Budovy Lékařské fakulty UP - včera, dnes a zítra

20. září 2023, 13:00–15:00

Vernisáž výstavy fotografií

Fakulta včera – Teoretické ústavy LF UP
Lékařská fakulta zahájila provoz v roce 1947 jako jedna ze čtyř fakult olomoucké univerzity obnovené v roce 1946 pod názvem Univerzita Palackého. Až do roku 1960 byla výuka teoretických předmětů realizována především ve Fakultní nemocnici Olomouc. V letech 1955–1960 byly podle projektu Jiřího Krohy a Václava Roštapila vybudovány Teoretické ústavy Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (TÚ LF UP). Jejich vybudování umožnilo koncentrovat výuku teoretických a preklinických lékařských oborů na jedno místo. Současně se TÚ LF UP staly na více než 50 let centrem základního lékařského výzkumu a umožnily řadě generací lékařů úspěšně vystudovat Všeobecné či Zubní lékařství.

Fakulta dnes – Dostavba TÚ LF UP
Dostavba TÚ LF UP byla realizována v letech 2011–2013 v rámci projektu „Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP“ financovaného z Operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ v prioritní ose 4, což byla výstavba infrastruktur pro výzkum a výuku v České republice. Dostavba umožnila zásadní rozvoj LF UP ve všech oblastech její činnosti, a to výukové, vědecko-výzkumné a léčebně-preventivní. Díky Dostavbě došlo k přestěhování Děkanátu LF UP z centra Olomouce na Teoretické ústavy a k soustředění celé fakulty do jednoho areálu. Dále vzniklo v květnu 2014 Centrum telemedicíny a simulátorů Olomouc – CENTESIMO, které se stalo inspirací pro vznik celých simulátorových nemocnic dalším lékařským fakultám v České republice. Prostory v rámci Dostavby TÚ LF UP stále patří k nejmodernějším v rámci českých i slovenských lékařských fakult a celá akademická obec LF UP je na ni patřičně hrdá.

Fakulta zítra – Nová budova LF UP
Za velmi potěšující a současně zcela zásadní pro další úspěšný rozvoj LF UP je nutné považovat zahájení stavby Nové budovy, která by měla být hotova začátkem roku 2026. Hlavním záměrem je vybudování posluchárny s dostatečnou kapacitou (400 míst) pro potřeby fakulty, kompletní menzy a adekvátního prostoru pro moderní výuku na simulátorech. Nová budova zajistí prostorové požadavky LF UP na dalších 20–30 let a současně bude možné ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, nejbližším partnerem a úzce spolupracující organizací, vybudovat v areálu mezi ulicemi Hněvotínská a Zdravotníků excelentní centrum výuky, vědy a zdravotnické péče nejen v rámci Univerzity Palackého a Olomouckého kraje, ale celé České republiky. Nová budova je dále nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci probíhajícího Národního programu na dofinancování lékařských fakult, jehož cílem je zvýšit počet studentů studijního programu Všeobecné lékařství a tím počtu absolventů, resp. lékařů, kteří jsou nezbytní pro zajištění kvalitní lékařské péče pro občany České republiky.

Událost na Facebooku

Místo

Lékařská fakulta; foyer Dostavby, Hněvotínská ul.
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)