Prohlubování mediačních dovedností (25 hod)

22. březen – 24. březen 2024

Kurz

Kurz reaguje na potřebu dalšího profesního vzdělávání absolventů základních výcviků v mediaci. Zaměřuje se na prohlubování mediačních dovedností a splnění podmínek pro výkon mediace podle zákona o mediaci. Cílem je připravit účastníky na kvalitní poskytování mediačních služeb.

Podstatou kurzu je praktický nácvik v modelových situacích (například konflikty z různých oblastí, práce se silnými emocemi, mediace s větším počtem účastníků, za přítomnosti advokátů či vedená dvojicí mediátorů). Lektorka vychází z konkrétních požadavků a zkušeností účastníků. Tomu přizpůsobuje výběr případů a dílčím způsobem i obsah kurzu.

Důležitou součástí jsou diskuse, poskytování zpětné vazby lektorkou i účastníky, řešení problematických situací, vzájemná podpora a pomoc. Kurz přispívá k rozvoji profesní sebereflexe účastníků.

Kurz je určen začínajícím i praktikujícím mediátorům, kteří absolvovali základní výcvik v mediaci u jakéhokoliv vzdělavatele.

Lektorka: doc. PhDr. LENKA HOLÁ, Ph.D., vysokoškolská učitelka, zapsaná mediátorka s praxí při řešení sporů civilních i trestních, lektorka mediace. Je podporovatelkou mediace v ČR a rozvoje profese mediátora, autorka knih o mediaci. V posledních letech se zabývá výzkumem mediace a zavedením výuky mediace na vysokých školách, zejména na právnických fakultách.

Harmonogram:
22. 3.: 9:00–16:45 hod
23. 3.: 9:00–17:45 hod
24. 3.: 9:00–16:45 hod

Místo

Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8, učebna č. A.02, budova A
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)