Kniha o úspěšných Romech bourá zavedené stereotypy. A čte se pozpátku

pátek 4. srpen 2017, 9:41 – Text: OK

Olomouc (4. srpna 2017) – Opustit ustálený vzorec představ o slovenských Romech přiměje čtenáře nová publikace kulturních antropologů z Filozofické fakulty Univerzity Palackého (FF UP), kteří v ní představují výsledky tříletého terénního výzkumu ve vybraných vesnicích Slovenska. Originální grafické zpracování, díky němuž je třeba v knize listovat odzadu, zároveň ilustruje vliv stereotypů na lidské vnímání.

Kniha s názvem Etnografie sociální mobility. Etnicita, bariéry, dominance, kterou vydalo Vydavatelství FF UP, přináší svědectví o historickém i aktuálním sociálním vzestupu Romů ve vybraných lokalitách Spišského regionu. Dvojice autorů Jaroslav Šotola a Mario Rodríguez Polo spolu s týmem spolupracovníků situovali svůj terénní výzkum do čtyř vesnic, jejichž romští obyvatelé nenaplňují běžné představy o lidech žijících na okraji společnosti. Zvolené téma zároveň umožnilo odkrýt a popsat překážky a tlaky, kterým romská menšina čelí.

Prezentované výsledky mimo jiné přesvědčivě dokládají, že pokud jsou alespoň částečně potlačeny sociální bariéry a diskriminace omezující životní dráhy Romů, mohou jednotlivé rodiny i celé lokální komunity dosáhnout životní úrovně, která se směle vyrovná sociálním standardům místních ne-Romů, či je dokonce předčí,“ uvedl Jaroslav Šotola z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Zájem o historické podmínky sociální mobility části slovenských Romů vedl ale podle autorů zároveň k neradostnému zjištění: „I když dotyční jedinci plní požadavky na vzájemné soužití, potýkají se ve svém životě nadále s bariérami a negativním tlakem ne-romské majority,“ doplnil Mario Rodríguez Polo z téhož pracoviště.

Téměř třísetstránková kniha olomouckých antropologů upoutá již svou ojedinělou grafickou úpravou. Publikaci je při četbě nutno obrátit a číst pozpátku, což čtenáře nutí k opuštění zaběhnutých stereotypů vnímání. „Kniha je zavěšena v deskách vzhůru nohama, a když ji čtenář obrátí, zjistí, že v ní musí listovat odzadu dopředu,“ objasnila Lenka Pořízková, ředitelka Vydavatelství FF UP. „Ačkoli na grafický záměr upozorňuje hned první strana knihy, nachytali se už mnozí, včetně pracovníků knihoven, kteří se snažili ‚vadné‘ výtisky reklamovat u nakladatele,“ dodala. Obracení stran zprava doleva podle ní ale nijak neomezuje celkové vyznění textu. „Velmi aktuální a závažné téma navíc slibuje zaplnit společenskou poptávku a vyvolat odbornou diskuzi,“ zdůraznila Lenka Pořízková.


Kontakty pro média:

Jaroslav Šotola
Univerzita Palackého v Olomouci | filozofická fakulta
E: jaroslav.sotola@upol.cz | T: 585 633 396 | M: 774 503 563

Lenka Pořízková | ředitelka
Univerzita Palackého v Olomouci | Vydavatelství FF UP
E: lenka.porizkova@upol.cz | T: 585 633 140 | M: 777 636 885