý P., Urbánek K. FARMAKOKINETIKA PROFYLAKTICKÝCH ATB BĚHEM OPERACÍ S VYUŽITÍM KARDIOPULMONÁRNÍHO BYPASSU. LF UK Praha. 2019.
Vanduchová A., Strojil J. Hplc method for determination of cefazolin in human plasma. Ústav farmakologie LF HK. 2018.
Strojil J., Rácová Z., Vanduchová A., Šantavý P. Pharmacokinetics of Prophylactic Antibiotics during Cardiac Surgery Using CPB. Ústav farmakologie LF HK. 2018.
Strojil J., Rakusová T., Jurovicová B., Neely M. Achieving Target Voriconazole Levels in Children Using Mwpharm++. Clinical Therapeutics. 2017.
Líčeník R., Nešťáková K., Strojil J. FEBRILNÍ KŘEČE: DOPORUČENÝ POSTUP PRO VYŠETŘENÍ DÍTĚTE S NEKOMPLIKOVANÝMI FEBRILNÍMI KŘEČEMI. Česká a slovenská neurologie a neruochirurgie. 2016.
Strojil J., Suchánková H. Neparametrický populační model farmakokinetiky imipenemu u pacientů s nosokominální pneumonií. Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP, z.s. 2016.
Suchánková H., Strojil J. PKPD analýza dávkovacích režimů imipenemu pomocí Monte Carlo simulace. Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP, z.s. 2016.
Strojil J., Anzenbacher P., Urbánek K., Orság J., Ptáčníková M., Krejčí K. Effect of interacting antimicrobial prescription on maintenance of calcineurin inhibitor therapeutic levels. Clinical Therapeutics. 2015.
Anzenbacher P., Strojil J., Anzenbacherová E. Farmakogenetika a metabolismus léčiv: příklad warfarinu a personalizace farmakoterapie. Univerzita Pardubice. 2012.
URBÁNEK K., STROJIL J., PETEJOVÁ N., ĎURICOVÁ J., GRUNDMANN M., KACÍŘOVÁ I., ZAHÁLKOVÁ J. Gentamicin in critically ill septic patients with continuous venovenous hemofiltration. Logik s.r.o. 2012.
Vojtová V., Strojil J., Zahálková J., Petejová N., Urbánek K. Vancomycin dosage in patients with sepsis undergoing continual renal replacement therapy. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics. 2011.
Strojil J., Langerová P., Urbánek K. Antimicrobial consumption and polypharmacy in patients on immunosuppressive therapy. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 2010.
Strojil J., Šiller M., Langerová P., Urbánek K., Lipš M., Anzenbacher P. Monitoring of imipenem levels. 8th EACPT Summer Schoul ( sborník). 2010.
Strojil J., Anzenbacher P., Urbánek K. PRESCRIPTION OF ANTI-INFECTIVE DRUG IN PATIENTS ON IMMUSUPPRESSION-RISK OF INTERACTIONS. Biomedical Papers-Olomouc. 2010.
Strojil J., Langerová P., Urbánek K. Spotřeba antimikrobních látek u pacientů léčených imunosupresivy ve FN olomouc mezi lety 2005 a 2009. 12. Česká konference klinické farmakologie,14.Česká konference DURG,17. Česká konference TDM. 2010.
Urbánek K., Strojil J., Langerová P. TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ HLADIN ANTIBIOTIK A ZÁSADY JEJICH DÁVKOVÁNÍ. ATB léčba v intenzivní medicíně. 2010.
Urbánek K., Strojil J., Vojtová V., Langerová P. Trends in Immunosuppressants Utilization the Czech Rebublic. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2010.
Strojil J., Müllerová A., Ciferská H., Horák P. Polyfarmacie a vnímání účinnosti a rizika léčby u pacientů léčených imunosupresivy. X.ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE, XV. ČESKÁ KONFERENCE TDM, XII. ČESKÁ KONFERENCE DURG Rožnov pod Radhoštěm 16.-18.10.2008. 2008.
