Mgr. Jiří Tesařík, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585631865, 736257710
Pracoviště:
Ústav lékařské biofyziky
Org. jednotka:
Lékařská fakulta
Pracoviště:
Centrum výpočetní techniky
Org. jednotka:
Univerzitní zařízení
Adresa:
Biskupské nám. 1 (ICUP)
Místnost:
3.60A
Pracovní zařazení:
 • odborný asistent (Ústav lékařské biofyziky)
 • ved. odd. vývoje aplikací (Centrum výpočetní techniky)
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Kolářová H., Korpas D., Binder S., Hálek J. Derivation of Sonograph Quality Parameters by the Use of Point Spread Function Analysis. Physiological Research (print). 2007.
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  Tesařík J. Vytvoření systému pro srovnání 3D kvalitativních parametrů sonografu. Vytvoření systému pro srovnání 3D kvalitativních parametrů sonografu. 2009.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Kolářová H., Hálek J. FWHM analysis of sonographs PSF - significant quality parameter. Proceedings of the International Congress on Ultrasonics. 2008.
  Tesařík J., Doležal L., Kollmann C. User interface disign practices in simple single page web applications. The First International Conference on the Applications of Digital. 2008.
  ABSTRAKT
  Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Hálek J. Jsou vadné krystaly závažný problém kvality zobrazení elektronickými ultrazvukovými sondami?. XXXII. Dni lekárskej biofyziky. 2009.
  Tesařík J., Doležal L., Mazura J., Hálek J. Vyhodnocování 3D kvalitativních vlastností sonografů. XXXII. Dni lekárskej biofyziky. 2009.
  Mazura J., Tesařík J., Doležal L. Analýza funkce rozptylu bodu v sonografu. Konference vědeckých prací studentů DSP. 2007.
  Doležal L., Kollmann C., Mazura J., Tesařík J., Kolářová H., Hálek J. FWHM analysis of sonograph PSF - significant quality parameter. International Congress on Ultrasonics. 2007.
  Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Binder S., Hálek J., Kolářová H., Korpas D. Studie distribuce hodnot FWHM v sonografickém obraze a její význam pro hodnocení kvality sonografu. XXX.Dny lékařské biofyziky. 2007.
  Tesařík J., Mazura J., Doležal L. Vyhodnocování výsledků měření kvality ultrasonografů. Konference vědeckých prací studentů DSP. 2007.
  Tesařík J., Doležal L., Hálek J., Mazura J. Webová aplikace SonoTesty. XXX.Dny lékařské biofyziky. 2007.
  Tesařík J., Doležal L., Hálek J., Mazura J. Webové aplikace, jejich použitelnost, současné technologie a trendy. XXX.Dny lékařské biofyziky. 2007.
  Mazura J., Doležal L., Tesařík J. Point Spread Function in sonographed area. Bratislavské lekárske listy. 2006.
  Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Hálek J., Kolářová H. A new approach to an ultrasound imaging system evaluation using the point spread function. IFMBE Proceedings. 2005.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Mazura J., Tesařík J., Doležal L. . . .
  Tesařík J., Doležal L., Mazura J. . Mezinárodní odborný veletrh VIENNA-TEC. 2006.
  Doležal L., Kollmann C., Mazura J., Tesařík J., Hálek J. . . 2006.
  Doležal L., Mazura J., Tesařík J. Možnosti měření kvality dvourozměrně B-zobrazujících sonografů. Praktická sonografie X. 2006.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Aplikační software pro lékařskou praxi LBF/VCB41 LS Cv 16
  Aplikační software pro lékařskou praxi LBF/VCB41 ZS Cv 16
  Výpočetní tech. a lék. informatika LBF/VC051 LS Se 2
  Výpočetní tech. a lék. informatika LBF/VC051 ZS Se 2