Potomková J., Mihál V., Strojil J., Langerová P. Využití informačních zdrojů pro podporu výuky medicíny založené na důkazu. Mefanet - Edukační sborník z 1 celostátní konference lékařských fakult ČR. 2008.
Strojil J., Bukáčková L., Konečný M., Horák P., Procházka V. Informovanost a compliance pacientů léčených glukokortikoidy - dotazniková studie. III. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE Rožnov pod Radhoštěm 18.10. - 20.10.2007. 2007.
Mihál V., Potomková J., Koukalová D., Strojil J., Hálek J. INTRODUCTION OF EBM PRINCIPLES INTO UNDERGRADUATE MEDICAL CURRICULA:PRELIMINARY RESULTS OF AN ESF PROJECT. 4th International Conference of Evidence-Based Health Care Teachers & Developers. 2007.
Kajaba V., Ivanová K., Strojil J. Klinické hodnocení nových léčiv aneb cesta léku od zkoušení k uvedení na trh. Sborník abstrakt XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
Urbánek K., Strojil J., Balboneová D. Long-term development of immunosuppressive agent prescription in the University Hospital Olomouc. Sborník abstrakt České Budějovice , Folia PHOENIX, Supplementum 1/2006. 2006.
Strojil J., Šantavá L., Vojtová V. Utilization of aminoglycosides and vancomycin in the University Hospital IN Olomouc Betwen 1997-2005. Sborník abstrakt České Budějovice, Folia PHOENIX, Supplementum 1/2006. 2006.
STROJIL J., Urbánek K., Sobolová L. Primary non-compliance in patients using hypolipidemics. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Strojil J., Leciánová A., Rácová Z., Šantavý P., Urbánek K. Farmakokinetika cefazolinu u pacientů operovaných s využitím mimotělního oběh. 2019.
Rácová Z., Kubíčková V., Šantavý P., Strojil J. Stanovení ampicilinu v krevní plazmě pomocí HPLC. 2019.
Faber E., Rohoň P., Skoumalová I., Kuba A., Divoká M., Holzerová M., Marešová I., Mičová K., Župková M., Friedecký D., Calábková L., Mojzíková R., Burdová K., Strojil J., Adam Z., Divoký V., Jarošová M., Indrák K. Individualizace léčby chronické myeloidní leukemie (CML) - zkušenosti z Olomouce. 2013.
Strojil J., Anzenbacher P. Farmakogenetika. 2010.
Anzenbacher P., Strojil J. Farmakogenetika a bezpečnost léčiv. 2010.
Anzenbacher P., Strojil J. Genetika a lékové interakce. 2010.
Strojil J., Šiller M., Langerová P., Urbánek K., Lipšd M., Anzenbacher P. Monitoring of Imipenem Levels. 2010.
Mihál V., Králová J., Ivanová K., Dorazilová K., Mikušková E., Zápalka M., Jelínková M., Strojil J. Mohou se rodiče podílet na rozhodování o aplikaci antibiotické léčby u svých dětí? Kongres pediatrů a dětských sester XXVI. Dny praktické a nemocniční pediatrie. 2008.
Mihál V., Strojil J., Potomková J. Evidence based medicine a získávání literárních informací. Ostravský nefrologický den. 2007.
Mihál V., Potomková J., Koukalová D., Strojil J., Hálek J. INTRODUCTION OF EBM PRINCIPLES INTO UNDERGRADUATE MEDICAL CURRICULA:PRELIMINARY RESULTS OF AN ESF PROJECT. 4th International Conference of Evidence-Based Health Care Teachers & Developers. 2007.
Mihál V., Potomková J., Strojil J. Medicína založená na důkazech - Metody kritické analýzy výsledků vědeckého poznání. Evidence based medicine. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Mihál V., Králová J., Strojil J., Mukušková E., Zápalka M., Dorazilová K., Ivanová K., Jelínková M. Mohou se rodiče podílet na rozhodování o zahájení antibiotické léčby? 2008.
PŘEKLAD
Kurfürst P., Strojil J. Ethical and Legal Aspects of Assisted Reproduction. Ethical and Legal Aspects of Assisted Reproduction. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)